Namn

  Jag håller på att komplettera mina betyg på komvux, läser just nu matte 1c men läraren anser att det skulle vara enklare om jag läste 1a istället. Anledningen till att jag valde 1c istället för de lättare kurserna var att det kändes som om 1c gav mig en bättre grund att stå på när jag ska plugga vidare sen. Och så vitt jag vet så kräver alla sådana program matte 1 -3c. Så om vi säger att jag gör matte 1a och sedan lyckas göra 2 och 3c så har jag ju inte behörighet att söka de program jag vill. Kommer jag att kunna "komplettera" matten på något vis? Kanske via basår eller så? Eller har jag missuppfattat det hela? Kollar de bara på om man har betyg i de ämnen som krävs för att komma in på programmet? D.v.s om jag söker till en utbildning som exempelvis kräver matte 3c, fysik 1 och kemi 1så kollar de inte ifall jag har godkänt i matte 1 & 2?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om en högskoleutbildning kräver Matte 3c, då är det viktigt att ha godkänt betyg i just matte 3c (eller i högre mattekurs, t.ex Matte 4, eller matte 5). Att man har eller inte har betygen i lägre kurserna är det ingen som tittar på.
  Men - inför högskoleutbildning måste du även ha Grundläggande behörighet till högskolestudier. Och den kan man uppnå på olika sätt, bland annat genom examensbevis på gymnasial nivå. I examensbeviset på gymn.nivå är godkänt betyg i Matematik 1a eller 1b eller 1c (vilken av de kurserna) Obligatorisk. Så, mitt svar är att det är helt OK för dig att få betyg i matte 1a.
  Efter matte 1a kan du läsa matte 2a, 2b eller 2c. Och efter vilken som helst kurs på nivå 2 i matte kan du läsa matte 3c.
  Men inför val av mattekurs på nivå 2 prata med SYV på komvux (detta för att i fall du läser mot examensbevis från naturvetenskaps- eller teknikprogrammet, då behöver för att uppfylla de kraven ha betyg (även F är också ett betyg) i just matematik 2c; och om du läser mot examensbevis från ekonomi- eller samhällsvet.programmet måste du ha betyg i matte 2b, även F är OK att ta in i exam.bevis - under förutsättningen att man ej har "för många" F-betyg).
  I examensbevis från komvux kan man ta in max 150poäng F-betyg. Varje mattekurs går på 100poäng, alltså går inte ha fler F i matte än i en mattekurs in i exam.bevis från komvux. Dock på nivå 1 måste man ha Godkänt betyg i matte.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga