1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, för att, i Sverige, bli leg.läkare ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.
  Specialistutbildning läser man efter det att man får ut sin läkarlegitimation. I alla fall så förstår jag det.

  Snart (från ht21) blir det förändringar i läkarutbildningen och AT-tjänstgöring kommer att "försvinna" eller rättare sagt, ersättas av Bas-tjänstgöring.
  Det bästa är att fråga studievägledare på läkarprogrammen och personal som på Soc.styrelsen jobbar med läkarlegitimationer, för att de är mest insatta i just de frågorna.
  Se gärna info på ki.se/nytt-lakarprogram-fran-och-med-ht-2021 och jag förstår det somså att de som börjar på läkarprogrammet innan höstterminen 2021 "går" enligt de nuvarande reglerna med AT-tjänst mm. men de som börjar läsa på läkarprogrammet från ht21 - går enligt de nya reglerna med ett 6-årigt läkarprogram och bas-tjänst ("i stället för" AT-tjänst).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga