Lena 55 år

  Hej! Min son läser på NIU utbildning handel och administration, hockey på elitnivå. Han har bytat gymnasium under tiden och går sitt 4:e år. Kurserna ligger och är inte lika på orterna. Nu sista året har han bara några ämne kvar ekonomi o handelsmännen. Fram till jul gick det ok men sista två månaderna har han ej kunnat vara närvarande. Tränar med A-laget och j20 missar alla lektioner utom 1, reser mycket och ej orkat läsa och lämna in uppgifter. Han tänker nu avbryta och vill läsa in på distans antingen till höst eller nästa år, kan man göra detta? Vi har inackorderingstillägg och CSN om han avbryter blir vi återbetalningsskyldiga? Jag försöker peppa att han ska gå klart ändå även om det blir F. Men han vill inte detta. Kan man få CSN om man läser ett ämne i taget i höst, tror han har 2-3 ämnen, all svenska engelska matte är klart. Med vänlig hälsning Lena

  • Vägledare Under vilket kalenderår fyller din son 20 år?
  • Lena Har precis fyllt i februari
  • SYV-besökare Hermods distansgymnasiet har från Skolverket uppdrag att ge gymnasieutbildning på distans till elever som bor UTOMLANDS PGA MINST EN FÖRÄLDER JOBBAR UTOMLANDS (på uppdrag från ett svenskt företag.. alltså det är inte vilka jobb utomlands som helst som accepteras) - kontaktuppgifter: 08-41025184 [email protected] - och jag tänker så här: kanske-kanske går det på ngt sätt att på Undantagarnas-undantag få in en elev på andra grunder än just föräldrarnas arbete utomlands. Vill också tipsa om att du/ni kontaktar din sons specialidrottsförbund; tänker att han kan inte vara den enda som är i en liknande situation utan det borde finnas flera elitidrottande spelare som ställs inför liknande utbildnings-problem och hur har de andra löser de problemen? kanske kan din son lösa dem på samma sätt än de andra - fråga därför om att få info om det, från idrottsförbundet och från alla andra tänkbara källor! Vi håller tummarna!
  • Anna Om din son fyller år under året 2020, då hör han till Komvux från 1 juli 2020, oavsett vilken tidigare utbildning han har. Komvux är det i den kommunen där han är Follkbokförd i som har söker till. De flesta komvux erbjuder läsa på distans. För att ha rätt till studiemedel måste man läsa på minst halvtid (alltså 20 timmar per vecka) då får man halva studiemedel och det är bidrag på ca 1.500 kr/månad (för heltidsstudier, 40 timmar per vecka får man 3.000 kr för fyra-veckors studier, alltså i Febriari får man exakt 3.000 kr om man läser på heltid).
  • Anna Jag har nu också börjat skriva SVAR till dig. Läs gärna det. I svaret kommer jag bl.a nämna alla de fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte har. :(
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Vägledare Anonym SYV

  Hej Lena!
  det är viktigt att veta när din son fyller 20 år, under vilket kalenderår för att reglerna ändras  beroende på åldern.
  Från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år har man rätt till Studiemedel. Innan dess - endast till Studiehjälp.
  Och det är rätt så olika villkor för studiemedel och för studiehjälp.
  I syvene och sist - vad CSN gör - får man bäst fråga hos CSN; oavsett vad ngn annan svarar om CSN´s beslut, är det ju CSN som fattar beslutet. Visst finns det reglerna (och också de reglerna kring studiestöd är det CSN som vet bäst för att de jobbar just med de frågorna, dagligen) men det kan delvis finns ibland möjlighet till vissa Undantag + att CSN "går på" de uppgifter som gymnasieskola skickar in: om vad elevens skola skickar in till CSN och när de gör det - kan inte ngn annan än elevens skola svara på.
  För de allra flesta gymnasieelever gäller det att läsa PÅ HELTID för att ha rätt till studiehjälpen och inte skolka för mycket. Vid avbrott från gymnasiet, säger reglerna, att det är från det datumet som studierna avbryts som eleven ej längre har rätt till studiehjälpen och inte heller till alla bidrag som är knytna till gymnasiestudier (kan i vissa fall handla om rätt så mycket pengar som familjer förlorar).

  Ang. läsa "på distans" - så är det återigen en fråga om åldern. Vid avbrott på gymnasiet innan din son kan få ut ett Studiebevis, så måste han vänta till 1 juli det kalenderåret han fyller 20 år för att kunna antas till komvux-kurser.
  Folkhögskolorna kan ha distansutbildningar på gymnasial nivå - deras hemsida är www.folkhogskola.nu
  ***
  Vad gäller ungdomsgymnasiet, så är det Korrespondensgymnasiet som på försök erbjuder några distansutbildningar men ej på just HA-programmet tyvärr utan på endast några få högskoleförberedande program och man söker till "korr" via gymnasieantagningen (och kanske inte kommer in... eller kommer in men då är det på de utb., som de kan erbjuda, ej HA).

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lena,
  du svarade i kommentaren att din son redan fyllde 20 år (under året 2020) och han kommer därför ej kunna antas gill ungdomsgymnasiet om han nu gör avbrott; detta pga hans ålder.
  Då finns det för gymnasiestudier följande alternativ för honom:
  - folkhögskola
  - självstudier och prövningar och sedan läsa en kurs på komvux och ansöka om att få ta ut examensbevis*** från komvux
  - komvux.
  *** I Examensbevis från komvux får ej kursen Idrott och hälsa 1 ingå (ändring i reglerna sedan 1 jan 2017). Men då krävs det också 100p. mindre för exam.bevis från komvux. Det lägsta studietakt som komvux brukar kunna acceptera är 25% och då läser man 10 timmar/vecka (ingen studiemedel för de studierna pga man måste läsa på minst halvtid för att ha rätt till studiemedel, det får man läsa om på CSN´s hemsida: www.csn.se ).

  Det finns rätt många fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte åtnjuter; det brukar man inte tänka på innan det är för sent.
  Gymnasieelever behöver inte själva köpa skolböckerna, de har rätt till lunch på skolan och åkkort för att kunna åka till skolan och får även garanterat plats på alla kurser som ingår i deras program;
  på komvux finns inga sådana fördelar. Man bekostar själv läroböckerna, man får inte äta gratis under skoldagen och man bekostar resor till-från skolan också på egen hand; man söker också till varje kurs, separat och kanske inte kommer in på alla de kurser man vill eller behöver läsa.
  Ang. studieekonomi: det är även här fördelaktigare att fortsätta läsa på gymnasiet;
  på ungdomsgymnasiet: så länge man är inskriven på skolan och skola rapporterar in till CSN att eleven bedriver studier på heltid, har man rätt att behålla de studiebidragen man har fått beviljat, även om man får F i kurserna;
  Och så är det inte på komvux eller på högskolenivå. För att vid varje ny ansökan om studiemedel, tittar CSN på tidigare studieresultat och om man ej har uppvisat godkända studieresultat (godkända betyg i kurser för vilka man fick studiemedel) får man avslag på sin ansökan om fortsatt studiemedel.

  • Lena Tack för snabba svar. Måste han läsa in hel gymnasieutbildning på komvux eller bara läsa in några kurser för att få gymnasiekompetens?
  • Anna

   I examensbevis från komvux får kurser betygsatta på gymnasiet ingå (förutom Idrott och hälsa 1, som inte får ingå). Vi rekommenderar göra planering tillsammans med SYV på komvux. Din son kan redan nu ta kontakt med SYV på komvux i den kommunen som han är folkbokförd i (och för det behöver han inte hoppa av gymnasiet ännu...).
   Det finns några fasta regler kring examen från komvux: 2400 poäng (100p mindre än på gymnasiet, men då får inte idrottskursen ingå - så det är "kompensation" för den förlusten...) och av dem får max 150 poäng vara betygsatta med F. Matte 1, Engelska 5 och Svenska 1 måste ingå med godkända betyg. Historia, Naturkunskap & Samhällskunskap måste också ingå men man kan ha F i de kurserna (max 150 poäng F totalt i examen från komvux).

   Är det yrkesexamen, måste även minst 400 poäng yrkeskurser (specifika för just det programmet) ingå med godkända betyg. Rätt många kurser i examen från komvux är "vilka gymnasiekurser som helst" men komvux brukar ha rätt så begränsat utbud av kurser att ge plats på - alltså allt som oftast bygger man på det man tar med sig från gymnasiet och fyller på med de obligatoriska kurser, i första hand + sedan "för volym" med de kurser som komvux just i den kommunen kan erbjuda plats på.

   Är det högskoleförberedande examen, så måste även svenska 2,3 och engelska 6 ingå med godkända betyg.
   Det finns inga nackdelar med att träffa SYV på komvux nu, snarast; då säger din son att han är 20 år och tänker påbörja läsa på komvux så fort det går men att han är idag ännu inskriven på ungdomsgymnasiet; så får han höra vad SYV-en har att säga; viktigt att inte missa ansökningsperiod på komvux (de ligger olika i olika kommuner). Efter samtal med komvux-syven är det inte alls omöjligt att man vill försöka stanna på ungdomsgymnasiet så länge det bara går... pga mycket osäkra villkor för vad som kommer gälla på komvux: man söker och sen får svar, kanske ett par veckor innan kursen skulle börja PLATSBRIST. Och så får man söka till nästa kursstart och inte missa ansökningsperioden till den; missar man, så söker man till ännu nästa start - man kan hålla på så i rätt så många år... Sedan, om man får F i en komvux kurs eller gör några avbrott, så brukar komvux inte vara så pigg på att ge fler chanser, utan de kan sätta "karenstid" t.ex 1år är inte ovanligt att man får vänta innan man kan försöka återigen få plats på komvux-kurser.
   Förklaring om "hårda villkor" på komvux: det är endast grundskola som är obligatorisk.
   Komvux har ont om resurser och varje utbildningsplats kostar pengar. Det finns många som vill eller behöver läsa och komvux har inte råd att ge många chanser. Beror mycket på ekonomiska villkor just i "den aktuella kommunen just nu" - det  kan gå upp och ner; vissa år är det lättare att få plats på komvux och sen kan bli mycket svårt igen (eller tvärtom). Är man mycket envis, så brukar det till slut lösa sig och man får ut examensbevis men det finns ingen tidsbegränsning på det; man kan hålla på med det i rätt så många år. Finns också de som aldrig fick examen från komvux, utan gav upp... tyvärr. Så, det gäller att lägga ner tid på studierna. Har man inte tid och/eller motivation just nu, så kanske man ska göra annat och söka läsa när man har tid och lust för det.

  Frågor och svar

  • Lin 19 år

   Civilingenjör Bioteknik eller Medicinsk teknik?

   Hej, Jag är intresserad av civilingenjörsprogramet I bioteknik eller medicinsk teknik. Men jag behöver känna mig mer om arbetsmarknaden och framtiden för detta område i Sverige. Jag valde detta program eftersom jag kan konkurrera med mitt betyg på de här programmen. Jag är dock lite tveksam...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Sofie 32 år

   Räknas poängen för orienteringskurs?

   Hej! Jag har läst en orienteringskurs i matematik, 100 poäng. Räknas dessa till gymnasiepoängen eller ej? När jag kollat mina betyg på antagning.se har ej denna kursen räknats med. Mvh Sofie.

   Mikael SYV: Hej Sofie,om den kursen du nämner i din fråga, inte finns med i ditt Slutbetyg eller i ditt examensbevis från gymnasiet eller från komvux, då räknas inte det betyget in i ditt... Läs hela svaret
  • Zeinab 19 år

   Plugga till läkare i Nederländerna?

   Hej! Jag har tagit studenten i år och har gått ut med 20,68 i merit. Jag är dock intresserad av att plugga till läkare i Nederländerna men jag hittar ingen information på nätet så jag är lite vilse just nu. Vilka Universitet erbjuder...

   Mikael SYV: Hej Zeinab,tyvärr har vi ingen egen expert på studier utomlands, så måste hänvisa dig "till någon annan", och vem kan vara behjälplig?Jag hoppas du kan få svar... Läs hela svaret
  • Mohammad Mamoon 16 år

   Hur kommer jag in i gymnasiet ?

   Hej ! Jag heter Mamoon Omar. Jag vill komma in på gymnaiset men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag blev tipsat av en vän att kolla er sida. Jag är född 2006 och är 16 år gammal. Jag gick på Sofielundsskolan i Malmö, Jag läste mitt...

   Julia SYV: Hej!eftersom du nämner Heleneholms gymnasium, gissar jag på att du vill gå på gymnasiet i Malmö. Stämmer det att du bor i eller nära Malmö och vill helst gå på gymnasiet i... Läs hela svaret
  • Stoffe 20 år

   Läkarprogrammet efter samhäll?

   Hej Jag har tog studenten redan förra året och har bestämt mig att ta en paus från plugg några år. Jag gick samhällsvetenskap programmet inriktning beteende. Jag läste bara matte 1b och 2b för jag var rätt säker på vad jag ville...

   Julia SYV: Hej Stoffe,naturvetenskapliga basår på olika lärosäten i Sverige kan kräva lite olika förkunskaper, t.ex räcker det med matte 2 för särskild behörighet till... Läs hela svaret
  • A 24 år

   Måste man komplettera sin utländska utbildning för erhållande av jobb?

   En vän till mig har bort i Sverige i tre år och studerar grundskolesvenska. Hon kommer från Belarus och studerade på yrkesgymnasiet i tre år samt universitetet i 4 år. Hennes specialitet är kemiskt ingenjörskap. Hon har jobbat som...

   Julia SYV: Hej A!jag undrar om din vän fick sin utländska utbildningen bedömd av UHR, universitets- och högskolerådet? om inte - se information på... Läs hela svaret
  • Alva 20 år

   hur utbildar man sig till polisfotograf?

   Jag undrar hur man bär sig åt för att bli en utbildad polisfotograf. Har läst på flertalet hemsidor att det sker internt men inte hur man skall gå tillväga. Dvs. Var man söker, vad man behöver för att ta sig in, vad man får lära sig under utbildningen m.m.

   Julia SYV: Hej Alva,det vi vet om yrket Polisfotograf berättar vi om i presentationen av yrket: Framtid.se/yrke/polisfotograf och vad gäller bli utbildad, då gäller det först att bli anställd... Läs hela svaret
  • Jennifer 19 år

   Hur blir jag djursskötare?

   Hej! jag gick linjen vård och omsorg i 3 år och är nu färdig utbildad undersköterska, jag är och har alltid varit intresserad av djur men kände att natur linjen va för svår för mig, men nu är jag mer än redo och vill plugga till djurskötare, men jag har absolut ingen aning om hur jag gör, vad...

   Anna SYV: Hej Jennifer!för att kunna svara vilken utbildning du behöver skaffa dig, behöver jag veta exakt vilket yrke du vill utbilda dig till - är det Djurvårdare/djurskötare och i så fall inom... Läs hela svaret
  • Hajir 20 år

   Byta utbildning?

   Hej! Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?

   Anna SYV: Hej Hajir!Din fråga är kort och innehåller alldeles för lite information. Den lyder: " Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?". Eftersom du skriver... Läs hela svaret
  • Julia 22 år

   Kan jag få stöd för att komma tillbaka efter ett studieuppehåll?

   Hej! Jag har varit tvungen att ta studieuppehåll då jag inte klarade av en spärrtenta. Under uppehållet fick jag en ADHD diagnos. Jag har försökt komma tillbaka genom att skriva omtenta men har inte lyckats.

   Jag undrar om det finns något stöd...

   Anna SYV: Hej Julia,du har rätt: under sommaren brukar det ta lång tid att få svar från lärosätena pga semestrar. Se om du kan komma i kontakt med kuratorn på ditt... Läs hela svaret
  • Maja 16 år

   Hur stor sannolikhet är det att jag kommer in som reserv?

   Hej! Jag hamnade på reservlistan till mitt förstahandsval i gymnasieantagningen. Jag hade 277.5 i merit och lägsta var 287.5 och jag hamnade på reservplats nummer 6. Linjen har 160 platser, men är stans "trendigaste skola" om man kan säga så. Det är även natur på den mest prestigefyllda skolan...

   Mikael SYV: Hej Maja! Håll hoppet uppe men ställ dig samtidigt in på att du kanske kommer att börja på den skolan där du nu är antagen. Att komma in från reserv kan man... Läs hela svaret
  • Alex 16 år

   Hur ställer jag mig på reservplats?

   Hej! Jag kom inte in på mitt förstahandsval, men jag är helt behörig till det. Hur gör jag för att komma på reservplats innan det är försent? Behöver jag även säga "ja" till den plats som jag inte vill ha?

   Anna SYV: Hej Alex,olika gymnasieantagningskanslier (i olika delar av Sverige) kan göra på lite olika sätt. Oftast ställs behöriga elever automatiskt i reservkön till sina högre prioriterade... Läs hela svaret
  • Leo 16 år

   Kom inte in på förstahandsval och vill inte gå på dem under?

   Så jag var rätt säker på att jag skulle komma in på första valt som var teknikprogrammet, men det gjorde jag inte det blev 272.5 i gräns och jag har 270, så nu kommer jag inte gå på teknikprogrammet men vill ju göra det så undrar om detta går och lösa hade ju kommit in på de flesta andra teknik...

   Anna SYV: Hej Leo,om du är behörig sökande, så borde du få en RESERVplats (köplats på reservlistan), fick du den? Det var ju synd att du inte sökte Teknikprogrammet... Läs hela svaret
  • V 16 år

   Hur stor chans är det att jag kommer in på det programmet jag vill gå?

   Vill så gärna komma in på mitt första hands val, och jag ångrar mig helt och hållet om vilken ordning jag valt dem andra valen då jag egentligen inte ville gå på dem, utan jag la bara till dem ifall. Men är reserv nr 6 till teater...

   SYV-besökare Syv: Hej V!Jag vill "spinna vidare" på Annas förslag (se svar från SYV Anna) om att utöva (syssla med) teater på fritiden. Det kan du göra även... Läs hela svaret
  • I 23 år

   Vilken skola ska jag välja?

   Hej! Jag har nyligen blivit antagen till utbildningen Redovisningsekonom på två olika skolor och vet nu inte vilken av skolorna jag ska välja. Skolorna jag har blivit antagna till är TUC och Stockholm School of Business. Utbildningen via TUC är på 430 yh -...

   Julia SYV: Hej I!Vad jag kan se erbjuder Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar till Redovisningskonsult.TUC erbjuder yh-utbildningar till Redovisningsekonom. En yrkeshögskoleutbildning som är 20yh... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga