Lena

  Hej! Min son läser på NIU utbildning handel och administration, hockey på elitnivå. Han har bytat gymnasium under tiden och går sitt 4:e år. Kurserna ligger och är inte lika på orterna. Nu sista året har han bara några ämne kvar ekonomi o handelsmännen. Fram till jul gick det ok men sista två månaderna har han ej kunnat vara närvarande. Tränar med A-laget och j20 missar alla lektioner utom 1, reser mycket och ej orkat läsa och lämna in uppgifter. Han tänker nu avbryta och vill läsa in på distans antingen till höst eller nästa år, kan man göra detta? Vi har inackorderingstillägg och CSN om han avbryter blir vi återbetalningsskyldiga? Jag försöker peppa att han ska gå klart ändå även om det blir F. Men han vill inte detta. Kan man få CSN om man läser ett ämne i taget i höst, tror han har 2-3 ämnen, all svenska engelska matte är klart. Med vänlig hälsning Lena

  • Vägledare : Under vilket kalenderår fyller din son 20 år?
  • : Har precis fyllt i februari
  • SYV-besökare : Hermods distansgymnasiet har från Skolverket uppdrag att ge gymnasieutbildning på distans till elever som bor UTOMLANDS PGA MINST EN FÖRÄLDER JOBBAR UTOMLANDS (på uppdrag från ett svenskt företag.. alltså det är inte vilka jobb utomlands som helst som accepteras) - kontaktuppgifter: 08-41025184 [email protected] - och jag tänker så här: kanske-kanske går det på ngt sätt att på Undantagarnas-undantag få in en elev på andra grunder än just föräldrarnas arbete utomlands. Vill också tipsa om att du/ni kontaktar din sons specialidrottsförbund; tänker att han kan inte vara den enda som är i en liknande situation utan det borde finnas flera elitidrottande spelare som ställs inför liknande utbildnings-problem och hur har de andra löser de problemen? kanske kan din son lösa dem på samma sätt än de andra - fråga därför om att få info om det, från idrottsförbundet och från alla andra tänkbara källor! Vi håller tummarna!
  • Anna : Om din son fyller år under året 2020, då hör han till Komvux från 1 juli 2020, oavsett vilken tidigare utbildning han har. Komvux är det i den kommunen där han är Follkbokförd i som har söker till. De flesta komvux erbjuder läsa på distans. För att ha rätt till studiemedel måste man läsa på minst halvtid (alltså 20 timmar per vecka) då får man halva studiemedel och det är bidrag på ca 1.500 kr/månad (för heltidsstudier, 40 timmar per vecka får man 3.000 kr för fyra-veckors studier, alltså i Febriari får man exakt 3.000 kr om man läser på heltid).
  • Anna : Jag har nu också börjat skriva SVAR till dig. Läs gärna det. I svaret kommer jag bl.a nämna alla de fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte har. :(
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Vägledare SYV

  Hej Lena!
  det är viktigt att veta när din son fyller 20 år, under vilket kalenderår för att reglerna ändras  beroende på åldern.
  Från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år har man rätt till Studiemedel. Innan dess - endast till Studiehjälp.
  Och det är rätt så olika villkor för studiemedel och för studiehjälp.
  I syvene och sist - vad CSN gör - får man bäst fråga hos CSN; oavsett vad ngn annan svarar om CSN´s beslut, är det ju CSN som fattar beslutet. Visst finns det reglerna (och också de reglerna kring studiestöd är det CSN som vet bäst för att de jobbar just med de frågorna, dagligen) men det kan delvis finns ibland möjlighet till vissa Undantag + att CSN "går på" de uppgifter som gymnasieskola skickar in: om vad elevens skola skickar in till CSN och när de gör det - kan inte ngn annan än elevens skola svara på.
  För de allra flesta gymnasieelever gäller det att läsa PÅ HELTID för att ha rätt till studiehjälpen och inte skolka för mycket. Vid avbrott från gymnasiet, säger reglerna, att det är från det datumet som studierna avbryts som eleven ej längre har rätt till studiehjälpen och inte heller till alla bidrag som är knytna till gymnasiestudier (kan i vissa fall handla om rätt så mycket pengar som familjer förlorar).

  Ang. läsa "på distans" - så är det återigen en fråga om åldern. Vid avbrott på gymnasiet innan din son kan få ut ett Studiebevis, så måste han vänta till 1 juli det kalenderåret han fyller 20 år för att kunna antas till komvux-kurser.
  Folkhögskolorna kan ha distansutbildningar på gymnasial nivå - deras hemsida är www.folkhogskola.nu
  ***
  Vad gäller ungdomsgymnasiet, så är det Korrespondensgymnasiet som på försök erbjuder några distansutbildningar men ej på just HA-programmet tyvärr utan på endast några få högskoleförberedande program och man söker till "korr" via gymnasieantagningen (och kanske inte kommer in... eller kommer in men då är det på de utb., som de kan erbjuda, ej HA).

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Lena,
  du svarade i kommentaren att din son redan fyllde 20 år (under året 2020) och han kommer därför ej kunna antas gill ungdomsgymnasiet om han nu gör avbrott; detta pga hans ålder.
  Då finns det för gymnasiestudier följande alternativ för honom:
  - folkhögskola
  - självstudier och prövningar och sedan läsa en kurs på komvux och ansöka om att få ta ut examensbevis*** från komvux
  - komvux.
  *** I Examensbevis från komvux får ej kursen Idrott och hälsa 1 ingå (ändring i reglerna sedan 1 jan 2017). Men då krävs det också 100p. mindre för exam.bevis från komvux. Det lägsta studietakt som komvux brukar kunna acceptera är 25% och då läser man 10 timmar/vecka (ingen studiemedel för de studierna pga man måste läsa på minst halvtid för att ha rätt till studiemedel, det får man läsa om på CSN´s hemsida: www.csn.se ).

  Det finns rätt många fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte åtnjuter; det brukar man inte tänka på innan det är för sent.
  Gymnasieelever behöver inte själva köpa skolböckerna, de har rätt till lunch på skolan och åkkort för att kunna åka till skolan och får även garanterat plats på alla kurser som ingår i deras program;
  på komvux finns inga sådana fördelar. Man bekostar själv läroböckerna, man får inte äta gratis under skoldagen och man bekostar resor till-från skolan också på egen hand; man söker också till varje kurs, separat och kanske inte kommer in på alla de kurser man vill eller behöver läsa.
  Ang. studieekonomi: det är även här fördelaktigare att fortsätta läsa på gymnasiet;
  på ungdomsgymnasiet: så länge man är inskriven på skolan och skola rapporterar in till CSN att eleven bedriver studier på heltid, har man rätt att behålla de studiebidragen man har fått beviljat, även om man får F i kurserna;
  Och så är det inte på komvux eller på högskolenivå. För att vid varje ny ansökan om studiemedel, tittar CSN på tidigare studieresultat och om man ej har uppvisat godkända studieresultat (godkända betyg i kurser för vilka man fick studiemedel) får man avslag på sin ansökan om fortsatt studiemedel.

  • : Tack för snabba svar. Måste han läsa in hel gymnasieutbildning på komvux eller bara läsa in några kurser för att få gymnasiekompetens?
  • Anna :

   I examensbevis från komvux får kurser betygsatta på gymnasiet ingå (förutom Idrott och hälsa 1, som inte får ingå). Vi rekommenderar göra planering tillsammans med SYV på komvux. Din son kan redan nu ta kontakt med SYV på komvux i den kommunen som han är folkbokförd i (och för det behöver han inte hoppa av gymnasiet ännu...).
   Det finns några fasta regler kring examen från komvux: 2400 poäng (100p mindre än på gymnasiet, men då får inte idrottskursen ingå - så det är "kompensation" för den förlusten...) och av dem får max 150 poäng vara betygsatta med F. Matte 1, Engelska 5 och Svenska 1 måste ingå med godkända betyg. Historia, Naturkunskap & Samhällskunskap måste också ingå men man kan ha F i de kurserna (max 150 poäng F totalt i examen från komvux).

   Är det yrkesexamen, måste även minst 400 poäng yrkeskurser (specifika för just det programmet) ingå med godkända betyg. Rätt många kurser i examen från komvux är "vilka gymnasiekurser som helst" men komvux brukar ha rätt så begränsat utbud av kurser att ge plats på - alltså allt som oftast bygger man på det man tar med sig från gymnasiet och fyller på med de obligatoriska kurser, i första hand + sedan "för volym" med de kurser som komvux just i den kommunen kan erbjuda plats på.

   Är det högskoleförberedande examen, så måste även svenska 2,3 och engelska 6 ingå med godkända betyg.
   Det finns inga nackdelar med att träffa SYV på komvux nu, snarast; då säger din son att han är 20 år och tänker påbörja läsa på komvux så fort det går men att han är idag ännu inskriven på ungdomsgymnasiet; så får han höra vad SYV-en har att säga; viktigt att inte missa ansökningsperiod på komvux (de ligger olika i olika kommuner). Efter samtal med komvux-syven är det inte alls omöjligt att man vill försöka stanna på ungdomsgymnasiet så länge det bara går... pga mycket osäkra villkor för vad som kommer gälla på komvux: man söker och sen får svar, kanske ett par veckor innan kursen skulle börja PLATSBRIST. Och så får man söka till nästa kursstart och inte missa ansökningsperioden till den; missar man, så söker man till ännu nästa start - man kan hålla på så i rätt så många år... Sedan, om man får F i en komvux kurs eller gör några avbrott, så brukar komvux inte vara så pigg på att ge fler chanser, utan de kan sätta "karenstid" t.ex 1år är inte ovanligt att man får vänta innan man kan försöka återigen få plats på komvux-kurser.
   Förklaring om "hårda villkor" på komvux: det är endast grundskola som är obligatorisk.
   Komvux har ont om resurser och varje utbildningsplats kostar pengar. Det finns många som vill eller behöver läsa och komvux har inte råd att ge många chanser. Beror mycket på ekonomiska villkor just i "den aktuella kommunen just nu" - det  kan gå upp och ner; vissa år är det lättare att få plats på komvux och sen kan bli mycket svårt igen (eller tvärtom). Är man mycket envis, så brukar det till slut lösa sig och man får ut examensbevis men det finns ingen tidsbegränsning på det; man kan hålla på med det i rätt så många år. Finns också de som aldrig fick examen från komvux, utan gav upp... tyvärr. Så, det gäller att lägga ner tid på studierna. Har man inte tid och/eller motivation just nu, så kanske man ska göra annat och söka läsa när man har tid och lust för det.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga