1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Annika,

  gymnasieelever kan, som regel, endast läsa på den skolan där de är inskrivna och göra prövningar också på den skolan, där de är inskrivna.
  Om rektor tar in en elev - in i år2 och eleven saknar betyg i Idrott och hälsa1, då åtar den "mottagande skolan" sig en uppgift att ge eleven möjlighet att läsa den kursen eller göra prövning i den; i annat fall, om skolan ej har möjlighet att erbjuda det - kommer rektorn ej skriva in eleven i år2. Regeln är den att i fall eleven antas till en gymnasieskolans nationellt program, så bör eleven ha möjlighet att få betyg i alla kurser som krävs för att uppnå kraven för Examensbevis.
  Att ha BETYG (aven F-betyg kan man ha) i Idrott-och-hälsa 1 ingår i kraven för examensbevis.
  Hälsningar
  Mikael syv

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga