2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag ser att du är över 20 år och kan därför inte antas till gymnasiet utan du hör till komvux och på komvux eller på ngn folkhögskola har vi ej lyckats hitta möjligheter att läsa matte4 på andra språk än svenska. Dock kan det inte uteslutas att det kan finnas. Du får fråga på komvux i den kommunen där du är folkbokförd och på alla folkhögskolor. 

  • Isa Tack så mycket för svaret. Min fråga angår en vän som är 18 år, finns det någon möjlighet i så fall?
  • Mikael I så fall gäller det att komma in på en gymnasieskola som bedriver undervisning i naturvetenskap på engelska.
  • Milla

   Ja, det finns några få gymnasieskolor som bedriver undervisning på Naturvetenskapsprogrammet på engelska och om man läser den utbildningen borde man kunna läsa matte4 med undervisningsspråk engelska. Matematik 4 är en obligatorisk kurs på inriktningen Naturvetenskap på NA och på inriktningen Teknikvetenskap på TE, så matte 4 måste erbjudas på de två utbildningarna och om undervisning på skolan bedrivs på engelska då antar jag att även matte4-kursen också undervisas på engelska (det vore konstigt annars). Det är dock endast några få gymnasieskolor som vi vet bedriver undervisning på engelska, bortsett från IB-programmet (det internationella gymnasieprogrammet) där undervisningsspråk är engelska. I det internationella IB-programmet ingår dock inte just "matematik4" för att det är en svensk kurs, utan en mer eller mindre "motsvarande IB-kurs". Den personen du nämner i din fråga, läser hen på någon gymnasieskola idag? Varför vill hen läsa just matematik 4 på engelska?

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Isa,
  enligt skolverket är det inte förbjudet att erbjuda undervisning i gymnasiala kurser på andra språk än svenska men i praktiken sker det inte så ofta, utan de flesta gymnasieskolor erbjuder undervisning på svenska (kanske med stöd av andra språk om de har den möjligheten genom att personal på skolan kan andra språk och kan hjälpa eleverna som "språkmentorer"). Dock finns det några få gymnasieskolor (bortsett från IB-programmet ) som vanligtvis erbjuder undervisning i alla ämnen, förutom kurserna i svenska språket, på engelska, exempel på gymnasieskolorna som erbjuder "vanliga svenska gymnasiekurser inom område Naturvetenskap/Matematik" på engelska:
  fria-laroverken-i-norrkoping
  jämtlands-gymnasium-wargentin
  internationella-engelska-gymnasiet-sodermalm-iegs
  ihgr-international-high-school-of-the-gothenburg-region

  Den här gymnasieskolan, sigtunaskolan-humanistiska-läroverket erbjuder EK/ekonomi med undervisnignsspråk Engelska. i EK ingår inte matte 4 som en obligatorisk kurs utan matte ingår i upp till matematik 3b, men ofta kan eleverna läsa även matte 4 som en valbar kurs på EK/ekonomi.

  IB-programmet (som är ett Internationellt, ej svenskt, gymnasieprogram) erbjuds i Sverige på 30-tal gymnasieskolor, exempel:
  ehrensvardska-gymnasiet

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga