1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det är bäst du ställer den frågan till skolverket. Idag, fredag den 13 okt 2023 har de stängt sin upplysningstjänst på grund av utbildning av personal så du kan ringa dem på måndag (vanlig tel.tid brukar vara kl.9-30 till 11-30). Du kan också läsa om reglerna kring slutbetyg på komvux på följande hemsidor:
  skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/examen-och-slutbetyg-inom-komvux och förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
  Komvux i vissa kommuner påstår på sina hemsidor följande: "Om du har betyg i lokala kurser och vill att dessa ska ingå i slutbetyget behöver du ha bilagor som beskriver innehållet i kurserna." Jag kan dock inte säga att det är en generell regel (det ang.bilagor som beskriver innehåll i kurserna... och vad ska man göra om man saknar dessa bilagor? kan man få fram de på ngt.sätt?). Jag tycker därför att du bör få svar från Skolverket. Du kan sedan gärna höra av dig och berätta för oss vad skolverket svarade på din fråga.

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen,
  vi fick nu ett skriftligt svar från skolverkets upplysningstjänst som lyder:

           Ja, lokala kurser kan ingå i ett slutbetyg. När ett slutbetyg utfärdas gäller bestämmelserna i den tidigare förordningen om kommunal vuxenutbildning. Där framgår det att lokala kurser kan ingå i ett slutbetyg. Slutbetyget ska det finnas uppgifter om den lokala kursens innehåll och omfattning. Man kan till exempel bifoga kursbeskrivning för en lokal kurs som en separat bilaga till slutbetyget. Det går också bra att beskriva kursens innehåll och omfattning i fältet för noteringar i slutbetyget. Det är upp till rektor att besluta hur innehållet ska beskrivas. Skolverket har inte tagit fram någon vägledning kring detta.

  Om de lokala kurserna är från Gy/Vux94 ska poängen räknas om enligt Skolverkets föreskrift 2001:19. Jag länkar nedan. Om kursen är en lokal kurs som är alternativ till någon av de kurser som finns med i föreskriften (bortsett från Matematik B och Engelska B) ska poängsumman multipliceras med 1,15. Skolverket har ingen förteckning över lokala kurser och därmed ingen förteckning över vilka lokala kurser som är alternativ till någon av de kurser som finns med i föreskriften. Vid omräkning av övriga kurser ska gymnasiepoängen multipliceras med 1,0. 

  Vid omräknade kurser ska i slutbetyget ett K anges direkt efter den kurskod som anges i kursplanen. Detta gäller även när kursen omräknats med faktorn 1,0.  

  Källor:

  Lokala kurser kan ingå i ett slutbetyg: 2 kap. 2 § och 4 kap. 12 § tidigare förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

  När ett slutbetyg ska utfärdas och vad som får ingå: Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till den nya förordning om vuxenutbildning (2011:1108)

  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk

  Omvandlingstabell av 200-kurser: SKOLFS 2001:19

  Hur ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska vara utformat: SKOLFS 1997:23

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga