Haleema
  Jag är väldigt dåligt på bröstsim fast jag kan simma ryggsim. Min idrottslärare har sagt att de gör inget om jag simmar ryggsim hela väggen. Men ändå så vill jag inte simma… Jag har hört av mina klass kamrater att om jag inte simmar får jag F i betyget. Men jag känner många elever från min gymnasiet som har inte simmat men har fått E i betyget och till och med högre. Fast ingen av de elever hade den lärare som jag har.
  • : Jag har redan fått gymnasieexamen och vad jag minns från mina lektioner i Idrott & hälsa på gymnasiet att läraren sa att vi måste kunna räddning vid drunkningsolyckor... nåt i den stilen, att det inte finns uttalade krav på att just simma på gymnasiet. Själv simmar jag utan problem så det la jag ingen större vikt på, men jag minns att det var så. Undersök det vidare, vet ja... om det nu är viktigt för dig.

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV
  Hej Haleema, det är lärarens bedömning om du uppnår kursens mål och jag tror inte du kan få ett enkelt svar på din fråga - ja eller nej - svar.
  Det är nämligen så här att i fall en elev är jättebra (på A-betygs nivå) i alla andra moment i kursen men kan inte eller vill inte simma, då kan kanske den eleven få E betyg på hela kursen, då vägs A-betyg i alla andra delmoment in och F i simningen - så blir det sammantagna bedömningen att godkänt betyg kan ges.
  Men en annan elev, som ligger på E-nivå i alla andra kursmoment men på F-nivå i simningen, kan inte få godkänt betyg - därför att det finns inte ngt. att "kompensera med" ... det kan vara en förklaring till varför en elev fick godkänt betyg i Idrott och hälsa och en annan elev inte fick det. Det gemensamma hos de två elever är att de inte simmar, men andra saker är olika.
  Någon elev har kanske betyg från en psykolog om att hen har "vattenfobi" och får panik av att behöva hoppa in i vattnet eller om man inte tål klor som finns i vattnet i bassängen, men det räcker inte att man bara säger det, Intyg från läkare måste uppvisas. Då kan man bli befriad från simningen på grund av hälsoorsaker.
  Det bästa är om du kan simma för att det är en obligatorisk moment och det underlättar för alla inblandade: lärare behöver inte hitta på möjligheter att "väga in" och bevilja undantag och du kan vara lugn i att du får godkänt i kursen. Att kunna simma kan rädda liv. Tänk dig en situation när ni är några personer på stranden och ser ett litet barn som ramlade i vatten och kämpar för att hålla huvudet överför vattenyta och ingen av er som är på stranden kan simma... Att simningen finns med bland de obligatoriska moment i kursen "Idrott och hälsa" har sina orsaker.
  Mitt råd är att du simmar och försöker lära dig även bröstsim så bra du kan.
  Om du har hälsoorsaker som är ett hinder för simningen, uppsök läkare eller psykolog, få Intyg och uppvisa det för din Idrottslärare.
  Du kan även gå prata med kurator på din skola, som kan kanske komma med ngt. bra svar på din fråga.
  Bästa hälsningar och lycka till med dina studier!
  Milla SYV
  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga