1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Som regel, inte. Rektors beslut krävs för det. Det är ett Undantag som rektorn kan bevilja. Jag kan tänka mig att i fall personen redan har godkänt betyg i matte 2b och ej har som önskemål att läsa 2c (eller om komvux anser att det är slöseri med resurser att låta personen läsa om i princip samma kurs) - då borde rektorn kunna fatta det beslutet. Men, som regel, är det mattekurser på nivå 1 som får ganska fritt ersätta varandra... men på högre nivåer krävs det rektors beslut.

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga