Maja 34 år
  Hur svår är matten i grundlärarutbildningen åk 1-3. Läser man samma matte som barnen kommer läsa eller är de högre nivå? Om högre kan man jämföra den med matte 1a, 2a,3a etc? Tar gärna svar på samma fråga men åk 3-6 också.

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Maja,
  för att bli behörig att söka till Grundlärarutbildning för å k 1-3 och för å k 4-6, måste du ha minst betyg E eller G /om du har fått betyg i gymnasiet enligt skalan IG-G-VG-MVG/ - i kursen Matte 2 eller Matte B /det är andra kurs som i Matte som man läser på gymnasiet/.
  De förkunskaper i Matte måste du alltså ha innan du kan söka till lärarutbildningen.

  Om huruvida man läser mer matematik under lärarutbildningen eller om man bara repeterar sina mattekunskaper och samtidigt läser Pedagogik /hur man undervisar i matte/ törs jag faktiskt inte helt säkert svara på utan måste hänvisa till de Institutioner där Lärarutbildningar bedrivs.
  Av programplanen på http://www.du.se/PageFiles/19762/Grundl%C3%A4rarprogrammet%20F-3.pdf framgår det att man under utbildningens andra termin läser 15 högskolepoäng Matematik /15 hp motsvarar 10 veckors heltidsstudier/ och sedan läser man ytterligare 15 hp Matte under Termin 6.

  Jag råder dig ta kontakt med en Studievägledare på en av högskolor/Universitet där grundskolelärarutbildning bedrivs.

  Du som är intresserad av Grundskollärarutbildningen, kan hitta en del relevanta svar på http://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Student/FAQ%20-%20studiev%C3%A4gledning.pdf

  MVH
  Mikael SYV

  • Maja Tack för svaret! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga