Ayaat 22 år
  Hej!

  Jag undrar vad skillnaden är mellan hur man räknar merit poäng i gymnasiet och i grundskolan. Vad är meritpoäng och snitt? Vad menas med att man får t.ex. 100 poäng om man läser en kurs.

  Förstår inte riktigt det systemet.

  Tack på förhand .

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Ayaat,
  det är stor skillnad hur man räknar poäng på grundskolan och på gymnasiet.
  Den största av de alla är kanske följande:
  på gymnasiet är det ALLA KURSER som bidrar till vad Meritvärde blir /och med det konkurrenskraft i gymnasiebetyg/, dvs det är INTE enbart betyg i sista kursen i ämnet eller i å k 3 - som räknas utan SAMTLIGA KURSER från å k 1, 2 och 3 som alla bidrar till Jämförelsetal som räknas ut på följande sätt:
  Betyg i varje kurs omvandlas till en siffra, t.ex. betyg E = 10
  och betyg A = 20, just det är samma som på grundskolan. Dock är inte alla kurser lika mycket värda. 200 poängskurs är värd dubbelt så mycket som en 100 poängskurs och en 50 poängskurs är hälften värd jämfört med en 100 poängskurs.
  De flesta gymnasiekurser är på 100 p. En gymnasiepoäng motsvarar en timmes lektion.
  Exempel: en elev fick A i Engelska 5, B i Engelska 6 och C i Engelska 7, D i Brand&räddning /en kurs som läses BF programmet/ och E i Religionskunskap 1. Så här räknas jämförelsetal ut:
  Engelska 5, 100 p. Engelska 6, 100 p. Engelska 7, 100 p. Brand&räddning, 200 p. Religion 1, 50 p.
  A = 20. B = 17,5. C = 15. D = 12,5. E = 10.
  20 x 100p = 2000. 17,5 x 100p = 1750. 15 x 100 p. = 1500. 12,5 x 200p = 2500. 10 x 50 = 500.

  Man lägger ihop: 2000 + 1750 + 1500 + 2500 + 500 = 8250
  8250 : 550p. = 15.
  Jämförelsetal blir, alltså, 15.
  En kurs Engelska 7 /om man har E betyg eller högre/ ger 1,0 i MERITPOÄNG.
  Jämförelsetal /15/ + Merit 1,0/ = Meritvärde 16.0.

  Jämförelsetal räknas, alltså, genom all lägga ihop alla kurser och poäng i dem och dela med summa altal poäng i alla de kurserna. Till Jämförelsetal lägger man sedan till MERITPOÄNG (om det finns några) och får fram Meritvärde, med vilket man konkurrerar om en plats på en högskoleutbildning.
  Om vilka kurser som ger Meritpoäng, läs här http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser.
  "Snitt" - det ordet används ofta i talspråk i stället för Jämförelsetal. Om man har "snitt" på 15.0 och lägger sedan Meritpoäng /max 2.5/ får man fram Meritvärde.
  "Snitt" på 20.0 är det högst möjliga (då har man alla A-betyg i alla ämnen).
  Maximalt antal Meritpoäng är 2,5.
  Med det blir det bästa möjliga Meritvärde 22,5.

  Hoppas det blir lite klarare nu. Det är ganska krångligt med alla de begrepp. Du, som elev, behöver inte kunna allt detta: det viktigaste är att du strävar efter höga betyg i alla kurser från å k 1 och vidare samt att /i fall du planerar söka till en svensk högskoleutbildning/ du lägger till kurserna för Meritpoäng (om du vill få högre Meritvärde/. Meritpoäng gäller bara vis ansökan till en svensk högskoleutbildninge, dvs inte för studier i utlandet och inte när man söker andra typer av eftergymnasiala utbildningar som t.ex. Yrkeshögskoleutbildningar (se utbud på www.yhguiden.se).


  Bästa hälsningar
  Anna SYV
  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga