Robert

  Hej! Jag vill söka psykologptogrammet och behöver höja mitt meritvärde lite för att komma in. Kan jag läsa kurser på komvux för att göra det som inte behövs för behörighet till programmet? T.ex. har jag läst tyska steg 3 och tänkte då läsa tyska steg 4 och 5. Har svårt att tolka info på denna sida: https://antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/Kompletteringar-med-Vux12-kurser/

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Robert,

  jag vill råda dig göra anmälan till psykologprogrammet, även om du kanske har lite för lågt meritvärde. Pga corona-krisen kan antal utbildningsplatser utökas och då går antagnignsgränsen ner. Om du är behörig eller kan innan 18 juni 2020 bli behörig - är mitt råd att du gör ansökan IDAG, den 15 april 2020 som är sista dag att göra anmälan på www.antagning.se om att vilja ha utb.plats på en svensk högskole- eller universitetsutbildning med start HT20.

  ang. Höga meritvärde
  Meritvärde är summan av Jämförelsetalet + Meritpoängen
  Max Meritpoäng man kan ha är 2,5 och det är rätt mycket (med tanke på att meritvärde kan uppgå till max 22,5 utgör meritpoängen 10% av det "talet" och det är rätt mycket höjning man får om man har några (eller helst) max meritpoäng).
  Boka tid med SYV på komvux eller kontakta studievägledare på högskolenivå - för att göra en grundlig genomgång:
  - Har du behörighet redan nu?
  _ har du några meritpoäng redan nu? Om du inte har max i meritpoäng (2,5) är det bra om du kan skaffa dig fler meritpoäng; helst max. Men om du redan nu kanske har max i meritp., då kan du inte få fler.
  - bäst höjning av ditt meritvärde uppnår du om du har max meritpoäng och höjer betygen i de kurser*** som ingår i ditt slutbetyg.
  *** I ditt fall måste det bli "motsvarande kurser" pga betygen i de "gamla kurserna" kan man inte längre få. Och dessvärre finns inte motsvarande Nya kurser till alla de gamla kurserna.
  Vilka gamla kurser som har motsvarande nya kurser kan du se i Tabellen för Utbyteskompettering.

  Reglerna är krångliga och i vissa fall måste de också "tolkas" och tolkningsföreträde är det antagningsgruppen på högskola- /universitet som har (i grund och botten är det UHR, Universitets - och högskolerådets regler och tolkningar som gäller).
  Enl. info på Antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/Rakna-ut-ditt-meritvarde så får du räkna in även Nya kurser som inte ger meritpoäng och inte ingår i ditt slutbetyg men den så kallade "tilläggskomplettering" höjer väldigt lite, även om du får högsta möjliga betyg i de nya kurserna.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga