1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  så vitt jag vet, är Ingenjör fortfarande ett icke-reglerat yrke och inte en skyddad titel. Och det betyder att det inte är förbjudet att kalla sig för en ingenjör, oavsett vilken utbildning man har. Däremot är "vissa typer av ingenjörer" som t.ex Civilingenjör, Högskoleingenjör och Gymnasieingenjör "titlar" som förutsätter att man har en viss specifik utbildning. Civilingenjör bör ha examen från civilingenjörsprogrammet; Högskoleingenjör - måste ha examen från en 3-årig universitetsutbildning och Gymnasieingenjör - måste med godkänt resultat ha avslutat fjärde året på Teknikprogrammet
  Det finns många utbildningar som i sina namn har ordet Ingenjör - bland annat inom yrkeshögskola; se några exempel (snabblänkarna nedan):
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/ingenjör-smart-maintenance
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/projektingenjör
  yhguiden.se/utbildning/uddevalla-yrkeshogskola/marin-serviceingenjör
  yhguiden.se/utbildning/east-sweden-business-school-esbs/entreprenadingenjör
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/byggnadsingenjör
  yhguiden.se/utbildning/teknikhogskolan/automationsingenjör
  yhguiden.se/utbildning/hermods-yrkeshogskola/automations-och-robot-ingenjör

  Studie- och yrkesvägledare
  • Student : Jag förstår, jag syftade mer på ingenjör på Högskolenivå, och om det går att läsa fristående kurser för att kunna ta ut en examen som innebär tex byggnadsingenjör eller liknande?
  • Milla :

   Fråga studievägledare på den institutionen där du vill ta ut din examen. Du kan få olika svar från olika lärosäten (högskolor och universitet). Varje lärosäte har möjlighet att bestämma ganska mycket lokalt, på sitt eget lärosäte. Jag rekommenderar att i första hand försöka komma in på ett program; detta för att det är omständigt och osäkert att läsa via fristående kurser. Du kommer behöva söka inför varje ny termin och först ska du hitta kurserna att söka till vilket på förhand inte kan garanteras och sedan så kanske du inte kommer in på "nästa kurs"... då blir det "stopp" på vägen mot examen (i alla fall tillfälligt), så får du se inför nästa termin om du hittar kurser att söka till och om du kommer in på de kurserna. Ett stort problem kan även bli "bostadsfrågan" - om du kommer in på en kurs som inte ges på distans, utan endast på plats, på skolan, på en ort som ligger utanför pendlingsavstånd, så måste du flytta till skolorten, men nästa termin så kanske du behöver flytta igen... och igen nästa termin... Utbud av utbildningar som på de svenska lärosäten ges på distans är ganska begränsat. Med det sagt, så finns det alltid några personer som lyckas få ihop till examen genom fristående kurser men det kan ta lång tid och på förhand finns inte några garantier att ens hitta kurserna att söka till. Därför vill jag i första hand rekommendera att överväga läsa via en sammansatt utbildning (ett program).

  • Student : Jag förstår, och allt praktiskt som bostad till exempel har jag såklart tänkt på. Nu var frågan mer om det ens är möjligt och om det går att ta ut en examen som högskoleingenjör tex baserat på fristående kurser? Har hört från vissa håll att detta inte är möjligt, så därav undrar jag just kring det.
  • Milla : Rätt svar på den frågan får du från studievägledare på de institutioner där högskoleingenjörsutbildningar ges. Det är möjligt att hindret ligger i att alla de kurser som man behöver få godkända betyg i ej går att hitta som fristående, utan de ges endast inom programmen. Fråga studievägledare som jobbar på högskoleingenjörsutbildningar, är mitt råd för att det är där examina utfärdas och vad "någon annan" säger kan vara fel (t.ex om en person som fick sin examen genom fristående kurser för ett antal år sedan säger att det går, så kanske det gick då men sedan dess har situationen förändrats och det inte längre går).
  • Student : Jag förstår. Finns det någon kandidat man kan läsa som leder till någon typ av ingenjörsyrke? Går det att baserat på fristående kurser tex ta ut en teknologie kandidat som leder till byggnadsingenjör exempelvis?
  • Milla :

   Men återigen måste jag som är allmän SYV hänvisa till studievägledare som jobbar på universiteternas institutioner; Rätt svar på den frågan får du från studievägledare på de institutioner där högskoleingenjörsutbildningar ges. Utbud av program och kurser förändras. Utbud fastställs till första dagen i anmälningsperioden. Till VT24 blir det den 15 sept 2023, först då kan vi se utbud i sin helhet. Och den exakta uppsättningen av kurser i en examen beror på många saker: om det är Yrkesexamen, så finns det inte mycket utrymme för att avvika från programmet... kanske t o m inget alls... men i generell examen kan man (ofta) ta in 60 hp valfria kurser, men ställer du exakt samma fråga till flera olika lärosäten kan du få olika svar (för att de kan ha olika lokala bestämmelser på sina lärosäten).

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga