Sonia

  Hej! Min situation är lite komplicerad och jag har vänt mig till både skolverket, UHR och syv i min kommun men ingen har kunnat ge mig ett svar så jag hoppas att jag kan få ett svar här :) Jag tog studenten 2009 och fick då slutbetyg trots att jag inte var behörig. Jag läser nu mot behörighet på komvux (läser mot slutbetyg och inte gymnasieexamen). Jag hade IG i projektarbete som var ett kärnämne då och undrar nu om jag behöver läsa kursen gymnasiearbete för att bli behörig eller kan jag bli behörig ändå utan den?

  • Anna :

   Projektarbete har ingen motsvarande ny kurs; vilka kurser har motsvarande nya kurser kan man se i Tabellen för utbyteskomplettering. Att det ej finns ngn motsvarande ny kurs betyder tyvärr att det inte går att höja betyget i kursen. För konkurrens rekommenderas göra högskoleprovet - om det inte går höja meritvärde till önskad nivå.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sonia,
  fick du just slutbetyg eller fick du Samlat betygsdokument?
  Om du fick just ett Slutbetyg då kan du inte få ett nytt slutbetyg och du kan inte heller få ut examensbevis. Det är så vi tolkar reglerna. Har du ett slutbetyg med för många icke-godkända betyg i, behöver du få godkända betyg innan 1 juli 2021, annars behöver du senare även få godkända betyg i Svenska 3 och i Engelska 6.
  Projektarbete och gymnasiearbete är Inte motsvarande kurser. Kursen gymnasiearbete för ej ingå i ett slutbetyg ( om man läser mot ett slutbetyg från komvux).

  Fråga SYV utfärdar inte slutbetyg eller examensbevis och gör inte heller antagning till högskolestudier. Antagning till högskolestudier administreras av Antagning.se som är en av Universitets- och högskolerådets webbplatser. SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd är skyldig att utreda dina möjigheter att bli behörig till högskolestudier; om hen ej kan svaret /för att frågan är kanske mycket komplicerad/ har hen möjlighet att vända sig till betygsexperter på UHR. Om du inte får hjälp av SYV-en på komvux, kontakta rektor på komvux; det är rektorn som är ytterst ansvarig.
  Reglerna som gäller för din situation finns beskrivna på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/slutbetygsamlat-betygsdokument-fore-2010 - och om du är osäker på hur de ska tolkas, be SYV på komvux om hjälp men om du ej får hjälp, vänd dig till rektor på komvux för att det är hen som är ytterst ansvarig.

  • : Jag fick slutbetyg vilket är jätte konstigt med tanke på att jag inte var behörig och egentligen borde ha fått samlat betygsdokument. Om jag har förstått det rätt så behöver jag alltså inte tänka på projektarbete kursen utan behöver bara läsa till 2250 poäng och blir då behörig för att studera på universitet och högskola?
  • Julia : om du har ett slutbetyg, kan du inte få ett nytt slutbetyg. Du kan inte heller få examensbevis. Som vi tolkar reglerna så behöver du uppnå 2250 godkända poäng i gymnasiala kurser - för grundläggande behörighet. Det var inte så lyckad att du fick ut ett slutbetyg; tyvärr var det tidigare inte alls ovanligt att eleverna fick slutbetyg från gymnasiet med många F och var då inte behöriga till högskolestudier. Reglerna ändrades flera gånger efter det att du gick ut gymnasiet; först året 2010 och sedan kom reformen Gy2011/Vux12 och eleverna som gick ut gymnasiet 2014 läste mot Examensbevis (och inte som tidigare mot ett Slutbetyg). Komvux i din kommun är tvungen att få fram svar för dig om vad som gäller i din situation. Ytterst är det rektor på komvux som bär det ansvaret. Hen kan själv kontakta betygsexperter eller ge uppdrag till SYV på komvux eller biträdande rektor att ta de nödvändiga kontakter. Det är svårt för oss på fråga SYV som inte ser dina betyg (och inte har ansvar för att få fram en studieplan för dig) att ge ett konkret och 100%-tig svar. Som vi tolkar reglerna (och reglerna är krångliga och har ändrats flera gånger...) - så behöver du uppnå 2250 godkända gymnasiepoäng och det kan vara i kurser som är motsvarande de kurser som ingår i ditt examensbevis Eller i helt nya kurser. Men jag tycker du behöver absolut få fram om vad som gäller i din situation - och det bör du få från personal på komvux i din kommun.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga