Rahaf

  I gymnasiet har jag gjort en prövning i svenska som andra språk 3 för att höja min betyg från C till B, och jag fick B i slut betyg. Det här var enda prövning som jag har gjort. Prövningen gjorde jag sista dagen i sommarskola den 16 juni. Sedan när jag kollade på antagningsbeskedet den 12 juli var jag i urvalsgrupp BII i apotekare programmet Uppsala universitet. Jag blev chockad för att jag visste inte att jag kommer hamna i urvalsgrupp BII gymnasiebetyg med komplettering. Det krävs alltid höga betyg i BII för att de som hamnar här har gjort massor av prövningar därför de påverkas ganska inte av höga meriter i BII. Men för mig som har gjort en enda prövning kommer det att påverka mig. Sista personerna som kom in i apotekare programmet i BII HT 2023 hade 19,91 som är högre än min betyg. Nu står jag kvar som reserv efter andra antagningsbeskedet. Jag kollade också på meritvärdet för VT 2023 BII som var också högre än min betyg, men meritvärdet i BI VT 2023 hade jag högre än den. Därför tror jag om jag sökte till apotekare programmet med mina betyg utan komplettering alltså med C betyg i svenska och inte B kanske skulle jag har kommit in i BI VT eller HT. Min fråga är om jag kommer inte in i HT 2023 och söker igen VT där jag söker med min betyg utan komplettering dvs utan B betyg i svenska med mina betyg där det står min svenska betyg utan någon prövning alltså, kan man göra det? Kan man till exempel kontakta sin skola att byta till den betyg man hade innan man har kompletterat ? Vill inte göra någonting just nu bara vill veta om man kan göra det ?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  när jag läser din fråga, bir jag förvånad. Om det är så som du beskriver så är någonting fel... Det borde vara så att du i ditt examensbevis från gymnasiet har C som betyg i svenska som andraspråk 3 och med det meritvärde prövas du i BI, direktgruppen. Och sedan prövas du i BII med det högre meritvärde som du fick genom en komplettering (komplettering består av höjningen från C till B i en kurs). 
  Att man kompletterar "lite-lite" grand eller väldigt mycket spelar ingen roll. Komplettering är en komplettering. 
  Reglerna säger att i fall man fick ett betyg som höjer meritvärdet EFTER det datumet som examensbevis från gymnasiet är utfärdat, då är det en komplettering. Se vilket datum som ditt examensbevis är utfärdat (det borde vara innan/tidigare än 16 juni) och med det meritvärde (på de betygen som ingår i ditt examensbevis) bör du prövas i BI, direktgruppen. Hade du fått prövningsbetyg samma dag eller dagen innan utfärdandet av  ditt examensbevis, då skulle inte höjningen räknats som komplettering. Kolla upp datumen är mitt råd. Ställ en fråga till antagning.se - om vilket eller vilka meritvärden du prövades med och varför. Antagning.se bör kunna förklara kring de frågorna.
  Allmänt gäller: när man söker till en svensk högskole-universitetsutbildning så uppger man inte i vilken eller vilka urvalsgrupper som man vill prövas i, utan det bestämmer Antagning.se och man prövas i alla de olika urvalsgrupperna där man kan prövas.
  Med resultatet från högskoleprovet prövas man i HP-urvalet. Samtidigt man kan prövas också i BI och BII. Man kan alltså prövas i flera olika urvalsgrupper samtidigt men med olika meriter.
  Om du prövades endast i BII och inte i BI trots att du även utan kompletteringen var behörig, så är det fel. Du borde ha prövats i BI med det lägre meritvärde (om du har examensbevis från gymnasiet).
  I vilket fall kan du inte önska i vilken eller vilka urvalsgrupper du prövas, utan det bestäms helt och hållet av Antagning.se

  Studie- och yrkesvägledare
  • Rahaf :

   Hej Min examensbevis från gymnasiet har utfärdat den 2023/06/08, sedan i sommarskola den 2023/06/16 gjorde jag prövningen i svenska som andra språk 3 och fick min betyg samma dag dvs 2023/06/16, skolledningen ändrade min betyg i svenska från C till B och har lag P (prövning) bredvid svenska . Trots det borde jag prövas i urvalsgrupp BI med det lägre meritvärde sedan prövas i urvalsgrupp BII med det högre meritvärde som du sa? En sak till att under apotekare programmet i antagen.se står det att jag tillhör urvalsgrupp BII och HP (har gjort högskoleprovet) det står inte något om urvalsgrupp BI.

  • Milla : Det är en "märklig" situation du beskriver. Om ditt examensbevis är utfärdat några dagar innan du fick ett nytt (högre) betyg, då bör du, enligt hur jag tolkar reglerna, prövas i BI med det lägre meritvärde (alltså det meritvärde du hade innan du gjorde prövningen och höjde ett betyg). Kontakta Antagning.se, berätta om vad som har hänt, är mitt råd. Du kan samtidigt också kontakta SYV och rektor på din f d gymnasieskola. Du får visa mitt svar till dem, om du vill.
  • Rahaf : Jag kommer kontakta antagning.se och min gymnasieskola. Hoppas att de kan göra någonting med tanke att antagning.se har skickat klart första och andra antagningsbeskedet. Tack så mycket för hjälpen
  • Milla : Lycka till! Vi håller tummarna!
  • Rahaf : Hej jag har skickat ett mejl till antagning.se och berättade för de vad som hänt frågade de vilket eller vilka meritvärden prövades jag med och varför? Och att jag borde prövas i BI med det lägre meritvärde sedan i BII med det högre meritvärde ( består av en komplettering i en kurs från C till B) men de svarade så här: Du kan inte ha två olika betyg på samma kurs samtidigt. Hade du meritpoängskompletterat med någon kurs som höjde ditt meritvärde hade du tex konkurrerat i både BI och BII. Men nu har du utbyteskompletterat och därmed konkurrerar du enbart i BII-gruppen. Jag förstår inte, vad menar de?
  • Milla : Låter märkligt... jag ska försöka så snabbt som möjligt få svar från en betygsexpert på Universitets- och högskolerådet och återkommer när jag fått svar.
  • Rahaf : Jag väntar, tack
  • Milla : Jag har kontaktat en betygsexpert. Hoppas på ett snabbt svar. Jag är, som sagt, mycket förvånad. Du skriver att antagning.se svarade att "du kan inte ha två olika betyg i samma kurs SAMTIDIGT" men om jag förstår det rätt så är det OLIKA DATUM - examensbevis fick du 8 juni och prövningsbetyg - den 16 juni, alltså är det inte samtidigt, utan det är 8 dagar mellan betygen... så jag är uppriktigt sagt mycket förvånad. Antingen är de uppgifter som jag fick från dig inte riktigt stämmer eller så har Antagning.se gjort fel, vilket jag aldrig förut varit med om (alltså jag har aldrig varit med om att antagning.se skulle gjort fel...). Suck! Håller tummarna!
  • Milla : Vi har nu pratat med UHR´s betygsexpert (i telefon) och vi har skickat epost till den mailadressen som du registrerade dig här i forumet. Kort: du behöver snarast möjligt få tag på personal på din gymnasieskola (rektorn är ytterst ansvarig)° Lycka till!
  • Milla : Vi har nyss skickat två epost/mail till din epostadress, titta även i SPAM - det är epost från "vagledare" på Fråga SYV.
  • Rahaf : Jag har sett dem, ska kontakta min skola snart som möjligt och återkomma för att berätta hur det gick. Tack så mycket
  • Milla : Bra! nu är det ändå några dagar kvar till "deadline", men försök få det gjort SNARAST MÖJLIGT. Rektor för din gymnasieskola kan få hjälp från skolverket och från UHR, om hen skulle säga att hen är osäker på vad som krävs. Det är en ganska ovanlig situation som du har hamnat i. Väldigt tråkigt att det blev så här men nu hoppas vi att det ordnar sig i alla fall!
  • Rahaf : Hej igen jag har kontaktat min skola och de vill höra av er vad som hänt och hur kan de rätta till, ni kan kontakta de genom den här mail [email protected] kan ni berätta vad som hänt till de?
  • Milla :

   Nu har jag pratat med biträdande rektorn på din skola och han säger att du fick examensbevis som gymnasieelev den 8 juni 2023. Har du fått ut något dokument som är daterat 8 juni 2023 och har du laddat upp just det dokumentet på Antagning.se? Om inte, gör det nu. Med examensbevis från 8 juni bör du prövas i BI, direktgruppen - med det meritvärde som framgår av de betygen som finns i det dokumentet (alltså utan hänsyn till prövningar den 12 och den 16 juni). Jag hoppas att det meritvärde som framgår av de betygen som du fick till och med den 8 juni 2023 räcker för att komma in i BI, direktgruppen, men jag kan inte veta om de räcker. Vet du vilket meritvärde du hade den 8 juni /innan du gjorde prövningar den 12 och den 16 juni/? Jämför det meritvärde med antagningsgräns till den utbildningen (i BI-urvalet) som du vill komma in på.

  • Rahaf : Meritvärde som framgår av betygen som jag fick till och med 8 juni räckte för att komma in i BI, nu problemet är löst, skolan rättade felet. Jag kom in i BI. Verkligen tusen tack, du hjälpte mig mycket. Jag kommer inte glömma ditt hjälp.
  • Milla :

   Jippi! Jättbra! TACK FÖR ATT DU HÖRDE AV DIG! Vi på fråga SYV är glada om våra svar var blev till hjälp! Lycka till med din utbildning och med allt annat!!!

  • Rahaf : Tack så mycket : )
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga