Ida

  Hej! Jag går nu första året på naturvetenskapsprogrammet, och har börjat läsa fysik 1. Som jag förstår det, är kursen längre än de andra och läses på 2 år? Betyder det att man får slutbetyg i kursen i årskurs 2?

  • Anna : Fysik 1a kan på olika gymnasieskolor läsas på 1 år, på 1,5 år(tre terminer) eller på 2 år; varje gymnasieskola får själv bestämma; ytterst är det Rektorn som är ansvarig. en gymnasial kurs på 150 poäng = 300 timmars studieinsats (lektioner, självstudier, laborationer mm, alltså Inklusive allt). Men hur de 300 timmarna (av de brukar, normalt sett, ca 150 timmar vara lektionstid) är fördelade - är upp till skolan att bestämma; det är inte förbjudet att läsa en kurs på 3 år heller (om eleverna läser inriktning "sam" på NA och fysik2 inte är en obligatorisk kurs för dem, kan de läsa fysik1a i låg takt på 3 år... men det är mycket ovanligt).

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Ida,
  hur din skola väljer lägga upp fysik1a, måste du fråga på din skola.
  Det stämmer att kursen fysik1a är á 150 poäng (medan de flesta andra gymnasiala kurser är á 100 poäng - alltså är fysik 1a 50% större, volymmässigt, kurs än t.ex fysik 2); men det betyder inte att fysik1a ej kan läsas på ett läsår: i så fall har man fler lektioner per vecka i fysik1a, än t.ex i kemi 1 eller bilologi 1 eller i engelska 5, som är 100p.kurser.
  Det är inte heller otänkbart att er skola kanske lagt upp det så att ni avslutar kursen under höstterminen nästa år - kanske till jul? Men, det kan ingen annan svara på än just din skola: det är olika hur skolorna lägger upp kurserna.
  vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga