Fredrika 17 år
  vilka yrken öppnas upp för mig om jag läser till naturkunskap 2 på ekonomiprogrammet och går något kallas Europaprofil där jag läser engelska 7, moderna språk 4 och internationell ekonomi.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Fredrika;

  engelska 7 och moderna språk 4 krävs inte för BEHÖRIGHET till någon eftergymnasial utbildning i Sverige (i alla fall som behörigheter ser ut idag, dec 2019), men de kurser ger meritpoäng. Moderna språk 3 krävs för behörighet till några få högskoleutbildningar.

  Vad gäller Naturkunskap 2 så krävs godkänt betyg i den kursen för behörighet till ett antal högskoleutbildningar; se några exempel, nedan på yrken där utbildningar som leder till de yrkena kräver nk2:

  Arbetsterapeut - Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

  Arkitekt -Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.  

  Dietist - Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / eller godkända betyg i två kurser 1a1+1a2. 

  Djursjukskötare - Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1.

  Fysioterapeut (f d Sjukgymnast) - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). 

  Förskollärare (3,5 år = 210 hp) - Naturkunskap 1b (alt Naturkunskap 1a1+1a2), Samhällskunskap 1b (alt Samhällskunskap 1a1+1a2).

  Kriminolog - Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

  Logoped - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

  Nutritionist - Särskild behörighet till kandidatprogrammen i nutrition, som finns i Stockholm >> och på Linnéuniversitetet (i Kalmar)>> - skiljer sig åt; i Stockholm kräver de samma behörighet som till läkarprogrammet, dvs godkända betyg i Fysik2, Kemi2, Biologi2 och Matematik4.
  På Linnéuniversitetet krävs det lika mycket Fysik och Kemi, som i Stockholm, dvs godkänt betyg på nivå 2, men det räcker med Fysik 1a och Matematik 3c.

  Optiker - på Karolinska Institutet i Stockholm krävs det följande behörighet: Biologi A, Fysik A, Kemi A (alt. Naturkunskap B), Matematik B. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1 (alt. Naturkunskap 2), Matematik 2 (a, b eller c) men på Linné Universitetet krävdes det förut högre behörighet, nämligen : Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c men från antagning till hösten 2017 sänks kraven på Linné Universitetet och blir desamma som på KI i Stockholm, dvs det kommer att räcka med att ha godkända betyg i Matematik 2 och Naturkunskap 2.

  Sjukgymnast - yrket har bytt namn och heter från 1 januari 2014 Fysioterapeut - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). 

  Sjuksköterska -  Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. 

  Tandhygienist - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

  Tandtekniker - Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

  För mer information se Tabell för områdesbehörigheter.

  • Fredrika Tack för svar detta hjälper mig mycket!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga