Marcus 23 år
  Om man har mer gymnasie poäng än vad linjen begär kommer man in då?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Marcus,
  poäng "som linjen begär" uppstår i efterhand, efter antagningen.
  Varje skola bestämmer i förväg hur många UTBILDNINGSPLATSER de har på varje program. Alla behöriga elever /som sökte i tid/ är med i konkurrensen. Om alla behöriga kom in och det finns ändå platser över - kan ännu fler elever komma in även mycket sent, även efter det att skolan har börjat. I fall alla platser är upptagna, ställs man i reserv - oavsett hur många poäng man har /om man inte sökte i tid/. Detta för att de som redan fick besked ANTAGEN inte kan fråntas sin plats.
  Lägsta antagningspoäng är summa poäng som "den siste eleven" (i listan där eleven med flest poäng är nr.1) hade - och detta oavsett om det finns lediga platser eller inte.
  Exempel 1: du vill göra sen ansökan /efter det slutliga antagningen/ och det finns lediga platser på utbildningen. Du är behörig. Du kommer in oavsett poäng.
  Exempel 2: samma situation, som ovan - men alla platser är upptagna. Du ställs i RESERV. Om någon hoppar av, kan du bli kallad från reserv. I Reservkön - kan det spela roll hur många poäng du har. Men om ingen tackar NEJ till sin plats, kommer ingen från reserv in, oavsett poäng.
  Antagningspoäng är mer intressanta för blivande sökande - de som skall börja i å k 9 till hösten. De kan se vad det VAR FÖR ANTAGNINGSPOÄNG förra året & utifrån det planera vad är "lönt" att söka... om t.ex. antagningspoäng brukar vara över 2000 och man har 120, så är sannolikheten obefintlig att man kommer in.
  Jag hoppas att jag svarade på din fråga! I annat fall ber jag dig att återkomma.
  Ha en fortsatt fin sommar!
  Milla SYV
  • Marcus Om man har 175 poäng och intagningspoängen är 190? Då är de stor chans väl, då kommer dom med högre intagningspoäng före mig väl?
  • Milla Det kan vara så att det finns lediga platser på den utbildningen där "intagningspoängen är 190" & då kommer alla behöriga in, oavsett poäng. Du måste titta efter LEDIGA PLATSER eller fråga på Antagningskansliet - om det finns Lediga platser. 190 p. - det så många poäng en elev hade som kom in "sist", det vill säga med minst antal poäng, men det säger inget om det finns lediga platser på utbildningen eller ej.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga