1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Eleven får läsa vidare till år 2 och sedan 3 trots många F-betyg i årskurs 1 -- det kallas "rätten att fullfölja gymnasieutbildning. Och att eleven kommer inte kunna uppnå kraven för examensbevis spelar i detta fallet ingen roll, hen får ändå läsa vidare och behöver inte gå om årskurs 1.
  En elev som fick F i en kurs på gymnasiet har rätt att göra prövning i den kursen. Tidpunkt för prövningen är det skolan som bestämmer. 

  Vad gäller stödinsatser så är det absolut inte förbjudet för skolan att ge hur mycket stöd och hjälp som helst. Om eleven har dokumenterade svårigheter som t.ex dyslexi och/eller dyskalkyli eller NPF-diagnos då kan möjlighet finnas att söka ekonomiska medel för att ge förstärkt stöd (i vissa fall kan eleven ha rätt till elevassistans). Reglerna är på det område skrivna (för det mesta) i "vaga ordalag" och enl.min uppfattning kan sammanfattas så här: skolan bör göra det som är möjligt (inom "rimliga gränser") för att ge eleverna möjlighet att skaffa sig kunskaper som ligger på lägst godkänd nivå. Kuratorer och speciallärare brukar vara ganska bra insatta i regelverket på det område men annars så får man kontakta skolverket, t.ex kan man ringa 08-52733200 och ställa frågor till skolverkets upplysningstjänst.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga