Sofia 24 år

  Hej! Jag har läst 1100 poäng på gymnasiet och har hittills läst 900 poäng på komvux. Jag har därmed sammanlagt 2000 poäng. Min plan är att fortsätta att läsa ytterligare fyra 100-poängskurser på komvux, för att få ut en gymnasieexamen på 2400 poäng. Jag strävar efter att få så högt meritvärde som möjligt för att senare kunna söka till psykologprogrammet. Min fråga berör utökat program och meritkurser. Jag har endast läst moderna språk 1 och saknar därmed 1,5 meritpoäng från moderna språkkurserna (spanska) 3 och 4. Jag saknar även Engelska 7 som ger 1,0 meritpoäng. Jag har även ett E i spanska 1 som drar ner mitt betygssnitt. Jag undrar följande: 1. Är det möjligt att placera spanska 1 “utanför” min examen och ersätta denna kurs med en annan 100-poängs kurs som jag får ett A i ? Kan denna kurs placeras som utökad för att höja mitt genomsnitt ? 2. Kan jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna Spanska 2, 3 och 4 samt Engelska 7 för att få del av meritpoängen (2,5 poäng) och sedan placera även dem “utanför” min examen som utökade kurser ? 3. Kommer betyget i samtliga meritkurser att påverka mitt betygssnitt ? Eller kommer endast meritpoängen (2,5 poäng) att räknas med ? Kan jag exempelvis få ett E i diverse meritkurser, utan att detta sänker mitt snitt (eftersom dessa betyg inte medräknas), men ändå få meritpoängen från dessa kurser ? 4. Min tanke är sammanfattningsvis att jag ska läsa kurser på komvux för att få totalt 2400 poäng och ersätta spanska 1 med en annan kurs, sedan väntar jag mig begära ut min examen, och till sist tänker jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna innan jag söker till högskolan. Är detta möjligt, eller har jag missuppfattat ? 5. Jag undrar även om detta endast gäller om jag läser samtliga meritkurser efter det att jag har fått min gymnasieexamen utfärdad, eller om det är möjligt att läsa (eller göra en prövning) i exempelvis Engelska 7 redan denna termin innan jag har fått min examen, utan att Engelska 7-betyget räknas med i min examen ? Eller fungerar denna kurs endast som “utökad” om jag läser den efter det att min gymnasieexamen har utfärdats ? Om detta inte går, kan ni på något sätt vägleda mig om hur jag skulle kunna göra istället ? Tack på förhand.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om man i sitt examensbevis från gymnasiet har U-kurser, utökade, då räknas de in endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger dig meritpoängen.
  Vilka regler som gäller ang.Meritpoängen för dig som har eller läser mot examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit

  Svar på de frågorna som du specifikt ställt i din fråga är:
  1. i examensbeviset från komvux är moderna språk icke-obligatoriska kurser. Man behöver därför inte ha någon kurs inom ämnet moderna språk in i sitt examensbevis från komvux. Man kan annars ha mod.språk 3 och 4, endast, och inte ha med mod.språk1 och/eller 2 i sitt exam.bevis från KOMVUX.

  2. Betyg i mod.språk2 kommer inte ge dig meritpoängen. Du vinner på att räkna in spanska 2 endast om du har A-betyget i den kursen - du får inga meritpoäng för den. Och moderna språk 3 och 4 är bra att ha inom 2400p. i ditt exam.bevis, för att du vinner inget på att ha dekurserna utanför examensbeviset (betygen i kurserna kommer ju ändå räknas in, om du ska ha meritpoäng för dem). Detsamma gäller eng7. Betyget i eng7 kommer räknas in även om kursen är utanför examensbeviset, varför inte ta in den inom examensbeviset i så fall och utesluta någon annan kurs som inte är obligatorisk och som inte ger dig meritpoäng?

  3. Du som läser mot Examensbevis "går på" de nya reglerna som finns sedan gymnasiereformen 2011-Vux12 och för dig kommer alla de kurser i vilka du får meritpoäng även räknas in i ditt jämförelsetal, på så sätt vinner du ingenting att utesluta de kurserna från ditt examensbevis och ha dem utanför exam.beviset.

  Du vinner som sagt inget på att ha kurser som ger meritpoäng utanför examensbeviset, för att betygen i de kommer ändå räknas in i ditt jämförelsetal. Det som du vinner på är att inom 2400p. som du läser på komvux (eller gör prövningar i) ha alla kurser som du behöver och så många som möjligt av de med så höga betyg som möjligt! :)
  I 2400p. exam.bevis från komvux måste 100p. ingå Gymnasiearbete (betygt i GA räknas inte in i ditt jämförelsetal, men du måste få E för att kunna få ut examensbevis). Inom de andra 2300 poäng behöver du ha svenska 1,2 och 3 (det är 300 poäng), engelska 5 och 6 (det är 200 poäng), det finns också en hel del andra obligatoriska kurser - samhällskunskap 1b (eller 1a2 och 1a1) behöver du också ha - det är 100p.
  Psykologprogrammet kräver matte 2, därför behöver du ha matte 1 och 2 (det är 200p.).
  Alltså principen är att inkludera inom examensbeviset, förutom det som är strikt obliatoriskt - de kurser som du behöver för särskild behörighet till just psykologprogrammet + även kurser som ger dig meritpoängen. Och alla kurser som ingår i exam.beviset får gärna vara betygsatta med höga betyg, helst A.

  • Sofia

   Tack så jättemycket för ett sådant snabbt och utvecklat svar! Jag förstår nu att jag tidigare har fått felaktig information. Om meritkurserna ska inkluderas i examensbeviset är jag nu istället rädd att jag har läst för många kurser.

   1. Jag tänkte endast läsa spanska 2 för att bli behörig till att sedan läsa spanska 3 och 4, eftersom spanska 3 bygger på spanska 2. Komvux brukar nämligen inte ta in på en kurs om man inte har ett godkänt betyg från underliggande kurs, av vad jag har förstått. Kan jag bli antagen till att läsa spanska 3 på komvux utan att ha läst spanska 2 ?

   2. Jag har betyg i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6, samhällskunskap 1b och matte 1b, av vilka du nämnde. Jag har ännu inte läst gymnasiearbetet eller matte 2b, utan detta har jag tänkt att göra i höst. Efter det att jag har läst dessa två kurser har jag därmed 2200 poäng. Om jag sedan efter detta ska läsa meritkurserna spanska 3, 4 och engelska 7, då har jag ju 2500 poäng (eventuellt 2600 poäng, om jag även behöver läsa spanska 2 för att sedan kunna läsa spanska 3), vilket väl är för mycket ?

   3. Vad är det som avgör vilka av samtliga kurser som blir U-kurser av de som inte är strikt obligatoriska ? Är det jag själv som får välja vilka ?

   4. Min tanke är nu att kurserna matte 2b, gymnasiearbetet, spanska 3, 4 och engelska 7 ska inkluderas i examensbeviset, med A eller så högt betyg som möjligt, medan spanska 1 och 2 placeras som U-kurser utanför examensbeviset. Om jag har förstått rätt kommer då betygen i spanska 1 och 2 inte att räknas in i mitt jämförelsetal och kan därmed inte dra ned mitt snitt, eftersom dessa kurser varken krävs för särskild behörighet eller ger någon meritpoäng. Stämmer detta ? Om detta är möjligt har jag då sammanlagt 2400 poäng i examensbeviset från komvux (med full meritpoäng) + två U-kurser (200 poäng) som inte drar ned meritvärdet. Är detta möjligt ?

  • Mikael Det är inte farligt att läsa för många kurser på komvux. Du skaffar dig ännu med studievana och mer kunskap. Vilka kurser, förutom de obligatoriska som ingår i ditt examensbevis från komvux, behöver du ta upp med Syv på komvux. Från 1 juli 2021 kommer det bli ännu friare kurssammansättning i examensbeviset från komvux. Ytterst är det rektorn på KOMVUX som bestämmer- men ofta är ansvar delegerat till Syv på komvux- jag ger dig råd att boka tid med Syv på komvux. Du får visa våra svar här i tråden till Syv på komvux om du tycker det blir till hjälp. Lycka till!

  Frågor och svar

  • S 19 år

   Apotekare men plugga vidare?

   Hej! Jag undrar om man pluggar till apotekare (5 år och en halv år praktik) kan man sedan läsa till master? Finns det ens master för apotekare? Hur många år tar det då och vad kan man sedan jobba med om man har en master inom apotekare? Vad blir...

   Peter SYV: Hej S,utbildning till apotekare, i Sverige, är forskningsförberedande; man läser i fem år på heltid och inom utbildningen brukar även genomgå sammanlagt 6-månaders VFU,... Läs hela svaret
  • Caroline 18 år

   Vilken ska vara min utökad kurs?

   Hej! Jag står i valet och kvalet med vilken kurs jag ska ta utökad i och vilka som ska vara med i min ind. val. Spelar det någon roll om jag tar engelska 7 eller fysik 2 som utökad kurs? I slutändan kommer jag ändå läsa fysik 2, matte 4 och engelska...

   Peter SYV: Hej Caroline,för att bli Advokat, måste man i grunden vara jurist med examen från juristprogrammet som är 4.5 årigt universitetsprogram. Särskild behörighet består av historia 1b... Läs hela svaret
  • Hetem 19 år

   Vad gör man på ett gymnasie arbete (går fordons programmet personbil)?

   Som titeln lyder så undrar jag vad man gör för något när det kommer till gymnasie arbete. För tillfället går jag i 2:an och kommer börja 3:an snart och jag undrar då hur ett gymnasie arebete kan se upp om man går fordonsprogrammet...

   Julia SYV: Hej Hetem,det stämmer att du i kursen gymnasiearbete kan få endast E eller F och E krävs för att uppfylla kraven för examensbevis. Även om eleven har alla... Läs hela svaret
  • Z 18 år

   Vad innebär en utökad kurs?

   Hej! Jag pluggar naturnatur och läser utöver det modersmål (Arabiska) som utökad kurs (100p). (tot 2600p). Jag undrar vad en utökad kurs innebär? Ex om jag får ett A på min utökade kurs men ett lägre betyg på en annan "vanlig...

   Julia SYV: Hej Z!Utökade kursernas betyg räknas in endast i 2 fall: om den U-kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. Kurserna i ämnet modersmål ger inte... Läs hela svaret
  • Ivana 38 år

   Grundläggande behörighet?

   Hej, Jag är legitimerad kemi lärare och vill ta matematik eller fysik, som kurs för att utöka min behörighet. Måste jag bifoga min gymnasieexamen eller bara högskoleexamen som lärare?Jag har utländsk gymnasieutbildning och läste att man...

   Julia SYV: Hej Ivana,om du tidigare läste på högskolenivå i Sverige och inte fick göra det genom ett undantag, utan du kom in på högskoleutbildning "på vanligt sätt" genom att... Läs hela svaret
  • Arielle 20 år

   Går det att plugga en extra ämne medans jag pluggar på universitet?

   Hej! Min fråga då är om det finns möjligheten att jag pluggar matte 2b på komvux eller någon annanstans medans jag pluggar på universitet? Just nu så har inte jag så många val att välja till universitet eftersom jag inte har ett...

   Julia SYV: Hej Arielle!du kan läsa på universitetet och samtidigt läsa på komvux. Tänk dock på att lektionerna kan "krocka" med varandra i tid. Så,... Läs hela svaret
  • Alicia 22 år

   Fråga om att läsa 2 kurser samtidigt?

   Hej, jag går just nu ett program på mittuniversitetet men min dröm har alltid varit att bli kriminolog. Min fråga är dels om man redan är inskriven på en högskola/universitet och vill bygga sitt egna kriminologi program om man har förtur eller...

   Julia SYV: hej Alicia,kurserna på nivå2 brukar bygga på kurserna på nivå1, alltså - som regel - måste man ha godkänt betyg på nivå1 för att ha tillräckliga... Läs hela svaret
  • Filippa 20 år

   Skriva kandidatuppsats på distans?

   Hej! Jag har börjat min andra termin på ekonomie kandidatprogram i Lund och klurar lite på framtiden. Därför undrar jag om det skulle vara möjligt att skriva sin kandidatuppsats (sista halvåret, termin 6) på distans även om själva...

   Julia SYV: Hej Filippa,kan tyvärr inte svara på din fråga. Du måste fråga studievägledare på den institutionen där du läser ditt program. det är en så pass specifik... Läs hela svaret
  • Sara 31 år

   Läsa sommarkurs?

   Hej! Jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid linneuniversitetet I Kalmar. Jag har funderat på att läsa en sommarkurs och undrar om jag kan läsa en sommarkurs vid ett annat universitet eller om jag måste läsa den vid det universitet...

   Julia SYV: Hej Sara,så vitt jag vet, så kan du läsa sommarkurser och andra kurser vid sidan att ditt högskole-universitetsprogram på vilka lärosäten som helst. 
  • Emil 20 år

   Engelska 7 meritpoäng komvux?

   Hej, jag har 1.5 meritpoäng från gymnasiet (modernt språk 3+4). Genom att läsa/göra en prövning i engelska 7 får jag 1 meritpoäng till som räknas in i jämförelsetalet, stämmer det?

   Julia SYV: Ja, det stämmer men med det högre meritvärde som du får genom en komplettering prövas du i BII, kompletteringsgruppen. Och i BI, direktgruppen, prövas du fortfarande med det meritvärde som du... Läs hela svaret
  • Tobias 24 år

   Lärarlegitimation åk 7-9?

   Hej! Jag har 60hp i historia och ska gå ytterligare 30hp i historia nu under våren. Jag har även 90hp i statsvetenskap sedan innan. Jag undrar därför vad mer som krävs för att jag ska kunna ta ut en lärarlegitimation i SO åk 7-9 i framtiden, om...

   Anna SYV: Hej Tobias,du behöver komma in på KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, som är ett program på 90 hp (tre terminer om man läser på heltid). Kontakta studievägledare på de... Läs hela svaret
  • Hanaa 19 år

   Kan man ha 2 yrkestitlar?

   Hej! Jag går sista året på gymnasiet nu och funderar antingen på att studera till dietist eller biomedicinsk analytiker och sedan även vidare till diagnostisk cytologi, men jag vet inte vilken jag vill välja. Så jag undrar kan jag t.ex. plugga till...

   Anna SYV: Hej Hanaa,det är inte förbjudet att - i Sverige - ha flera högre utbildningar och flera olika yrken. Du kan därför göra som du berättar om i din fråga. De svårigheter jag ser är att... Läs hela svaret
  • Wilma 23 år

   Vilka sommarkurser finns det som passar en lärarstudent?

   Hej, jag pluggar till lågstadielärare (F-3) och funderar på att läsa någon fristående kurs under sommaren. Har ni tips på sommarkurser som passar just lågstadielärare? Dvs som kan vara meriterande vid framtida jobbsök eller som bara...

   Anna SYV: Hej Wilma,utbud av sommarkurser som kommer på de svenska lärosätena ges under sommaren 2023 kommer att fastställas till första dagen då Webbanmälan öppnar,... Läs hela svaret
  • Clara 17 år

   Kan jag bli dansare även fast jag tog sambeteende?

   Hej! Jag är 06:a och valde att gå på katte sambeteende och har redan gått 1 termin. Inte för så länge sedan så insåg jag att jag vill arbeta med något mer "estetiskt" som dans/film/skådespeleri. Jag har googlat lite och det står att man behöver göra ett inträdesprov för att komma in på ett...

   Anna SYV: Hej Clara,Dansare är i Sverige ett av de många yrken som är icke-reglerat, alltså kan man (får man) jobba som dansare med vilken utbildning som helst. Som behörighet till... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Finns det en chans att jag kommer in på juristprogrammet?

   Min stora dröm är att gå juristprogrammet i Lund, men jag är osäker på om mina betyg räcker till. (20,47). Om jag kollar på tidigare statistik från UHR så verkar det inte så, men samtidigt har jag hört om några som kommer...

   Anna SYV: Hej Hanna,antagningsgränserna kan gå upp och ner och ibland ganska mycket. Teoretiskt sett har alla behöriga sökande till en svensk högskoleutbildning en chans att komma... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga