Sofia 23 år

  Hej! Jag har läst 1100 poäng på gymnasiet och har hittills läst 900 poäng på komvux. Jag har därmed sammanlagt 2000 poäng. Min plan är att fortsätta att läsa ytterligare fyra 100-poängskurser på komvux, för att få ut en gymnasieexamen på 2400 poäng. Jag strävar efter att få så högt meritvärde som möjligt för att senare kunna söka till psykologprogrammet. Min fråga berör utökat program och meritkurser. Jag har endast läst moderna språk 1 och saknar därmed 1,5 meritpoäng från moderna språkkurserna (spanska) 3 och 4. Jag saknar även Engelska 7 som ger 1,0 meritpoäng. Jag har även ett E i spanska 1 som drar ner mitt betygssnitt. Jag undrar följande: 1. Är det möjligt att placera spanska 1 “utanför” min examen och ersätta denna kurs med en annan 100-poängs kurs som jag får ett A i ? Kan denna kurs placeras som utökad för att höja mitt genomsnitt ? 2. Kan jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna Spanska 2, 3 och 4 samt Engelska 7 för att få del av meritpoängen (2,5 poäng) och sedan placera även dem “utanför” min examen som utökade kurser ? 3. Kommer betyget i samtliga meritkurser att påverka mitt betygssnitt ? Eller kommer endast meritpoängen (2,5 poäng) att räknas med ? Kan jag exempelvis få ett E i diverse meritkurser, utan att detta sänker mitt snitt (eftersom dessa betyg inte medräknas), men ändå få meritpoängen från dessa kurser ? 4. Min tanke är sammanfattningsvis att jag ska läsa kurser på komvux för att få totalt 2400 poäng och ersätta spanska 1 med en annan kurs, sedan väntar jag mig begära ut min examen, och till sist tänker jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna innan jag söker till högskolan. Är detta möjligt, eller har jag missuppfattat ? 5. Jag undrar även om detta endast gäller om jag läser samtliga meritkurser efter det att jag har fått min gymnasieexamen utfärdad, eller om det är möjligt att läsa (eller göra en prövning) i exempelvis Engelska 7 redan denna termin innan jag har fått min examen, utan att Engelska 7-betyget räknas med i min examen ? Eller fungerar denna kurs endast som “utökad” om jag läser den efter det att min gymnasieexamen har utfärdats ? Om detta inte går, kan ni på något sätt vägleda mig om hur jag skulle kunna göra istället ? Tack på förhand.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om man i sitt examensbevis från gymnasiet har U-kurser, utökade, då räknas de in endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger dig meritpoängen.
  Vilka regler som gäller ang.Meritpoängen för dig som har eller läser mot examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit

  Svar på de frågorna som du specifikt ställt i din fråga är:
  1. i examensbeviset från komvux är moderna språk icke-obligatoriska kurser. Man behöver därför inte ha någon kurs inom ämnet moderna språk in i sitt examensbevis från komvux. Man kan annars ha mod.språk 3 och 4, endast, och inte ha med mod.språk1 och/eller 2 i sitt exam.bevis från KOMVUX.

  2. Betyg i mod.språk2 kommer inte ge dig meritpoängen. Du vinner på att räkna in spanska 2 endast om du har A-betyget i den kursen - du får inga meritpoäng för den. Och moderna språk 3 och 4 är bra att ha inom 2400p. i ditt exam.bevis, för att du vinner inget på att ha dekurserna utanför examensbeviset (betygen i kurserna kommer ju ändå räknas in, om du ska ha meritpoäng för dem). Detsamma gäller eng7. Betyget i eng7 kommer räknas in även om kursen är utanför examensbeviset, varför inte ta in den inom examensbeviset i så fall och utesluta någon annan kurs som inte är obligatorisk och som inte ger dig meritpoäng?

  3. Du som läser mot Examensbevis "går på" de nya reglerna som finns sedan gymnasiereformen 2011-Vux12 och för dig kommer alla de kurser i vilka du får meritpoäng även räknas in i ditt jämförelsetal, på så sätt vinner du ingenting att utesluta de kurserna från ditt examensbevis och ha dem utanför exam.beviset.

  Du vinner som sagt inget på att ha kurser som ger meritpoäng utanför examensbeviset, för att betygen i de kommer ändå räknas in i ditt jämförelsetal. Det som du vinner på är att inom 2400p. som du läser på komvux (eller gör prövningar i) ha alla kurser som du behöver och så många som möjligt av de med så höga betyg som möjligt! :)
  I 2400p. exam.bevis från komvux måste 100p. ingå Gymnasiearbete (betygt i GA räknas inte in i ditt jämförelsetal, men du måste få E för att kunna få ut examensbevis). Inom de andra 2300 poäng behöver du ha svenska 1,2 och 3 (det är 300 poäng), engelska 5 och 6 (det är 200 poäng), det finns också en hel del andra obligatoriska kurser - samhällskunskap 1b (eller 1a2 och 1a1) behöver du också ha - det är 100p.
  Psykologprogrammet kräver matte 2, därför behöver du ha matte 1 och 2 (det är 200p.).
  Alltså principen är att inkludera inom examensbeviset, förutom det som är strikt obliatoriskt - de kurser som du behöver för särskild behörighet till just psykologprogrammet + även kurser som ger dig meritpoängen. Och alla kurser som ingår i exam.beviset får gärna vara betygsatta med höga betyg, helst A.

  • Sofia

   Tack så jättemycket för ett sådant snabbt och utvecklat svar! Jag förstår nu att jag tidigare har fått felaktig information. Om meritkurserna ska inkluderas i examensbeviset är jag nu istället rädd att jag har läst för många kurser.

   1. Jag tänkte endast läsa spanska 2 för att bli behörig till att sedan läsa spanska 3 och 4, eftersom spanska 3 bygger på spanska 2. Komvux brukar nämligen inte ta in på en kurs om man inte har ett godkänt betyg från underliggande kurs, av vad jag har förstått. Kan jag bli antagen till att läsa spanska 3 på komvux utan att ha läst spanska 2 ?

   2. Jag har betyg i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6, samhällskunskap 1b och matte 1b, av vilka du nämnde. Jag har ännu inte läst gymnasiearbetet eller matte 2b, utan detta har jag tänkt att göra i höst. Efter det att jag har läst dessa två kurser har jag därmed 2200 poäng. Om jag sedan efter detta ska läsa meritkurserna spanska 3, 4 och engelska 7, då har jag ju 2500 poäng (eventuellt 2600 poäng, om jag även behöver läsa spanska 2 för att sedan kunna läsa spanska 3), vilket väl är för mycket ?

   3. Vad är det som avgör vilka av samtliga kurser som blir U-kurser av de som inte är strikt obligatoriska ? Är det jag själv som får välja vilka ?

   4. Min tanke är nu att kurserna matte 2b, gymnasiearbetet, spanska 3, 4 och engelska 7 ska inkluderas i examensbeviset, med A eller så högt betyg som möjligt, medan spanska 1 och 2 placeras som U-kurser utanför examensbeviset. Om jag har förstått rätt kommer då betygen i spanska 1 och 2 inte att räknas in i mitt jämförelsetal och kan därmed inte dra ned mitt snitt, eftersom dessa kurser varken krävs för särskild behörighet eller ger någon meritpoäng. Stämmer detta ? Om detta är möjligt har jag då sammanlagt 2400 poäng i examensbeviset från komvux (med full meritpoäng) + två U-kurser (200 poäng) som inte drar ned meritvärdet. Är detta möjligt ?

  • Mikael Det är inte farligt att läsa för många kurser på komvux. Du skaffar dig ännu med studievana och mer kunskap. Vilka kurser, förutom de obligatoriska som ingår i ditt examensbevis från komvux, behöver du ta upp med Syv på komvux. Från 1 juli 2021 kommer det bli ännu friare kurssammansättning i examensbeviset från komvux. Ytterst är det rektorn på KOMVUX som bestämmer- men ofta är ansvar delegerat till Syv på komvux- jag ger dig råd att boka tid med Syv på komvux. Du får visa våra svar här i tråden till Syv på komvux om du tycker det blir till hjälp. Lycka till!

  Frågor och svar

  • Hannah 14 år

   Får jag tenta av gymnasiekurser?

   Hej! Jag har precis börjat nian, efter att ha hoppat över åttonde klass. Jag är högintelligent och har alltid haft lätt för att ta in och bearbeta ny kunskap. Under förra läsåret (sjuan) läste jag färdigt matte 1c, 2c och halva 3c. Jag har även läst klart alla svenska- och engelskakurser för...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • M 16 år

   Hur fungerar modernaspråk meriten?

   Hej, Jag har nyligen börjat första året på Naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar hur modernaspråk fungerar när det gäller merit och det slutliga poängvärdet. Får man 0.5 av en kurs även om man inte uppnår A, eller tar man alltid betyget x 100 för att få antal poäng? Jag vill veta om jag får...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ivan 23 år

   Uppfyller jag behörighetskraven?

   Hej, Jag heter Ivan och jag ska ta min kandidatexamen i företagsekonomi i Januari. Jag är uppvuxen i Österrike och har tagit gymnasieexamen där. Nu vill jag söka till ämneslärarprogrammet med förstaämnet tyska i Uppsala, Umeå, Göteborg och Växjö. Det som jag undrar är om jag uppfyller...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Soura 42 år

   moderna språk på gymnasiet om eleven börjar med modernspråk på 9:an?

   Hej, En elev på 9:an har gått eng och sv tidigare som språkval och har godkänt betyg i både ämnena men nu i 9:an vill hen välja ett annat språk att studera. Är det möjligt och vilket steg får hen gå på gymnasieskola sedan om hen vill fortsätta med samma språkval?

   Milla SYV: Hej Soura,du ställer en fråga som inte har något självklart svar. Det är ovanligt att eleverna börjar med ett nytt modernt språk i årskurs 9 (det... Läs hela svaret
  • Rebecka 23 år

   Kan man gå på två folkhögskolor samtidigt?

   Hej! Jag har kommit in på två folkhögskoleutbildningar och vill så gärna läsa båda... En är en yrkesutbildning på plats och den andra är en allmän kurs på distans med endast 6 digitala träffar per läsår. Nu undrar jag om det är möjligt att läsa båda, eller ifall jag bara kan gå en av dem? Ifall...

   Milla SYV: Hej Rebecka! Känner inte till några förbud mot att läsa på fler än en folkhögskola samtidigt. Det är dock en ovanlig situation, för att folk brukar läsa på... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Civilingenjör eller civilekonom?

   Hej. Jag tog studenten i år. Jag gick natur. Jag har länge varit osäker på vad jag vill studera vidare på universitetet, men tror nu att jag kanske är på spåret. Läkare vill jag bli, eftersom forskningen och människokroppen inspirerade...

   Milla SYV: Hej Alva,jag vill "slänga in" ännu ett par alternativ "i mixen": eftersom forskningen och människokroppen inspirerar dig, så kan du fundera över att bli Sjuksköterska,... Läs hela svaret
  • Annacornelia 17 år

   Läsa extra kurser?

   Hej! Jag har börjat 2:an precis och försökte byta skola hela 1:an men gick ej och lyckades byta nu i 2:an men till något jag inte riktigt vill. Min dröm skola låter mig ej börja för att jag saknar 3 kurser men jag försöker verkligen säga att jag är bredd att gå hur långt som helst för att få in...

   Milla SYV: Hej Annacornelia!Att bli antagen till en gymnasieskola på annat sätt än genom konkurrens om plats - via gymnasieantagningen- är inte elevens rättighet. Huvudman eller Rektorn behöver inte ta in en... Läs hela svaret
  • Halima 20 år

   Är inköpare rätt val för mig som har svårt för matte?

   Hej! Skulle vilja plugga på inköpare. Men vet inte hur mycket matte man behöver man kunna. Har personlig svårt för matte. Undrar hur mycket matte kan det förekomma I utbildningar och arbetet?

   Milla SYV: Hej Halima, i särskild behörighet inför yrkeshögskoleutbildningar till Inköpare brukar ingå att ha godkänt betyg i andra kurser på gymnasiet i ämnet... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Börja som lärling år 3?

   lärlingsutbildning inom gymnasiet är minst halva tiden på arbetsplats, men om man börjar först år 3 vilket jag förstått är möjligt, hur kan det då vara minst halva tiden?

   Milla SYV: Hej Lovisa!det är halva studietiden under den tiden som man är lärling som menas med "halva tiden". Om man är lärling under år3, då är det minst hälften av de studietimmar som... Läs hela svaret
  • Åsa 53 år

   Hur lång är kursen samhällskunskap 1b på gymnasiet?

   Kandidatprogrammet i ekonomi på universitetet har en särskild behörighet som är samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Betyder det att man behöver ha läst samhällskunskap i 1 år på gymnasiet eller längre? Har det någon betydelse...

   Milla SYV: Hej Åsa,gymnasiekursen Samhällskunskap 1b är en 100poängs-kurs (omfattning/studieinsats cirka 200 timmar). Den kursen kan på komvux läsas på heltid på fem... Läs hela svaret
  • Denise 24 år

   Hur får jag ett jobb/plugga inom Digital Marknadsföring?

   Varje utbildning/kurs som jag hittat inom Digital marketing/Digital marknadsföring antingen kostar eller kräver att man har jobberfarenhet inom Digital marknadsföring. Jag har grundskola och gymnasieutbildning. Gick på estetiska programmet - Estetik och media. Jag vill...

   Milla SYV: Hej Denise!yrken inom digital marknadsföring är i Sverige icke-reglerade, vilket betyder att arbetsgivare får helt fritt anställa vem de vill, men vilken utbildning som helst.... Läs hela svaret
  • Kaito 19 år

   Prövning + komvuxdilemma?

   Hej, jag gick ut gymnasiet i år och har som mål att komma in på HHS och för att komma in med relativt god marginal på endast merit krävs det att jag höjer mig i två ämnen Ma2b och Ma3b, varav jag fick D i 2b och F i 3b utav personliga och "strategiska" skäl. Utifrån detta hade jag tänkt mig...

   Milla SYV: Hej Kaito,mattekurserna finns upplagda på www.matteboken.se - så du behöver kanske investera i en mattebok, det finns gratis att tillgå. Att du inte är "behörig" att läsa om en kurs i... Läs hela svaret
  • Leo 19 år

   Kan jag komma in till tandläkarprogrammet med f i kemi 1?

   Hej! Går sista året på gymnasiet och tänker plugga till tandläkare. Jag tänker söka in med högskoleprovet och vet att behörighetskraven är Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4. Har dock failat kemi 1 men har godkänt i resten av ämnen. Behöver jag då göra prövning och bli godkänd i kemi 1 eller...

   Milla SYV: Hej Leo,om du har godkänt betyg i kemi2, så har du särskild behörighet vad gäller ämnet Kemi. För övrigt, så behöver du ha Examensbevis... Läs hela svaret
  • Fritiof 19 år

   Kuggad kurs matte 3 b antagningsgrupper?

   Hej! Jag läste ekonomiprogrammet och kuggade matte 3 b. Om jag läser upp kursen och sedan söker till en kurs där jag inte behöver matte 3 b hamnar jag ändå i B1 och B2? Samt om jag söker till en kurs efter att ha läst upp matte 3 b, om jag...

   Milla SYV: Hej Fritiof,om du fick ut examensbevis från gymnasiet med F i en kurs som ingår i ditt examensbevis och söker till en svensk högskoleutbildning där du inte behöver ha godkänt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga