Sofia 22 år

  Hej! Jag har läst 1100 poäng på gymnasiet och har hittills läst 900 poäng på komvux. Jag har därmed sammanlagt 2000 poäng. Min plan är att fortsätta att läsa ytterligare fyra 100-poängskurser på komvux, för att få ut en gymnasieexamen på 2400 poäng. Jag strävar efter att få så högt meritvärde som möjligt för att senare kunna söka till psykologprogrammet. Min fråga berör utökat program och meritkurser. Jag har endast läst moderna språk 1 och saknar därmed 1,5 meritpoäng från moderna språkkurserna (spanska) 3 och 4. Jag saknar även Engelska 7 som ger 1,0 meritpoäng. Jag har även ett E i spanska 1 som drar ner mitt betygssnitt. Jag undrar följande: 1. Är det möjligt att placera spanska 1 “utanför” min examen och ersätta denna kurs med en annan 100-poängs kurs som jag får ett A i ? Kan denna kurs placeras som utökad för att höja mitt genomsnitt ? 2. Kan jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna Spanska 2, 3 och 4 samt Engelska 7 för att få del av meritpoängen (2,5 poäng) och sedan placera även dem “utanför” min examen som utökade kurser ? 3. Kommer betyget i samtliga meritkurser att påverka mitt betygssnitt ? Eller kommer endast meritpoängen (2,5 poäng) att räknas med ? Kan jag exempelvis få ett E i diverse meritkurser, utan att detta sänker mitt snitt (eftersom dessa betyg inte medräknas), men ändå få meritpoängen från dessa kurser ? 4. Min tanke är sammanfattningsvis att jag ska läsa kurser på komvux för att få totalt 2400 poäng och ersätta spanska 1 med en annan kurs, sedan väntar jag mig begära ut min examen, och till sist tänker jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna innan jag söker till högskolan. Är detta möjligt, eller har jag missuppfattat ? 5. Jag undrar även om detta endast gäller om jag läser samtliga meritkurser efter det att jag har fått min gymnasieexamen utfärdad, eller om det är möjligt att läsa (eller göra en prövning) i exempelvis Engelska 7 redan denna termin innan jag har fått min examen, utan att Engelska 7-betyget räknas med i min examen ? Eller fungerar denna kurs endast som “utökad” om jag läser den efter det att min gymnasieexamen har utfärdats ? Om detta inte går, kan ni på något sätt vägleda mig om hur jag skulle kunna göra istället ? Tack på förhand.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om man i sitt examensbevis från gymnasiet har U-kurser, utökade, då räknas de in endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger dig meritpoängen.
  Vilka regler som gäller ang.Meritpoängen för dig som har eller läser mot examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit

  Svar på de frågorna som du specifikt ställt i din fråga är:
  1. i examensbeviset från komvux är moderna språk icke-obligatoriska kurser. Man behöver därför inte ha någon kurs inom ämnet moderna språk in i sitt examensbevis från komvux. Man kan annars ha mod.språk 3 och 4, endast, och inte ha med mod.språk1 och/eller 2 i sitt exam.bevis från KOMVUX.

  2. Betyg i mod.språk2 kommer inte ge dig meritpoängen. Du vinner på att räkna in spanska 2 endast om du har A-betyget i den kursen - du får inga meritpoäng för den. Och moderna språk 3 och 4 är bra att ha inom 2400p. i ditt exam.bevis, för att du vinner inget på att ha dekurserna utanför examensbeviset (betygen i kurserna kommer ju ändå räknas in, om du ska ha meritpoäng för dem). Detsamma gäller eng7. Betyget i eng7 kommer räknas in även om kursen är utanför examensbeviset, varför inte ta in den inom examensbeviset i så fall och utesluta någon annan kurs som inte är obligatorisk och som inte ger dig meritpoäng?

  3. Du som läser mot Examensbevis "går på" de nya reglerna som finns sedan gymnasiereformen 2011-Vux12 och för dig kommer alla de kurser i vilka du får meritpoäng även räknas in i ditt jämförelsetal, på så sätt vinner du ingenting att utesluta de kurserna från ditt examensbevis och ha dem utanför exam.beviset.

  Du vinner som sagt inget på att ha kurser som ger meritpoäng utanför examensbeviset, för att betygen i de kommer ändå räknas in i ditt jämförelsetal. Det som du vinner på är att inom 2400p. som du läser på komvux (eller gör prövningar i) ha alla kurser som du behöver och så många som möjligt av de med så höga betyg som möjligt! :)
  I 2400p. exam.bevis från komvux måste 100p. ingå Gymnasiearbete (betygt i GA räknas inte in i ditt jämförelsetal, men du måste få E för att kunna få ut examensbevis). Inom de andra 2300 poäng behöver du ha svenska 1,2 och 3 (det är 300 poäng), engelska 5 och 6 (det är 200 poäng), det finns också en hel del andra obligatoriska kurser - samhällskunskap 1b (eller 1a2 och 1a1) behöver du också ha - det är 100p.
  Psykologprogrammet kräver matte 2, därför behöver du ha matte 1 och 2 (det är 200p.).
  Alltså principen är att inkludera inom examensbeviset, förutom det som är strikt obliatoriskt - de kurser som du behöver för särskild behörighet till just psykologprogrammet + även kurser som ger dig meritpoängen. Och alla kurser som ingår i exam.beviset får gärna vara betygsatta med höga betyg, helst A.

  • Sofia

   Tack så jättemycket för ett sådant snabbt och utvecklat svar! Jag förstår nu att jag tidigare har fått felaktig information. Om meritkurserna ska inkluderas i examensbeviset är jag nu istället rädd att jag har läst för många kurser.

   1. Jag tänkte endast läsa spanska 2 för att bli behörig till att sedan läsa spanska 3 och 4, eftersom spanska 3 bygger på spanska 2. Komvux brukar nämligen inte ta in på en kurs om man inte har ett godkänt betyg från underliggande kurs, av vad jag har förstått. Kan jag bli antagen till att läsa spanska 3 på komvux utan att ha läst spanska 2 ?

   2. Jag har betyg i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6, samhällskunskap 1b och matte 1b, av vilka du nämnde. Jag har ännu inte läst gymnasiearbetet eller matte 2b, utan detta har jag tänkt att göra i höst. Efter det att jag har läst dessa två kurser har jag därmed 2200 poäng. Om jag sedan efter detta ska läsa meritkurserna spanska 3, 4 och engelska 7, då har jag ju 2500 poäng (eventuellt 2600 poäng, om jag även behöver läsa spanska 2 för att sedan kunna läsa spanska 3), vilket väl är för mycket ?

   3. Vad är det som avgör vilka av samtliga kurser som blir U-kurser av de som inte är strikt obligatoriska ? Är det jag själv som får välja vilka ?

   4. Min tanke är nu att kurserna matte 2b, gymnasiearbetet, spanska 3, 4 och engelska 7 ska inkluderas i examensbeviset, med A eller så högt betyg som möjligt, medan spanska 1 och 2 placeras som U-kurser utanför examensbeviset. Om jag har förstått rätt kommer då betygen i spanska 1 och 2 inte att räknas in i mitt jämförelsetal och kan därmed inte dra ned mitt snitt, eftersom dessa kurser varken krävs för särskild behörighet eller ger någon meritpoäng. Stämmer detta ? Om detta är möjligt har jag då sammanlagt 2400 poäng i examensbeviset från komvux (med full meritpoäng) + två U-kurser (200 poäng) som inte drar ned meritvärdet. Är detta möjligt ?

  • Mikael Det är inte farligt att läsa för många kurser på komvux. Du skaffar dig ännu med studievana och mer kunskap. Vilka kurser, förutom de obligatoriska som ingår i ditt examensbevis från komvux, behöver du ta upp med Syv på komvux. Från 1 juli 2021 kommer det bli ännu friare kurssammansättning i examensbeviset från komvux. Ytterst är det rektorn på KOMVUX som bestämmer- men ofta är ansvar delegerat till Syv på komvux- jag ger dig råd att boka tid med Syv på komvux. Du får visa våra svar här i tråden till Syv på komvux om du tycker det blir till hjälp. Lycka till!

  Frågor och svar

  • Sara 23 år

   Kan jag ta bort ämnen i gymnasieexamen?

   Hej. Jag har räknat mina antagningspoäng och det har kommit upp till omkring 3.100 gymmasie poäng. Jag har gymnasieexamen från frisör utbildning som jag har fått 2.600 plus några extra ämne som jag pluggar nu i komvux(grundläggande behörighet och lite extra) och jag kommer upp till många...

   Anna SYV: Hej Sara,det du kan göra är följande:- gör högskoleprovet- se om du vill söka till folkhögskolans allmänna kurser (där du på ett år kan få ut omdöme... Läs hela svaret
  • Sirina 18 år

   Går estet men vill bli läkare?

   Hej! Jag går nu första året estetprogram men jag vill bli läkare efter gymnasiet. I min skola kan jag lägga till alla kurser som jag behöver (biologi2, matte4, kemi2, fysik2) . Jag tänkte att jag kan fokusera på dessa ämnen som jag behöver...

   Julia SYV: Hej Sirina,om du får mycket högt resultat på högskoleprovet, kan du med lågt meritvärde komma in, i HP-urvalet. Men i Betygsurvalet (BI) konkurrerar du med ditt meritvärde och där... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   att bli yrkeslärare?

   Hej! Jag har kollat lite runt och undrar hur det fungerar med att bli yrkeslärare? som jag har förstått så räcker det med en lärarutbildning och några års erfarenheter, sedan söka till jobbet?

   Julia SYV: Hej!För att bli behörig yrkeslärare behöver du få ut en Yrkeslärarexamen, på 90 högskolepoäng som motsvarar tre terminers heltidsstudier på högskolenivå men ofta ges... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   Förskollärare till lågstadielärare?

   Hej! Jag har lite funderingar kring lågstadielärare. Just nu pluggar jag till förskollärare och älskar det men jag har sätt att det finns kurser som gör att man blir behörig lärare till tex grundlärare mm. Min fråga är då, går det att blir lågstadielärare ifall jag är förskollärare? Finns det...

   Julia SYV: Hejsan, jag förstår hur du tänker, men kan tyvärr inte ge ett annat svar än att du måste prata med studievägledare på din institution. Du kan också ta och... Läs hela svaret
  • Patil 21 år

   BMA / Biomedicin ?

   Hej! Biologin har alltid blivit mitt favorit ämne i skolan. Jag läser på komvux och är klar med biologi 1 och 2 . Kemin är lite krångligare för mig men just nu läser jag kemi 1. För att inte tappa bort tid vill jag bestämma vilket program...

   Anna SYV: Hejsan,Läs om högskoleprovet på https://www.fragasyv.se/info/hogskoleprovet och där finns också länkar till webbplatserna där det finns ännu mer information om HP.Hur man man höja sitt... Läs hela svaret
  • Ida 21 år

   Hälsopromotion - kandidat kostvetenskap eller dietist?

   Hej! Jag har till hösten sökt programmet hälsopromotion, kandidat kostvetenskap på göteborgs universitet. Känns som en otroligt bra utbildning för mig, där man får verktyg för att hjälpa människor allmänt till en bättre hälsa men samtidigt med stort fokus på kost som jag är väldigt...

   Anna SYV: Hej Ida!Dietist är, i Sverige, en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva det yrket. Endast personer som har tagit examen... Läs hela svaret
  • Michaela 18 år

   Kommer jag få F i alla frisörkurser eller bara den kopplad till APL?

   Hej! Jag går 2a året i gymnasiet på en frisörlinje där vi måste utföra 15 veckor APL för att få godkänt. Jag undrar om jag kommer få F i alla kurser som är kopplade till APL och frisör eller bara den frisörkursen som jag har i 2/3an? För jag vill ej utföra min apl då jag inte trivs med linjen...

   Anna SYV: Hej Michaela.studiebevis bör du få om du studerar i 3 år på ett av gymnasiets nationella program. Det finns inga regler på hur många godkända kurser... Läs hela svaret
  • Tasneem 20 år

   vilka kläder har sjukfysiker på sig inom vården?

   hej! jag läste att man behöver han kortärmad tröja om man vill jobba inom vården, gäller det också sjukhusfysiker? eller får man ha på sig rocken? är det inte bättre med rocken om man jobbar med t.ex nuklearmedicin eller...

   Julia SYV: Hej Tasneem!vi fick nu svar från en professor vid Lunds Universitet som svarar så här:"Som sjukhusfysiker har en ett väldigt omväxlande arbete, och de kläder en bär... Läs hela svaret
  • Kira 17 år

   Flytta utomlands men fortsätta med svensk studie?

   Jag ska här och nu den 30 Juni flytta till London vilket betyder att jag inte längre kan gå kvar på min gymnasieskola här i Sverige. Då jag helst inte vill gå om mitt första år i gymnasiet tänkte jag fortsätta med den svenska...

   Anna SYV: Hej Kira,om du uppfyller kraven för gymnasieexamen, får du ut Examensbevis. Att man läst på distans gör inte examensbeviset "mindre värt" utan det ger samma... Läs hela svaret
  • M 27 år

   Måste Vuxenutbildningen erbjuda distansundervisning?

   Hej! Jag undrar om vuxenutbildningen måste erbjuda distansundervisning?
   Enligt skolverket ska Komvux erbjuda individanpassad undervisning.

   Detta låter för mig som att då ska möjligheten att läsa både på plats och distans finnas (om det...

   Anna SYV: hej M!Du ställer en skol-Juridisk fråga och vi kan därför inte svara på den här på FRåGA SYV.; vi är inte jurister utan endast allmänna studie- och... Läs hela svaret
  • Eva 51 år

   Högskole-program för astronomi och programmerings-intresserad ?

   Hej, grabben min går i gymnasiet f.n på Teknikprogrammet. han är intresserad av astronomi, rymden och programmering, och tänker sig att plugga vidare till Civilingengör. tittar lite på Chalmers program för Civilingenjör och fundrar på vilka som...

   Anna SYV: Hej Eva!jag vill börja med att påminna om att - för konkurrensen - kan man göra högskoleprovet. Det vet nog både du och din son om redan, men tänkte... Läs hela svaret
  • Mel 22 år

   Räcker 2150 poäng för en universitetantagning?

   Hej! Jag har 2150 poäng, har godkänt i dom grundläggande ämena men läste matte 1 och 2 på komvux. Kan jag komma in på universitet med 2150 poäng eller måste jag ha 2250?

   Anna SYV: Om du vill komma in på universitet (eller högskola) i Sverige, måste du bl.a ha Grundläggande  behörighet. Grundläggande behörighet kan man uppnå på... Läs hela svaret
  • Sofia 21 år

   Måste man läsa om kurserna?

   Hej, Jag undrar en sak, om jag blir antagen till juristprogrammet på Stockholms universitet men vill hellre gå på Uppsala universitet men blir inte antagen den terminen. Men om jag börjar läsa juristprogrammet på SU och efter ett halvår ansökt till...

   Julia SYV: Hej Sofia,i så fall ansöker du om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om vilka delar av programmet du ev.kan hoppa över. Om det är identisk innehåll i kurserna i vilka du... Läs hela svaret
  • J 23 år

   Hur läser jag upp en kurs på snabbaste sätt?

   Hej, Jag behöver fysik 1a för att bli behörig till min dröm utbildning. Vad är det snabbaste sättet för mig att läsa upp den kursen? Vilka alternativ finns det?

   Julia SYV: Hej J!om du kan innehåll i kursen och endast behöver ett betyg, kan klara att få godkänt betyg utan undervisning, sök var du kan göra prövningar. I annat fall är det att... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga