Sofia

  Hej! Jag har läst 1100 poäng på gymnasiet och har hittills läst 900 poäng på komvux. Jag har därmed sammanlagt 2000 poäng. Min plan är att fortsätta att läsa ytterligare fyra 100-poängskurser på komvux, för att få ut en gymnasieexamen på 2400 poäng. Jag strävar efter att få så högt meritvärde som möjligt för att senare kunna söka till psykologprogrammet. Min fråga berör utökat program och meritkurser. Jag har endast läst moderna språk 1 och saknar därmed 1,5 meritpoäng från moderna språkkurserna (spanska) 3 och 4. Jag saknar även Engelska 7 som ger 1,0 meritpoäng. Jag har även ett E i spanska 1 som drar ner mitt betygssnitt. Jag undrar följande: 1. Är det möjligt att placera spanska 1 “utanför” min examen och ersätta denna kurs med en annan 100-poängs kurs som jag får ett A i ? Kan denna kurs placeras som utökad för att höja mitt genomsnitt ? 2. Kan jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna Spanska 2, 3 och 4 samt Engelska 7 för att få del av meritpoängen (2,5 poäng) och sedan placera även dem “utanför” min examen som utökade kurser ? 3. Kommer betyget i samtliga meritkurser att påverka mitt betygssnitt ? Eller kommer endast meritpoängen (2,5 poäng) att räknas med ? Kan jag exempelvis få ett E i diverse meritkurser, utan att detta sänker mitt snitt (eftersom dessa betyg inte medräknas), men ändå få meritpoängen från dessa kurser ? 4. Min tanke är sammanfattningsvis att jag ska läsa kurser på komvux för att få totalt 2400 poäng och ersätta spanska 1 med en annan kurs, sedan väntar jag mig begära ut min examen, och till sist tänker jag läsa eller göra prövningar på meritkurserna innan jag söker till högskolan. Är detta möjligt, eller har jag missuppfattat ? 5. Jag undrar även om detta endast gäller om jag läser samtliga meritkurser efter det att jag har fått min gymnasieexamen utfärdad, eller om det är möjligt att läsa (eller göra en prövning) i exempelvis Engelska 7 redan denna termin innan jag har fått min examen, utan att Engelska 7-betyget räknas med i min examen ? Eller fungerar denna kurs endast som “utökad” om jag läser den efter det att min gymnasieexamen har utfärdats ? Om detta inte går, kan ni på något sätt vägleda mig om hur jag skulle kunna göra istället ? Tack på förhand.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  om man i sitt examensbevis från gymnasiet har U-kurser, utökade, då räknas de in endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger dig meritpoängen.
  Vilka regler som gäller ang.Meritpoängen för dig som har eller läser mot examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit

  Svar på de frågorna som du specifikt ställt i din fråga är:
  1. i examensbeviset från komvux är moderna språk icke-obligatoriska kurser. Man behöver därför inte ha någon kurs inom ämnet moderna språk in i sitt examensbevis från komvux. Man kan annars ha mod.språk 3 och 4, endast, och inte ha med mod.språk1 och/eller 2 i sitt exam.bevis från KOMVUX.

  2. Betyg i mod.språk2 kommer inte ge dig meritpoängen. Du vinner på att räkna in spanska 2 endast om du har A-betyget i den kursen - du får inga meritpoäng för den. Och moderna språk 3 och 4 är bra att ha inom 2400p. i ditt exam.bevis, för att du vinner inget på att ha dekurserna utanför examensbeviset (betygen i kurserna kommer ju ändå räknas in, om du ska ha meritpoäng för dem). Detsamma gäller eng7. Betyget i eng7 kommer räknas in även om kursen är utanför examensbeviset, varför inte ta in den inom examensbeviset i så fall och utesluta någon annan kurs som inte är obligatorisk och som inte ger dig meritpoäng?

  3. Du som läser mot Examensbevis "går på" de nya reglerna som finns sedan gymnasiereformen 2011-Vux12 och för dig kommer alla de kurser i vilka du får meritpoäng även räknas in i ditt jämförelsetal, på så sätt vinner du ingenting att utesluta de kurserna från ditt examensbevis och ha dem utanför exam.beviset.

  Du vinner som sagt inget på att ha kurser som ger meritpoäng utanför examensbeviset, för att betygen i de kommer ändå räknas in i ditt jämförelsetal. Det som du vinner på är att inom 2400p. som du läser på komvux (eller gör prövningar i) ha alla kurser som du behöver och så många som möjligt av de med så höga betyg som möjligt! :)
  I 2400p. exam.bevis från komvux måste 100p. ingå Gymnasiearbete (betygt i GA räknas inte in i ditt jämförelsetal, men du måste få E för att kunna få ut examensbevis). Inom de andra 2300 poäng behöver du ha svenska 1,2 och 3 (det är 300 poäng), engelska 5 och 6 (det är 200 poäng), det finns också en hel del andra obligatoriska kurser - samhällskunskap 1b (eller 1a2 och 1a1) behöver du också ha - det är 100p.
  Psykologprogrammet kräver matte 2, därför behöver du ha matte 1 och 2 (det är 200p.).
  Alltså principen är att inkludera inom examensbeviset, förutom det som är strikt obliatoriskt - de kurser som du behöver för särskild behörighet till just psykologprogrammet + även kurser som ger dig meritpoängen. Och alla kurser som ingår i exam.beviset får gärna vara betygsatta med höga betyg, helst A.

  • Sofia :

   Tack så jättemycket för ett sådant snabbt och utvecklat svar! Jag förstår nu att jag tidigare har fått felaktig information. Om meritkurserna ska inkluderas i examensbeviset är jag nu istället rädd att jag har läst för många kurser.

   1. Jag tänkte endast läsa spanska 2 för att bli behörig till att sedan läsa spanska 3 och 4, eftersom spanska 3 bygger på spanska 2. Komvux brukar nämligen inte ta in på en kurs om man inte har ett godkänt betyg från underliggande kurs, av vad jag har förstått. Kan jag bli antagen till att läsa spanska 3 på komvux utan att ha läst spanska 2 ?

   2. Jag har betyg i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6, samhällskunskap 1b och matte 1b, av vilka du nämnde. Jag har ännu inte läst gymnasiearbetet eller matte 2b, utan detta har jag tänkt att göra i höst. Efter det att jag har läst dessa två kurser har jag därmed 2200 poäng. Om jag sedan efter detta ska läsa meritkurserna spanska 3, 4 och engelska 7, då har jag ju 2500 poäng (eventuellt 2600 poäng, om jag även behöver läsa spanska 2 för att sedan kunna läsa spanska 3), vilket väl är för mycket ?

   3. Vad är det som avgör vilka av samtliga kurser som blir U-kurser av de som inte är strikt obligatoriska ? Är det jag själv som får välja vilka ?

   4. Min tanke är nu att kurserna matte 2b, gymnasiearbetet, spanska 3, 4 och engelska 7 ska inkluderas i examensbeviset, med A eller så högt betyg som möjligt, medan spanska 1 och 2 placeras som U-kurser utanför examensbeviset. Om jag har förstått rätt kommer då betygen i spanska 1 och 2 inte att räknas in i mitt jämförelsetal och kan därmed inte dra ned mitt snitt, eftersom dessa kurser varken krävs för särskild behörighet eller ger någon meritpoäng. Stämmer detta ? Om detta är möjligt har jag då sammanlagt 2400 poäng i examensbeviset från komvux (med full meritpoäng) + två U-kurser (200 poäng) som inte drar ned meritvärdet. Är detta möjligt ?

  • Mikael : Det är inte farligt att läsa för många kurser på komvux. Du skaffar dig ännu med studievana och mer kunskap. Vilka kurser, förutom de obligatoriska som ingår i ditt examensbevis från komvux, behöver du ta upp med Syv på komvux. Från 1 juli 2021 kommer det bli ännu friare kurssammansättning i examensbeviset från komvux. Ytterst är det rektorn på KOMVUX som bestämmer- men ofta är ansvar delegerat till Syv på komvux- jag ger dig råd att boka tid med Syv på komvux. Du får visa våra svar här i tråden till Syv på komvux om du tycker det blir till hjälp. Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga