1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Sara!
  Du undrar om "poäng av kurser", är det frågan om meritpoäng/extrapoäng? eller andra poäng, vilka i så fall? Poäng för att uppnå kraven för examensbevis från gymnasiet, kanske?

  Sedan är det också så att "spanska 3" är en kurs inom ämnet moderna språk. Godkänt betyg i den kursen ger + 0.5 meritpoäng.
  Ämnet Modersmål ger inte några meritpoäng. Om du ha en kurs i ämnet modersmål som U-kurs, utökat program, som är i ditt examensbevis markerat med "U" kommer inte betyget i den kursen räknas in. Men om du har Spanska 3 som "U-kurs" i ditt examensbevis, då kommer betyget i den kursen räknas in - detta på grund av att den kursen ger meritpoäng.
  Eftersom du läst 2600 poäng och det finns plats endast för 2500poäng i examensbeviset, kommer en kurs ´á 100poäng eller 2 kurser á 50poäng/styck stå i ditt examensbevis markerade med "U". Det gäller särskilda regler angående när betygen i U-kurserna räknas in.
  Se i din individuella studieplan vilka kurser som i ditt examensbevis kommer bli markerade med U.
  Om du redan fått ut ditt examensbevis, se i examensbeviset vilken eller vilka kurser som är markerade med "U". Återkom sedan med uppgift om vilka är eller blir dina U-kurser (eller en kurs á 100poäng).
  Info om meritpoäng för dig som har examensbevis från gymnasiet eller läser mot examensbevis nu - finns på gymnasieGuiden.se/merit och info om kraven för examensbevis från gymnasiet finner du på gymnasieGuiden.se/examen

  • : Aha men i och med att det då är 2600 poäng, kan jag ta bort en kurs så att det blir 2500?
  • Julia : Prata med SYV på din skola. Du kan börja med att i din Individuella studieplan se när rektors beslut om utökat program är fattat och vilken kurs som rektor låter dig läsa som U-kurs (utökat program). Det är inte en allmän rättighet att läsa utökat program. Eleven ansöker om det och rektor bifaller eller avslår. I rektors beslut bör framgå vilken kurs (eller kurser) som hen låter dig - på undantag - läsa som utökade kurser. Det är den kursen eller de kurser som i din individuell studieplan står som "Utökat program" som i examensbeviset kommer bli markerade med "U". Det är inte eleven utan rektor (ibland kan ansvar bli av rektorn delegerat till skolans SYV eller biträdande rektor) som bestämmer (i de fall där olika lösningar är möjliga) hur elevens examensbevis kommer se ut.
  • Julia :

   En elev kan inte "ta bort" någon kurs. Du måste prata med SYV på din skola. SYV-en kan ta frågan till rektorn, om det behövs.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga