1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  betygssättningen är lärarens kompetensområde, inte SYV-ens. Men om man tänker logiskt, så ligger ju NP, nationella provet i slutet av kursen och omfattar hela kursens innehåll + är det samma svårighetsgrad på det provet för alla elever på de olika skolor i olika städer. Och därför är det inte alls konstigt eller ovanligt att eleven får samma betyg på hela kursen som hen fick på NP.
  Å andra sidan, så behöver inte betyget på kursen alltid vara identiskt med det betyget eleven fick på NP. Jag kan därför inte ge svar ang. vilket betyg du kommer att få i kursen. Du kan prata med din mattelärare och fråga om du skulle göra någon "komplettering" eller på annat sätt påverka vilket betyg du får i kursen.

  Om du går år2 på gymnasiet nu och får F i matte3c, så hinner du göra prövning i den kursen på din skola innan du går ut årskurs 3. Du har rätt att göra prövning i en kurs som du får F i (innan du går år3 på gymnasiet). Tidpunkt för prövningen är det din skola som bestämmer. Eleven får tacka nej och slippa göra prövning men jag tycker att det är bra att utnyttja chansen och göra prövningar om tillfälle ges. I annat fall så kan man efter gymnasiet söka till komvux eller till en folkhögskola om man behöver godkänt betyg i just den kursen.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga