purpleghost

  Hej, Pga frånvaro till följd av psykisk ohälsa fick jag ett D i Bild och Form - specialisering. Jag har A i Bild och Form samt i de övriga estetiska ämnen jag läst, därför vill jag ju såklart höja det betyget eftersom jag vet att jag hade fått högre betyg om jag hade närvarat mer. Som jag förstått kan man inte ändra ett satt betyg även om man inte har en gymnasieexamen, annars hade jag gärna läst om kursen. Därför undrar jag hur man gör en prövning i Bild och form - specialisering och vart man vänder sig?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du inte längre är gymnasieelev får du göra prövningar i hela Sverige. Du får leta på olika sätt - se på komvux-webbar i kringliggande kommuner; börja med att fråga på komvux i den kommunen du bor ... Svårt att hitta var man kan göra prövningar och inte säkert du hittar. Tyvärr händer varje år att många som vill göra prövningar inte kan göra dem för att de hittar inte var de kan anmäla sig.
  Du skriver om att du inte har examensbevis... ännu. Då undrar jag - har du gått ut gymnasiet med ett Studiebevis och vill komplettera upp till examensbevis på komvux? I så fall behöver du inte ta in kursen du nämner i din fråga in i ditt examensbevis för att den är, på komvux, inte obligatorisk. Du kan ta in en annan kurs med högre betyg in i stället. Detta för att få högre meritvärde.

  Studie- och yrkesvägledare
  • purpleghost : Hej! Ja precis, jag har ett studiebevis och håller på att läsa in kurser jag saknar på komvux. Så du menar att jag kan ta bort det betyget och läsa en annan kurs istället? Kan jag göra alltså få läsa om kurser som t.ex Naturkunskap som jag inte fick så högt betyg i? Jag trodde att oavsett examen eller inte så kan man endast göra prövningar i kurser om det finns ett betyg satt i det?
  • Milla : Om du har godkänt betyg i en gymnasiekurs kommer komvux ej ge dig plats på kursen utan du kommer få svar antingen PLATSBRIST eller "Hör ej till målgruppen" (detta för att komvux ger plats på utbildningar som avser ge Kunskaper som personen Saknar och om man har godkänt betyg så har man "tillräckliga kunskaper" i kursen, så tolkar komvux reglerna). I komvuxexamen måste du ha "tillräckligt antal poäng inom naturvetenskapliga ämnen" - hur många beror på vad för typ examen du siktar på - i ett yrkesexamen räcker det med 50 poäng, i samhälls-humaniora - med 100poäng men i teknik-naturvetenskap måste man ha ganska många naturvetenskapliga poäng, detta för att ämnena fysik, kemi och högre matte är obligatoriska. "Bild och form"-kurserna behöver inte nödvändigtvis ingå i komvux-examen, oavsett vilken typ av examen man siktar på. Du kan se om du hittar var du kan göra prövning i den kursen i vilken du nu har D-betyg. Men du kan också i utbudet på komvux se om du kan söka till en annan (lika stor kurs, med samma antal poäng) för att "ersätta" med den nya kursen. Komvux kan dock "stoppa dig" för att komvux har begränsade resurser och att ge utbildning kostar pengar. Ju snabbare komvux ger dig examensbevis, desto billigare för kommunens ekonomi. Du kan därför få avslag på kurserna som du söker. Komvux kan säga att när du uppnådde kraven för examensbevis, så ska du ansöka om examensbevis och vägra ge dig plats på fler kurser (just på grund av det kostar pengar att ge utbildning). Det är inte en rättighet att läsa för att få högre meritvärde. Det är inte heller en absolut rättighet att läsa på högre nivå än grundskola heller, men oftast får sökande som saknar gymnasieexamen läsa några (även inte helt nödvändiga) komvux-kurser, men när man tagit ut examen så brukar det bli rätt svårt att få plats på fler kurser för att komvux anser att man är "färdigutbildad på komvux" och ska vidare: antingen ut på arbetsmarknaden eller söka till högre utbildning på eftergymnasial nivå.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga