1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  De som inte är elever på gymnasiet får göra prövningar i hela Sverige; prövningar i pågående kurser bör erbjudas, säger Skolverket... Gymnasieelever gör prövningar på sin skola och det är i många fall upp till rektorn men i fall eleven fick F eller om kursen var inskriven i elevens studieplan men undervisning ej kunde erbjudas, då har eleven rätt att göra prövning men Tidpunkt för prövningar bestämmer skolan och inte eleven.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga