1 Svar

    Milla SYV SYV på FrågaSYV

    De som inte är elever på gymnasiet får göra prövningar i hela Sverige; prövningar i pågående kurser bör erbjudas, säger Skolverket... Gymnasieelever gör prövningar på sin skola och det är i många fall upp till rektorn men i fall eleven fick F eller om kursen var inskriven i elevens studieplan men undervisning ej kunde erbjudas, då har eleven rätt att göra prövning men Tidpunkt för prövningar bestämmer skolan och inte eleven.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga