Anonym Kanin

  Hej! Jag har en fråga jag inte lyckats få svar på. Anta att en elev fortfarande går i gymnasieskolan, årskurs 3. Eleven har fått betyget D i en kurs i årskurs 1, men har nu förvärvat mer kunskaper inom ämnet på grund av självstudier. Eleven hittar prövningstillfälle som anordnas av en samarbetsskola till vuxenutbildningen i kommunen. Skolan tillämpar "först-till-kvarn" principen till dessa prövningar. Fråga 1: Kan eleven betala och genomföra prövningen i kursen den fått D på trots att den fortf. går i gymnasiet? Finns det något som hindrar eleven från att delta i prövningen på grund av att han/hon är en gymnasieelev? Om ja till att delta, 2: Kan eleven ersätta betyget D den fått med det nya betyget den får via prövningen innan examensbeviset hunnits utfärdas?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  reglerna säger att gymnasieelever får göra prövningar endast på sin egen gymnasieskola och endast vid F-betyget eller om undervisning i en obligatorisk kurs inte kunde bedrivas. Du går gärna kontakta skolverket om du vill få bekräftelse på vad jag svarar här nu: tel.nr 08-52733200.
  För övrigt, så är det inte alls ovanligt att eleverna skaffar sig mer kunskap efter det att de fick betygen i lägre årskurser på gymnasiet. Exempel: många elever läser överliggande/högre kurser i samma ämne efter år 1 på gymnasiet, t.ex kan man läsa fysik2 efter det att man fick betyget i fysik1a, eller matematik 2 efter det att man fick betyget i matematik 1 och kurserna bygger i många ämnen direkt på varandra, alltså lär man sig mycket mer i samma ämne. Det är alltså inget unikt att man mot slutet av gymnasiet kan mer inom det aktuella ämnet och skulle kunnat få högre betyg i lägre kurser i samma ämne. Men, reglerna säger, som sagt, att satta betyg gäller tillsvidare och i det fallet du beskriver i din fråga så får inte personen göra prövning innan hen går ut gymnasiet.
  När hen går ur gymnasiet kan hen söka möjlighet att göra prövningar i hela Sverige.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga