isanog

  Hej, Jag går samhällsvetenskapliga programmet och har läst totalt 2700 poäng under gymnasiet, detta eftersom jag gick natur i ettan och har läst biologi och kemi, och en extrakurs i franska. Jag har högsta betyg i nästan alla ämnen, men i kemi har jag endast betyget E. Jag undrar därför om det är så att det går att ”räkna bort det” när jag söker in till högskolan inför hösten, eftersom jag har läst utökad kurs och i så fall ändå har 2600 poäng? Betyget drar ju ner mitt jämförelsetal.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  se i din individuella studieplanen hur kurser är är markerade; de kurserna som "överstiger" 2500poäng bör i din studieplan vara markerade med "U" (utökat program). Samma kurser som i din studieplan är markerade med "U" bör bli även det (alltså U-markerade) i ditt examensbevis. 

  En U.markerad kurs i examensbevis från gymnasiet (betyg i den) räknas in i jämförelsetal endast i 2 fall: om den kursen ger meritpoäng eller om den krävs för Särskild behörighet till just den utbildning som du söker till just då... och ingen kurs i ämnet kemi ger meritpoäng. Sedan vet jag ju inte om du kommer söka till någon utbildning som för särskild behörighet kräver just den kemi-kursen (i så fall kommer det betyget räknas in, även om kursen är U-markerad). Se även gymnasieGuiden.se/meritpoäng
  ******
  Allmänt gäller: kurserna i ämnet kemi behöver inte ingå i examensbevis från SA. Men de kan göra det, t.ex kan kemi-kurserna finnas med i avdelningen "Individuellt val, 200poäng". Så, jag kan inte (på raka arm) säga om betyget i kursen kemi kommer eller inte kommer räknas in i ditt snittbetyg(jämförelsetal). Försök få den som U-kurs i ditt examensbevis; prata med SYV-en på din skola.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga