Theo 19 år

  Hej! Jag går på Samhällsprogrammet på gymnasiet och har godkänt betyg i franska 1. Jag vet att man behöver ha läst två språk på samhällsprogrammet. Om Jag inte skulle få godkänt i franka 2, men lägger till en utökad kurs exempelvis Historia 2a. Om jag då får Betyget A i historia och F i franskan hur påverkas då Meritpoängen? Drar i såna fall franska betyget ner meritpoängen, eller blir meritpoängen lika stor som om jag skulle ha fått ett A I franska 2.

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Theo,
  kurser i ämnet Historia ger inte några meritpoäng. Kurserna i ämnet Moderna språk ger meritpoäng från nivå3. Franska 1 eller 2 kommer inte ge dig några meritpoäng, men betygen i de kurserna kommer räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget. 
  Till svenska utbildningar på högskolenivå konkurrerar du med en "siffra" som heter Meritvärde. Det är en summa av jämförelsetalet/snittbetygen + meritpoängen (om man har några meritpoäng, det är inte obligatoriskt att ha och många har noll meritpoäng och i så fall blir det för dem så att Meritvärde = Jämförelsetalet/snittbetyget).
  Du får gärna kika på gymnasieguiden.se/merit 
  Om du vill bli behörig sökande till svenska utbildningar på högskolenivå måste du alltid ha grundläggande behörighet. Du måste uppfylla kraven för examensbevis från ditt gymnasieprogram. Du läser SA. För att uppfylla kraven för examensbevis från SA måste du bland annat ha två betyg i kurser inom Moderna språk eller Modersmål (om ditt modersmål är annat än svenska). Du kan ha betygen i t.ex Franska 1 och Spanska 1, eller i Franska 1 och 2, eller i Franska 1 och Tyska 1, eller i Franska 1 och Danska 1 (beror på vilka språk som din gymnasieskola kan erbjuda läsa). Båda betygen kommer räknas in i ditt jämförelsetal/snittbetyget (detta för att två kurser i mod.språk eller modersmål är obligatoriska för att uppfylla kraven för examensbevis från SA). Du kan inte ha en obligatorisk kurs som U-kurs (utökat program). Du kan i Programplan för SA se att 200p.Moderna språk ingår inom Programgemensamt, och de kurserna är med det obligatoriska.

  Om att läsa utökat program (U-kurser)
  Att läsa utökat program ger, i sig, inga fördelar. Däremot kan det bli till en nackdel. Om man läser U-kurserna, då läser man fler poäng än det som är obligatoriskt. Man läser på mer än heltid och sprider sin tid och energi på fler kurser och riskerar att få lägre betyg i kurserna och i värsta fall kan det leda även till överansträngning. Det är i de flesta fall bättre att läsa på heltid och ej läsa några U-kurser och koncentrera sig på att få bättre kunskaper och högre betyg i alla de kurser som är obligatoriska. Har man utöver sina studier mycket tid över, kan man försöka skaffa extrajobb eller ägna sig åt fritidsintressen/hobby.

  • Theo

   Hej! Det var hur jämförelsetal/snittbetyget påverkades ifall jag inte fick godkänt betyg i franka 2, men fick Betyget A i en utökad kurs. Om då jämförelsetal/snittbetyget blir lika dant om jag skulle få betyget A i Franska 2? 

  • Milla

   Nej, så blir det inte alls. Betygen i obligatoriska kurser räknas in, även om betyget är F. Och betygen i Utökade kurser räknas in endast om just den kursen som är "U" i examensbeviset krävs för särskild behörighet till den högskoleutbildning som du söker till just då ELLER om kursen ger meritpoäng. Kurser i historia ger inte meritpoäng. Kurser i historia, förutom Historia 1b, brukar inte heller krävas för särskild behörighet till ngn svensk högskoleutbildning (möjligtvis kan kursen Historia 2 krävas om man söker utbildning till lärare i Historia)... Om du inte söker utbildning på lärarhögskola för att bli lärare i historia, då kommer inte kursen Historia 2a som U-kurs räknas in, över huvudet taget (du får Kunskaperna men noll påverkan på ditt meritvärde).
   Jag tror du försöker använda samma logik som vid ansökan till gymnasiet där extrakurser ersätter andra kurser, men så funkar inte antagning till högskola-universitet. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga