maziar

  Hej! Jag har ett utländskgymnasieexamen som har blivit utvärderat och bedömt i Sverige. Men eftersom min meritvärde är låg då tänkte jag läsa till mer och få ett svenskgymnasieexamen. Hittills har jag läst massor med kurser i komvux och har grundläggande behörighet förutom historia, religion, gymnasiearbete. Min fråga till er är att : 1-Har jag ens rätt att få svensk gymnasiexamen? 2- Jag har kontaktat studievägledararna både från min skola och från hemkommunen och har fått två olika svar. Från komvuxcentrumet säger de att mina kurser som jag läste från hemlandet kan jag inte ta med till ett svensk gymnasieexamen, MEN från skolans sida säger de att det går hur bra som helst att ha utlänskaämnen som är beviljade i Sverige eftersom de är bedömda och likvärdiga som ett svenskkurs. Jag vet inte vem säger rätt till mig då vill jag inte bara slösa bort min tid. Jag vill kunna söka till högskolan med svenskgymnasieexamen och inte med från hemlandet p.g.a. dåligt meritvärde

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det är komvux i den kommunen där du är folkbokförd (och inte en enskild "skola"/utbildningsanordnare) som har i uppdrag att utfärda examensbevis för de som studerar inom vuxenutbildningen/komvux.
  Det är det som studie- och yrkesvägledare på komvux i din kommun säger, som stämmer. Det går inte ta in kurser från andra länder i gymnasieexamen som utfärdas i Sverige. Det du däremot kan göra är att göra prövningar i svenska kurser (om du har kunskaperna). Betyg från prövningar kan man ta in i examensbevis från komvux.
  Vidare vill jag upplysa dig om att det är möjligt att komvux i din kommun kommer vägra utfärda examensbevis för dig pga du redan har gymnasiekompetens på dina utländska betyg (vi ställde den frågan till Skolverket för ut och fick svar om att det är en "bedömningsfråga" om en person med fullständig gymnasiekompetens från utlandet har rätt att ta ut examensbevis på komvux... och tolkningsföreträde är det rektor på komvux som har, så innan du gör prövningar eller läser ännu fler kurser på komvux, ta reda på hur komvux i din kommun ställer sig i den frågan). Du får själv också kontakta skolverket, tel.nr 08-527 332 00.

  Du skriver bland annat: att du fick svar från personal på din skola om att"det går hur bra som helst att ha utländska ämnen som är beviljade i Sverige eftersom de är bedömda och likvärdiga som en svensk kurs" - och min kommentar till det är följande: Ja, det går bra att bekräfta sin behörighet inför högskolestudier genom utländska kurser som är bedömda av UHR, vilket ingen nekar dig, du är ju behörig sökande till högskoleutbildningar. Men varför skulle man kunna ta in dina utländska kurser in i examensbevis från komvux i Sverige? Det kan man inte göra och det är rätt logiskt, för att hur skulle man bedöma omfattning av varje kurs (i timmar) och vilket betyg skulle man sätta på varje utländsk kurs: betygsskalorna är inte likvärdiga i olika länder; omfattning av kurser i timmar går ofta inte fastställa om man har utländsk utbildning. Oavsett, om du godtar min förklaring eller inte, så kommer inte komvux kunna sätta in dina utländska kurser in i examensbevis (om de nu kommer fram till att de tycker du har rätt att ta ut examensbevis).
  Min bedömning är att du har större möjlighet att ta ut Yrkesexamen (med högskolebehörighet), än högskoleförberedande examen. Jag tänker så här: elever med svensk gymnasieexamen från högskoleförberedande gymnasieprogram har inte rätt att ta ut ännu en högskoleförberedande examen men de har rätt att ta ut Yrkesexamen (mot yrken som t.ex Undersköterska, Elektriker, Bussförare, Byggnadsarbetare och liknande praktiska yrken där utbildning ligger på gymnasial nivå).

  Tips!
  Du kan göra högskoleprovet. Du kan också söka till allmänna kurser på folkhögskolorna. Om du har bra förkunskaper kan du så snabbt som på endast ett läsår uppnå omdöme om grundläggande behörighet från en folkhögskola och med det kommer du prövas i BF-urvalsgruppen, om du söker till svenska högskole-/universitetsutbildningar.
  Vänligen och lycka till!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga