Sjukgymnast

  Hej! Jag är leg. sjukgymnast sedan ca 10 år tillbaka. Jag vill väldigt gärna läsa till läkare men gick inte naturvetenskapliga programmet på gymnasiet eller har ett naturvetenskapligt basår. Jag har ej heller de betyg som krävs för att komma in? Om jag läser naturvetenskapligt basår nu finns det någon annan kvot man kan komma in på om man varken har tillräckligt med poäng på högskoleprovet eller tillräckligt bra betyg? Med andra ord finns det något sidospår att ta sig in i på läkarutbildningen om man har yrkeslivserfarenhet inom vården samt har en annan vårdlegitimation (och en drös högskolepoäng utöver sjukgymnastutbildningen)?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anna!
  Du måste under alla omständigheter bli BEHÖRIG. Du måste ha godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. När du blir behörig, så får man då se om Alternativt urval till läkarprogrammet kommer finnas kvar. I AU väljs de mest lämpliga sökande, men de måste vara behöriga + ändå ha viss nivå på t.ex resultatet av högskoleprovet. Att man har ett giltigt resultat från högskoleprovet brukar krävas för att få lov att göra ansökan i AU-urvalet. Vilka lärosäten som kommer öppna för AU när det blir dags för dig att söka  -  vet man inte. Varje lärosäte bestämmer självt om de ska anta i AU-urvalet eller inte och det kan ändras från en termin till nästa.
  Om AU-urval genomförs, då kan följande ofta krävas:
  - att man har gjort högskoleprovet
  - att man söker tidigare än vanlig ansökningsperiod
  - att man (om man blir utvald) genomför tester och intervjuer.
  Exempel: Karolinska Institutet i Stockholm brukar öppna för AU till läkar- (och även till tandläkar-)programmet. De reserverar då ett antal platser för de som ska antas i AU. Viss "ribba" sätts upp för hur högt resultat på högskoleprovet man måste ha för att kunna bli utvald, t.ex är högskoleresultat på 1.4 som lägst brukar sättas upp (men det kan variera från en termin till nästa). Sedan väljs det ett visst antal sökande som får tävla i AU. Personliga brev där sökande motiverar varför de vill bli läkare + resultat av tester och intervjuer avgör vem som får utbildningsplats.
  ****
  En annan möjlighet kan också Eventuellt finnas. Ett eller flera lärosäten kan bestämma sig att göra en satsning, t.ex reservera ett antal platser på läkarprogrammet för personer med sjuksköterskelegitimation (vilket har skett förut) - vad jag kan minnas var det just leg.sjuksköterskor som fick tävla om de reserverade platserna. Pga ingen utan ssk-leg.kunde tävla om just de platserna blev antagningsgräns betydligt lägre och därför lättare att komma in.
  Om sådana satsningar kommer göras i framtiden kan vi på FRåGA SYV inte svara om. Kontakta gärna studievägledare på läkarprogrammen.

  • Sjukgymnast : Tack för ditt utförliga svar!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga