Alternativ antagning till högskola

Senast uppdaterad: 2020-06-17

Tillbaka

Urval till en högskoleutbildning i Sverige sker vanligtvis på betyg och/eller på resultat av högskoleprovet.

För högskoleutbildningar som leder till en konstnärlig examen bestämmer varje högskola/universitet vilka urvalsgrunder som skall användas. Dessa är vanligtvis arbetsprov och/eller inträdesprov.


Alternativt urval får omfatta upp till en tredjedel av platserna på en högskoleutbildning. Det är vanligt att man använder arbetsprov, inträdesprov och/eller personliga intervjuer.


Universitets- och högskolerådet (UHR) kan ge en högskola tillstånd att använda alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna på en högskoleutbildning.
Det är vanligt att det alternativa urvalet består av flera etapper:  t.ex först ett arbetsprov och sedan en personlig intervju.

En och samma sökande kan konkurrera i flera urvalsgrupper samtidigt: t.ex i Betygsgruppen (BI, BIex eller i BII), i Högskoleprovsgruppen (HP) och i Alternativ-urvalsgruppen. Samma sökande kan också prövas i flera betygsgrupper samtidigt (om man har alla behörighetsgivande kurser i sitt Slutbetyg eller Examensbevis men sedan läste kurser för Meritpoäng - i så fall prövas man i både "kompletteringsgruppen" och "icke-kompletterings betygsgruppen"). På så sätt kan en sökande prövas i upp till fyra olika urvalsgrupper samtidigt. Teoretiskt sett, ökan man sina chanser att komma in om man prövas i flera olika urvalsgrupper. 

Exempel på hur reglerna kring Alternativ antagning kan vara utformade, finns på Karolinska Institutets hemsida - alternativ,parallell, antagning till Läkarprogrammet (PIL) & till Tandläkarprogrammet (TAPIL). OBS! man bör göra ansökan tidigare (i detta fallet minst 15 dagar innan sista "vanliga" ansökningsdatum). Man får, alltså, vara extra observant angående sista ansökningsdag att söka genom Alternativ antagning. Det är inte enbart tidigare ansökningsdatum utan även andra "avvikelser" som kan förekomma vid alternativ antagning, t.ex kan det ibland krävas att man har gjort högskoleprovet och/eller att man söker till just den utbildningen, inklusive "rätt utbildningsort" i första hand (man kan annars söka upp till 20 olika alternativ till högskola/universitet i Sverige samtidigt). All information om alternativ antagning bör finnas på respektive högskolans hemsida. OBS! det är inte säkert att just "din utbildning" kommer att ha alternativ antagning. Är man osäker, kontaktar man Studievägledare på respektive fakultet eller institution eller Central studievägledning på den högskola/universitet som man vill söka till.

Info om Matematik-och-Fysikprovet som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.

Uppgifter om alla högskolor och universitet i Sverige finns på www.studera.nu 
 

Tillbaka