Alternativt urval vid antagning till högskola-universitet

Senast uppdaterad: 2022-12-18

Tillbaka

Urval till en högskoleutbildning i Sverige sker vanligtvis på gymnasiala betyg (från gymnasiet, från komvux eller från en folkhögskola) och/eller på resultat från högskoleprovet.

För högskoleutbildningar som leder till en konstnärlig examen bestämmer varje högskola/universitet vilka urvalsgrunder som ska användas. Dessa är vanligtvis arbetsprov och/eller inträdesprov.

Alternativt urval (AU) får, som regel, omfatta upp till en tredjedel av platserna på en svensk högskoleutbildning men Universitets- och högskolerådet (UHR) kan ge ett lärosäte (högskola eller universitet) tillstånd att använda alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna på en viss utbildning. Det är varje lärosäte som självt bestämmer om de vill använda sig av AU eller inte. Det är endast en mindre del av svenska utbildningar som använder sig av AU (uppgift från december 2022).

Hur skiljer sig antagning i AU från antagning i de övriga urvalsgrupperna?
--- De som vill prövas i AU-urvalet kan behöva göra ansökan tidigare än under den vanliga anmälningsperioden.
--- Det kan krävas att man har gjort högskoleprovet och har fått ett resultat senast sista dagen i den tidigarelagda anmälningsperioden (i praktiken innebär det att sökande behöver göra högskoleprovet senast terminen innan de gör ansökan till den utbildningen som öppnar för antagning i AU-urvalsgruppen.
--- Det är vanligt att man, vid AU, använder arbetsprov, inträdesprov, ber sökande skicka in en så kallad Levnadsbeskrivning (en sort CV i kombination med ett personligt brev) och/eller intervjuer.
--- Det är vanligt att det alternativa urvalet består av flera etapper:  t.ex först ett arbetsprov och sedan en personlig intervju.

Kan man prövas i flera urvalsgrupper samtidigt?
Svar: Ja.
En och samma sökande kan konkurrera i flera urvalsgrupper samtidigt: t.ex i BF (med ett studieomdöme från en folkhögskola), i Betygsgruppen/betygsgrupper (BI, direktgruppen, och/eller i BII, kompletteringsgruppen), i Högskoleprovsgruppen (HP) och i Alternativ-urvalsgruppen (AU). Samma sökande kan prövas i flera betygsgrupper samtidigt (om man har alla behörighetsgivande kurser i sitt Slutbetyg eller Examensbevis men sedan läste kurser för Meritpoäng - i så fall prövas man i både "kompletteringsgruppen" och "icke-kompletterings betygsgruppen" som brukar kallas för "direktgruppen"). I varje urvalsgrupp som man prövas i får man en ny chans att komma in på utbildningen (det är som att ställa sig i samtidigt flera köer som alla leder till samma plats).

Exempel på hur reglerna kring Alternativ antagning kan vara utformade, finns på Karolinska Institutets hemsida - alternativ (parallell) antagning till Läkarprogrammet på KI brukar kallas för PIL och till Tandläkarprogrammet -  TAPIL. OBS! man bör göra ansökan tidigare än den vanliga anmälningsperioden till svenska utbildningar på högskolenivå, ligger. Man får, alltså, vara extra observant bl.a på sista anmälningsdag. Det är inte enbart tidigare ansökningsdatum utan även andra "avvikelser" som kan förekomma vid alternativ antagning, t.ex kan det ibland krävas att man har gjort högskoleprovet och/eller att man söker till just den utbildningen, inklusive "rätt utbildningsort" i första hand (man brukar annars kunna söka upp till 12 olika alternativ till högskola/universitet i Sverige, samtidigt). All information om alternativ antagning bör finnas på respektive lärosätets hemsida. OBS! det är inte säkert att just "din utbildning" kommer att ha alternativ antagning. Är man osäker, kontaktar man Studievägledare på respektive fakultet eller institution eller central studievägledning på det lärosäte som man vill söka till.

Det kan finnas ännu flera urvalsgrupper, än BI, BII, BF, HP och AU. Ett exempel är Matematik-och-Fysikprovet.
Information om Matematik-och-Fysikprovet, som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.

Hänvisningar:
Universitets- och högskolerådets (UHR´s) hemsida
Lärosätenas gemensam webbplats Studera.nu 

Tillbaka