Tom 16 år

  Hei! Jeg kommer fra Norge og skal begynne studere på videregående skole i Sverige og lurer på om jeg trenger å studere svensk som andre språk eller svensk? Jeg spurte læraren min og hun sa at jeg skulle studere svensk fordi både norsk og svensk ligner hverandre men jeg synes at svensk er litt for vanskelig for meg å forstå om de snakker for fort. Et annet spørsmål jeg har er om jeg kunne delta på SFI-timer? Med vennlig hilsen, Tom

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Tom,
  jag svarar på din fråga om SFI först. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning (en speciellt Studieform) som riktar sig till vuxna personer med andra modersmål än svenska. Med vuxna menas i detta sammanhanget, som regel - de som är "förbi" gymnasieåldern, alltså de som på grund av sin ålder är för gamla att kunna börja på gymnasiet och det är de över 19 år gamla. Det är kommunen i vilken du, i Sverige, är folkbokförd, som sköter antagning till SFI och anordnar undervisning i den studieformen, som kan bland annat vara "out-soursad" (utlagd) på endtreprenad till privata utbildningsanordnare. Så, rent spontant, svarar jag att du är för ung för SFI. Du ska, om jag förstod dig rätt, börja på gymnasiet.

  En annan fråga du ställer om du bör läsa Svenska eller SAS, svenska som andraspråk är svårt att besvara för mig, som inte är lärare i svenska. Du har frågat lärare i svenska och fick, om jag förstår det rätt, svar att hon tyckte att svenska passar bättre än SAS. Det går också att byta senare. Det går i examensbeviset från gymnasiet eller från komvux ha t.ex SAS 1 och sedan Svenska 2 och 3-betygen, alltså blanda ämnena Svenska och SAS. Även i mitten av kursen kanske går att byta. Det finns också (ofta på mindre gymnasieskolor) upplägg när eleverna som läser svenska och SAS sitter i samma klassrum och samma lärare undervisar dem samtidigt men de bli bedömda på olika grunder, olika betygskriterier som finns för de två olika ämnen.
  Det bästa för dig är kanske att "förhandla" så på din skola att du kan testa på svenska lektioner och på SAS-lektionerna och välja och kunna byta även mitt i första årskursen. Mer än så kan vi som inte är språklärare, inte säga, tyvärr.
  Tips! försök  använda svenska så mycket som möjligt innan du börjar på gymnasiet: se på svenska filmer, läs på svenska och prata svenska med de som har svenska som modersmål (om du har den möjligheten) och be dem också att Rätta dig både om du börjar prata norska och om du säger eller skriver fel på svenska (detta för att folk ofta låter bli att påpeka att man sa eller skrev fel och speciellt om de ändå förstår vad personen menar, men för dig är det en stor hjälp att bli "rättad": du har då möjlighet att "lära dig av dina misstag och göra rätt i framtiden". Även om det i Sverige går ganska bra att klara sig på norska, utan att över huvudet taget kunna svenska, så är det en fördel att kunna växla och prata även svenska och skriva rätt på svenska + att du kommer att betygsättas i antingen svenska eller SAS och vilket betyg du får kommer påverka nivån på ditt meritvärde (vilket är jätteviktigt om du senare ska söka till högskole-universitetsutbildning).
  Lycka till i dina studier!
  Hör av dig senare och berätta hur det går!

  • Tom Hei igjen og takk for svaret! Jeg skal begynne på IB-programmet i august i Jønkøping og der har de både Swedish A og Swedish B. Hva er tilsvarende i den svenske læreplanen? Er f.eks Swedish B som svensk som andre språk?
  • Julia

   Det är mycket stor skillnad mellan nationella svenska gymnasieprogram om IB-utbildningen, som är en internationell utbildning och står inte under skolverket utan under IBO-organisationen. För att få ut diplom från IB behöver du inte läsa svenska. Undervisning på IB sker på engelska. Men om du vill få grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige måste du bekräfta att du kan tillräckligt mycket svenska, vilket du kan göra både under gymnasietiden och efter gymnasiet. För att IB-diploma ska ge grundläggande behörighet måste vissa villkor vara uppfyllda, läs gärna information som finns på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/grundlaggande-behörighet - du kan också prata med SYV-en på IB-utbildningen, vilket vi varmt rekommenderar att du gör. Vad är dina planer efter gymnasiet? Om du vill söka till en högskole-universitetsutbildning i Sverige som ges på svenska (med undervisningsspråk Svenska) är det en situation, men om du vill söka till en utländsk utbildning efter gymnasiet där undervisning kommer ske på ett annat språk än svenska, då kanske du inte alls behöver läsa svenska på IB-programmet.
   antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/sarskild-behorighet kan du se vilka kurser som ges inom IB-programmet som motsvarar Svenska 3 och med det ger, vad gäller svenska, behörighet att antas till svenska högskoleutbildningar som har undervisningsspråk svenska. Motsvarande Svenska 3 är det följande IB-kurser "Swedish A, A1 eller A2, SL/HL. Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL". Ta gärna kontakt med SYV-en på IB-programmet på den skolan där du ska läsa IB. SYV-ar som jobbar på IB-skolorna är experter på den internationella utbildningen IB, som skiljer sig mycket från utbildningar på svenska gymnasieprogram.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga