Carolin 28 år

  Hej. Jag har kikat lite på utbildningarna: Byggproduktionsledare-rot Byggnadsingenjör-digitalt byggande Anläggningsingenjör Produktionsledare bygg.. Känns som dessa har lite samma innehåll. Vad skiljer dessa åt? Vilken roll har bredast arbetsuppgifter med mest ansvar? Skulle nämligen vilja ha personalansvar. Självklart är lönen också en intressant fråga.. Vilken av dessa är mest eftertraktat om man säger så? Tacksam för svar.

  2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Carolin,
  jag råder dig att noga läsa all information som står på utbildningarnas egna webbplatser. Jämför längd (omfattning) på utbilndingar och vilka kurser som ingår. En större /längre utbildning ger möjlighet att lära sig mer. Se också hur mycket LiA, lärande i arbetslivet (en sort praktik) som ingår i utbildningar som du jämför med varandra.
  Personalansvar kan man - på sikt - få efter vilken utbildning som helst. Det är i alla fall min erfarenhet, som säger det. Bra att läsa kurser i ledarskap. Många företag har egna "program" för att ta fram ledare/chefer - man kan komma in i ett sådant program och få interna utbildningar inför framtida chefsskap.

  Du får också gärna ta kontakt med utbildningsansvariga för de utbildningar som du är intresserad av. Fråga dem på vilka företag som LiA sker inom just den här utbildningen (eller om du förväntas skaffa en egen LiA/praktik-plats).

  Du frågar också vilken utbildning är mest eftertraktad (av de du nämner i din fråga) - och jag undrar: menar du hur många sökande till varje plats som söker till varje utbildning? eller om arbetsgivare "eftertraktar"/gillar den utbildningen? alltså, "eftertraktad" av vem? Antal sökande till varje utbldning borde du kunna få en siffra på - av antagningsgruppen på varje utbildning (kontakta gärna dem med den frågan).
  ang.vad arbetsgivare eftertraktar - så är det extremt svårt att svara på: olika arbetsgivare kan tänka väldigt olika. Men du kan be de utbildningsansvariga svara till dig ang. hur stor procent av f d studerande som fick jobb direkt efter avslutad utbildning (på så sätt kan man skaffa sig en viss uppfattning om hur situationen var för 2-3 år sedan) - men situationen förändras och vad arbetsgivare kommer att vara "ute efter" mest om några år (i framtiden) kan nog tyvärr ingen ge svar på idag. Man gör prognoser och försöker "förutspå" framtiden men ingen riktigt vet.
  Allmänt gäller: yrkeshögskoleutbildningar beviljas endast om prognosen görs att just den kompetensen kommer behövas när de studerande är färdiga med sin yh-utbildning och att möjlighet att få jobb blir god eller mycket god.

  Vägledare Anonym SYV

  YH-utbildning till byggnadsingenjör för digitalt byggande handlar mycket om att projektera och planera ett byggprojekt. Antingen kan man, efter den utbildningen, jobba på ett arkitektkontor eller på ett stort byggnadsbolag. De programvaror som man behöver lära sig att hantera är bland annat: CAD, BIM och Revit. Så mycket handlar om de digitala delarna i ett byggprojekt: alltifrån att rita en carport till att projektera en byggnad på en tomt. Inom den utbildningen lär de studerande sig även en hel del om upphandlingar och kring de juridiska aspekter av byggande.

  Produktionsledare arbetar mer med genomförande av byggprojekt. Alltså, när väl bygget är bestämt att genomföras, skall en projektplan upprättas eftersom det ska byggas i en viss bestämd ordning. De planer bör hållas koll på, de kan också behövas att uppdateras - det gör produktionsledare. Hen ser till att byggnadsplanen genomförs.

  Personalansvar
  Det är många gånger individuellt om man har personalansvar, eller inte, beroende på vilket företag och dess organisation som man är anställd hos. Direkt efter avslutat utbildning är det ovanligt att man börjar med att ha personalansvar, utan det är mycket vanligare att man får personalansvar efter ett antal år på företaget.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga