1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej och tack för din fråga om Krav för att få skyddad yrkestitel "undersköterska"!
  Det är socialstyrelsen som tar beslut i den frågan och på socialstyrelsens webbplats kan man läsa om Krav för att få skyddad yrkestitel som undersköterska; kraven är uppdelade ... för de som påbörjade sin utbildning innan 1994 och för de som påbörjade sin utbildning efter 1994; det finns också ett avsnitt för de som har "en kombination av olika utbildningar"; allt detta kan man läsa på socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska
  Och de som bäst kan besvara frågor om det är de som hos socialstyrelsen beviljar Intyg för undersköterskor, för att det är de som fattar beslut och det är deras tolkning av reglerna som gäller.
  För de som ännu inte är utbildade undersköterskor, som vill påbörja sin utbildning så skulle jag rekommendera att antingen läsa på ett gymnasieprogram VO eller på komvux mot yrkesexamen som undersköterska eller att på komvux läsa ett nationellt yrkespaket á 1500 gymnasiepoäng (information om vilka kurser som ingår i det paketet finns på skolverkets webb). Se gärna information på skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux/yrkespaket-vard-och-omsorg

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga