Jenny 48 år

  Hej, min son går i 8an i vanlig skola. Han har högfungerande autism. Han har alltid haft väldigt svårt för de praktiska ämnena som slöjd, hemkunskap, musik, gympa och bild. Han har betyg E i alla dessa ämnen. Han klarar dock av övriga ämnen utan några problem och har bra betyg i dessa. A i något ämne, flest B och ett par C. Anledningen till de dåliga betygen i de praktiska ämnena är motivationen (eftersom han tycker att det är helt absurt att de finns med i läroplanen. Han tycker att de inte borde ingå... och han mycket svårt för praktiska moment - vilket många barn med autism har), men det är också till viss dels skolans "fel" då de inte anpassat efter hans autism och inte gett rätt stöd. Lärarna vet inte hur de ska hantera en kille med högfungerande autism dessvärre. Ofta vet de inte ens om att han har den diagnosen. Skolan han går på är liten och de köper timmar/lektioner från andra skolor så barnen bussas dit och får utbildning där på plats (på en annan skola) där ingen känner min son. Det går sådär. Min son är väldigt duktig på programmering och han vill bli programmerare. Så han är motiverad till att gå Teknisk program på Gymnasiet. Nu har han ingen möjlighet att komma in med sina dåliga betyg som han har i de praktiska ämnena. Inte på den kommunala skolan. Han kan nog komma in på en privat skolan men det känner vi att det nog inte är en bra lösning. Inte för en kille med autism. Det känns tryggare med en kommunal skola då. Men övriga ämnen klarar han ju. Han är så pass duktig i det han programmerar att han hade kunnat skaffa sig ett jobb redan... (detta enl hans pappa som jobbar med detsamma). Men han måste ha en utbildning för att få bra jobb. Kan han söka på fri kvot? Är det en nackdel att söka i fri kvot? Finns det nackdelar menar jag?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det finns inga nackdelar om elevens "skola" skriver motivering om varför eleven bör prövas i Fri kvot; han konkurrerar i så fall även på "det vanliga sättet" och samtidigt i Fri kvot; jag rekommenderar att lägga in många olika alternativ i gymnasieansökan; kanske bl.a söka distansstudier på Korr-on-line också, eller kanske söka just distans-utb. i första hand? Dock erbjuder tyvärr inte Korr just teknikprogrammet... kanske söka NA/natur i så fall?

  Idrott och hälsa 1 är en obligatorisk kurs
  Sedan är det så att på alla nationella gymnasieprogram är kursen idrott-och-hälsa 1 Obligatorisk. Det går att få exam.bevis med F i den kursen, men kursen med betyget måste finnas med i exam.beviset. F drar ner meritvärde ganska så mycket... så det kan bli ett "problem".
  ***
  Det är inte eleven eller vårdnadshavare som skriver ihop Ansökan i Fri kvot - utan personal; ofta är det speciallärare på den grundskolan där eleven går - kan på vissa skolor vara ett "team": SYV, kurator, klasslärare och specialpedagog + rektorn; ytterst är det rektorn som är ansvarig. Prata med skolans personal om det. Ännu är det rätt lång tid kvar.... ett år, mer eller mindre, innan det är aktuellt med gymn.ansökan. Omval till gymnasiet brukar vara senare på våren - typ till ca 15 maj (olika i olika delar av Sverige, dock, men i alla fall till sista april...).
  Mina råd är följande: prata med skolans personal om möjlighet "Fri kvot".
  Försök få sonen att försöka få så höga betyg hen kan i alla ämnen. Läser han Moderna språk? Betyget i mod.språk får räknas in som 17-de ämne och höjer med det antalet betygspoäng ganska så mycket.

  Flera möjliga lösningar...
  i princip finns det även andra lösningar. Det är dyrt och ni kan få svar från utb.förvaltningen att de gör bedömning att eleven kan läsa inom "den vanliga gymnasieskolan" eller att de ej har råd att köpa ngt., och det är inte så mycket ni som vårdnadshavare kan i så fall göra: att överklaga tar lång tid och då hinner eleven redan uppnå åldern för komvux innan dess... Från 1 juli det kalenderår som man fyller 20 år är det Komvux och inte längre gymnasiet som man börjar läsa på.

  Folkhögskolan
  tar in från 18-års åldern, men utbildningsförvaltningen kan (i princip) köpa plats även för en yngre elev; På en allmän kurs på en folkhögskola läser man mot Omdöme om grundläggande behörighet. Med omdöme från en FHSK söker man högskoleutb. i BF-urvalsgruppen.

  Special-lösningar som Individ.alternativ eller att utbildningsförvaltningen köper distansundervisning t.ex på Hermods/distans.

  • Jenny Hej
  • Jenny tack för svaret. Gav mig mycket info. Hans skola är ny och liten och de har ingen Syo. Så ingen att fråga där. Och de är inte vana vid "sånthär". Ingen vet nåt. Så det är inte lätt att få svar från skolan. Men detta gav som sagt mycket svar. Visst är det lång tid dit men vi måste vara ute i god tid för att få alla svar... :) Visste tex inte att det var skolan som skrev ansökan. Trodde vi gjorde det själva. Gympan är ok. Den "tål" han bäst av de praktiska ämnena. :) Tack för hjälpen. Mvh Jenny
  • Jenny En undran bara. Hur "brukar" det vara för barn med högfungerande autism? Är det vanligt att de söker in på Fri kvot? Och kommer in...?
  • Julia Även med samma diagnos "högfungerande autism" så handlar det ändå om "grad & omfattning"... varje fall är unikt. Jag skulle i ert fall ta kontakt med Gymnasieantagningskansliet i den delen av Sverige där eleven vill söka till gymnasiet sen. Om du svarar vilken stad eleven är folkbokförd i kan jag ge er uppgifter om just ert. antag.kansli - eller sök på http://antagningskanslier.skr.se/
  • Julia

   Ta kontakt med utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd i; boka "skugga" för eleven på den gymnasieskola där ni tror han sedan vill läsa - då är man "elev för en dag" på skolan. Prata med kurator på den gymnasieskolan där eleven vill läsa - det kan t.ex visa sig att skolan inte alls har kunskap och resurser att ta hand om de behov som just din son har.

  • Julia

   Det "brukar" vara så att rektor på den skolan som eleven söker i fri kvot till, gör bedömning om skolan har möjlighet att ta emot eleven med de behov som eleven har och rektorn kan då svara "nej, den möjlighet har inte vi" och vägra ta in i fri kvot. Därför är det bra att ändå försöka få så höga betyg som möjigt för att kunna konkurrera "av egen maskin" + att undersöka noga om eleven vill gå på just den skolan som anser sig inte ha resurser att tillgodose elevens behov.
   Den "krassa verkligheten" är tyvärr: det finns rätt många elever som av olika anledningar får lägre betyg än det som de "borde ha fått" och om alla de tas in före elever som på "vanligt sätt" fick höga betyg - då kommer ej de med högsta betygen in, pga alla platser blir upptagna av elever från "fri kvot" - så kan man "dra till det"... och hur motiverar man i så fall eleverna att kämpa för högre betyg?

  • Julia

   Nu vet jag inte i vilken del avSverige ni bor - men kika på olika gymnasieskolorna: http://www.gymnasieguiden.se/gymnasium - det kan finnas ngn skola längre bort som passar bättre; känner till några fall då familjerna flyttade för att deras barn skulle gå på en passande gymnasieskola. Det finns också (ibland) möjlighet för eleven att bo på Internat/elevboende - vet ej om det skulle för just din son vara en passande lösning... vill bara nämna att ni även kan fundera över det.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga