1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  i Gymnasieförordningen, 4-de kapitlet, § 7 står det att eleven på gymnasiet har rätt att läsa ännu en idrottskurs, förutom den obligatoriska kursen Idrott och hälsa 1. Men ... Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. 
  Vad som kan vara "synnerliga skäl" är dock inte reglerat, detta enligt skolverket. Du kan själv ringa till skolverket och få det bekräftat, det jag svarar till dig nu. Tel.nr 08-52733200. 
  En gymnasieskola kan köpa en kurs för en elev t.ex på en annan gymnasieskola... men det är dyrt för skolan. Sedan är frågan om schemat skulle tillåta det (alltså om du ska hinna delta i lektionerna på din skola men också hinna komma till en annan skola för att delta i specialidrottslektionerna)?
  Att bedriva individuell undervisning för en elev är också väldigt dyrt, men det är inte förbjudet för skolan att göra det. 
  Det är alltså en komplicerat fråga... Jag förstår att det känns snopet när en elev har rätt men i praktiken ändå inte kan göra det som hen har rätt till... 
  Du kan visa mitt svar till SYV-en på din skola och ni kan tillsammans läsa i Gymnasieförordningen, 4-de kapitlet, § 7. Jag har tillfrågat en sakkunnig på skolverket som sa att det inte står någonstans i skollagen eller gymnasieförordningen att ett visst antal elever måste välja en idrottskurs på gymnasiet för att undervisning i den ska erbjudas, så skolan kan bedriva enskild (individuell undervisning). Jag frågade om ekonomisk "anledning" (att skolan inte har råd) skulle kunna vara ett "synnerligt skäl" och den sakkunnige svarade att hen är tveksam till att det kan falla under "synnerliga skäl", men att den slutgiltiga bedömningen är det Skolinspektionen som får göra. Man kan anmäla frågan till Skolinspektionen som bedömer om de startar en utredning. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga