1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Elin!

   Estetiska spetsutbildningar är permanenta - de finns idag på följande gymnasieskolorna gymnasieguiden.se/gymnasium?ES/spets

  - övriga spetsutbildningar är försöksverksamhet.

  Skolverket har information på https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/forsoksverksamhet-gymn/forsoksverksamhet-med-spetsutbildning-i-gymnasiet - om att "Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för utbildning som påbörjas senast 30 juni 2024". 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga