1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Estetiska spetsutbildningar på de svenska gymnasier är permanenta och de övriga (inom andra områden) finns på försök och får starta senast 30 juni 2024 men det kan också komma beslut för förlängning av alla eller vissa av de spetsutbildningar som nu är på försök (tidsbegränsat).

  Estetiska spetsutbildningar (permanenta)
  Bild och Form med fördjupning Animation på Tumba gymnasium
  Radio och Ljuddesign på Tumba gymnasium
  Mediedesign och Fotografi på Tumba gymnasium
  Film/tv på Tumba gymnasium
  Musik på Spyken
  Film, Dans, Musik och Teater på Sturegymnasiet
  Estetisk modedesign på inriktningen Bild och Formgivning på ES på Appelrydsskolan
  Musik på De Geergymnasiet
  Nycirkus på Cirkusgymnasiet
  ---

  Spetsutbildningar inom Matematik/Naturvetenskap
  Scienceprogrammet – spetsutbildning i naturvetenskap på Europaskolan i Strängnäs
  Spetsutbildning marinbiologi på Gullmarsgymnasiet
  Fysikprogrammet och Matematikprogrammet på Polemskolan i Lund
  Matematik – spets på Luleå gymnasieskola
  Spetsutbildning i matematik – Leonardo på Ehrensvärdska
  Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets på Hvitfeldtska
  Matematikgymnasiet på Danderyds gymnasium

  Spetsutbildningar inom Teknik
  Teknikprogrammet med Spets i Logistik och E-handel på Sven Riksonsgymnasiet
  Teknikspets mot smarta system och produkter på ABB Industrigymnasium

  Spetsutbildningar inom Företag/Ekonomi
  Ekonomiprogrammet mot internationellt företagande på Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola
  FINEK – spetsutbildning i finansekonomi på Tumba gymnasium
  Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet

  Spetsutbildningar inom Historia och Språk samt Samhällsvetenskap
  Social Science Programme – English Specialisation på IHGR International High School of the Gothenburg Region
  Internationella relationer på Karolinska
  Historieprogrammet samt Linguaprogrammet – moderna språk, film och litteratur på Katedralskolan i Lund
  Modern Humanities – spetsutbildning i samhällskunskap och historia på Europaskolan i Strängnäs
  Social Science Programme – English Specialisation på Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga