Peter 20 år

  Hej Jag har letat ett tag nu efter statistik som presenteras i from en bell curve gällande gymnasiebetyg. Jag vill alltså hitta statistik som exempelvis kan presentera hur många procent elever som fick över 15 i merit osv. Finns det någonstans där man kan få fram de olika percentil värdena för olika meriter? Jag gick ut gymnasiet med 21.10 meritpoäng år 2021. Det som jag primärt vill veta är hur många % som gick ut med högre merit än mig det året. Såg att denna fråga varit ställd förut, men det verkade som att den som svarade hade missuppfattat frågan och gav inget bra svar. Har hittat statistik på genomsnittliga meritvärden och fördelning av betyg i olika kurser osv, med det är inte detta som jag är ute efter. vore toppen om någon vet hur man får fram den här infon, eller om det ens går och få fram den här infon. mvh

  • Anna Kort svar: kontakta Skolverket och fråga deras statiska avdelningen. Jag ska också nu skriva ett längre svar som förklarar svårigheterna i att besvara din fråga.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Peter,
  du har meritvärde på 21.10 skriver du. Om man har alla A-betygen i alla kurser som räknas in i jämförelsetal/snittbetyget då har man meritvärde på 20.00. För att komma högre upp, över 20.0 måste man även ha några meritpoäng men det är Olika vilka kurser som ger meritpoäng, beroende på vilken utbildning man söker till. En och samma person om hen söker till t.ex juristprogrammet och till socionomprogrammet får oftast Olika meritvärden, för att juristprogrammet kräver inte (för särskild behörighet) matematik, men det gör socionomprogrammet, kräver matte 2. Och då får personen i mitt exempel + 0.5 som meritpoäng/extrapoäng när hen söker till juristprogrammet men det får hen inte när hen söker till socinomprogrammet. 
  Du skriver att du "gick ut med 21.10" men det kan man ju inte göra, inte egentligen... för att om du t.ex skulle söka till HHS i Stockholm eller till tekniska basåret på Chalmers (där meritpoängen ej accepteras, över huvudet taget) då kan du som absolut högst, vid alla A-betygen, komma upp till endast 20.00. 
  Den statistik man kan få ut kan inte innehålla uppgifter med vilket meritvärde som avgångseleverna från gymnasiet "gick ut" för att en och samma elev kan i samma ansökan till svenska högskoleutbildningar ha flera olika meritvärden, beroende på vilken särskild behörighet utbildningen kräver. 
  Många examensbevis från gymnasiet innehåller också U-kurser (utökat program) och U-kursernas betyg räknas inte alltid, utan endast om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng, och därför även snittbetyget (jämförelsetal) varierar för samma elev (vid ansökan till utbildningar med olika krav på särskild behörighet). Exempel: man har i sitt examensbevis kursen Naturkunskap 2 som U-kurs, utökat program. Betyget i den kursen kommer räknas in i snittbetyget endast om personen söker utbildningar som kräver nk2 för särskild behörighet, och i andra fall räknas inte det betyget in. 
  Det skulle vara enklare att få fram den statistik du efterfrågar om det ej fanns U-kurser eller meritpoängen, eller om alla svenska högskoleutbildningar krävde samma kurser för särskild behörighet men så är inte fallet. 
  När vi för några år sedan kontaktade skolverket med frågor om statistik vad gäller betygen, minns jag att vi fick (bland annat) info om att cirka 0.2% av elever som går ut gymnasiet brukar ha alla A-betygen i sina examensbevis. 
  Du får gärna kontakta Skolverket som har en statistisk avdelning och som förhoppningsvis kan ge dig svar på din fråga. 
  Du får också gärna kontakta Antagning.se som administrerar antagning till svenska högskole-universitetsutbildningar. Antagning.se beräknar meritvärde; de borde kunna svara på frågor om hur många sökande till varje högskoleutbildning som hade ett visst meritvärde. Sökande till samma utbildning har betygen från olika år; det är inte så att alla söker till högskola-universitet direkt efter gymnasiet. 

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga