missnöjd05

  Hej! Detta år har svensklärarna beslutat om att vi ska ha en timmes extra svenska i veckan, 3,5 timme istället för 2,5 timme. Lärarna började med att förklara att lektionen skulle användas som stöd så att man inte skulle behöva jobba hemma, den skulle användas till att läsa bok om vi höll på med ett läsmoment och till att skriva om vi hade en större skrivuppgift. Nu har läraren istället använt lektionen till att ge oss mer uppgifter som hör till huvudämnet istället för att vi ska använda stödlektionen till faktiskt stöd. Jag undrar hur det ser ut gällande hur man kan lägga till 1 extra timmes lektion i veckan och om man kan använda den lektionen till att ge ut ytterligare uppgifter istället för att faktiskt ha stöd? Får skolan bara lägga till en extra timme utan att ändra kursens poäng?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om din fråga gäller gymnasieskolan (ej grundskolan) då kan inte skola ändra "kursens poäng" för att gymnasiekurser har ett visst antal poäng och det är inte upp till en enskild skola att ändra det. 
  Varje språkkurs på gymnasiet är på 100poäng vilket innebär att "studieinsats" från eleven förväntas vara cirka 200 timmar och ungefär hälften av de timmarna brukar skolorna förlägga lektioner på och andra halvan av tiden blir för inläsning, förberedelse inför prov, grupparbeten och dylikt som inte görs på lektionerna. Tiden "studieinsats på 200 timmar" är ungefärlig uppskattning. Vissa elever behöver lägga mycket mer tid på en kurs men ändå kanske i slutet inte uppnår godkänt betyg och andra elever lägger lite tid men ändå uppnår kursens mål och kanske t o m får A (högsta betyget) - olika människor har olika begåvningar, talanger, olika bra minne och annat som gör att vissa av oss lär oss vissa saker snabbt och lätt och andra - kan vi kanske inte alls lära oss till den nivån att kunskaperna kan uppnå den nivån som förtjänar ett godkänt betyg.
  Vad som hände på din skola och varför kan jag inte ha någon åsikt om för att en SYV är inte en jurist, och här behöver en jurist titta på det och inte "vilken jurist som helst" utan hen som är expert på skoljuridiska frågor.
  Mitt råd är att du kontaktar skolverket, tel.nr 08-52733200 och ber att få kontakt med en jurist som är expert i skoljuridiska frågor och sedan berättar du om vad som har hänt och frågar din skola agerar rätt eller fel.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga