aya 20 år

  Hej, jag ska börja 3e året på gymnasiet och har icke godkänt i Fysik 1 , kemi 1 och matte 3c . Jag vill studera vidare till sjuksköterskeutbildningen , vad krävs för att jag ska komma in ? kan jag har godkänt i fysik 2 och kemi 2 och endå komma in ( tänker på att det är mer avancerat ) eller måste det vara just fysik 1 och kemi 1? Jag känner mig stressad för att jag har icke godkänt i de tre viktiga kurserna ( jag går i naturvetenskapsprogramet ) ?

  • Jelena kan du tänka dig söka om till Vård- och omsorgsprogrammet? Du måste då gå om år1 och 2 men du kan få både kunskap inom vård och högre betyg.

  2 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Aya,
  Du behöver bli Behörig till sjuksköterskeprogrammet och sedan också ha tillräckligt höga betyg (eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet) för att lyckas konkurrera in dig på en plats på en högskoleutbildning. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utb.plats på högskola/universitet. 
  Du måste, alltså få ut Examensbevis. Man får inte ha för många F-poäng, för att man då ej uppfyller kraven för examensbevis. 
  Att få godkända betyg i fysik2 och kemi2 när man fick F i lägre/lättare kurser inom samma ämnen - brukar inte gå. Det är mycket ovanligt att få godkända betyg på det sättet som du frågar om. Men jag kan givetvis inte veta om du får det eller inte. Det är inte stor chans till det, är dock min bedömning.

  Jelenas förslag (i kommentar till din fråga) tycker jag du bör överväga.
  På VO, vård- och omsorgsprogrammet ingår alla kurser som du behöver för behörighet till sjuksköterskeprogrammet, förutom matematik 2, som på VO är en valbar kurs. Om du redan har godkänt betyg i matte 2 (antar att det är 2c i så fall), då uppfyller du redan nu krav på behörighet inom matte. Men du kan få högre betyg i matte 2a än du har i 2c och på så sätt få högre meritvärde (för konkurrens).

  Ännu en fördel i att gå VO är att du provar på jobba inom vården (15 veckor praktik ingår i alla yrkesprogram, som minst, ofta fler veckor). 
  Och ännu en fördel är att du på VO blir behörig till många Yrkeshögskoleutbildningar; alltså du kan då söka till Sjuksköterskeprogrammet och samtidigt till många olika yrkeshögskoleutbildningar där man kan utbilda sig till t.ex Specialistundersköterska (med flera olika inriktningar), till Tandsköterska >, Apotekstekniker, Steriltekniker > eller Vårdadministratör.

  Tips!
  oavsett om du väljer att fortsätta och läsa år3 på din nuvarande utb., eller om du söker om till VO-programmet >> - gör högskoleprovet
  Om du inte till sommaren 2020 blir behörig till sjuksköterskeprogrammet, efter 3 år på gymnasiet - kan du söka till komvux, eller till folkhögskolorna - eller göra prövningar. Hur lång tid det kan ta eller om det lyckas - vet vi inte nu, på förhand. 

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Aya,

  jag håller med Jelena och Daniel om att du skulle få många fördelar om du läste VO i stället... men jag tänker på din ålder, 20 år. Om du är 20 år eller under 2019 fyller 20 år, då kan det vara för sent att försöka byta till ett annat program på gymnasiet. 
  I så fall har du 2 val: antingen stanna på din nuvarande utbildning och försöka göra ditt bästa och se sen...
  eller hoppa av och söka till komvux redan nu.

  Från 1 juli det kalenderår som man fyller 20 år hör man till komvux. Det finns för- och nackdelar för dig i båda alternativen. 

  Fördelar i att stanna på gymnasiet
  Du har tid att mogna och utvecklas, lära dig mer utan att behöva "jaga plats på kurser" vilket man får göra på Komvux. På gymnasiet är du garanterad plats på kurserna, gratis lunch och åkkort. Sedan, om du inte blir behörig, kan du söka till komvux efter studenten. 

  Fördelar på komvux
  Du slipper läsa fysik och kemi samt högre matte-kurser; du kan göra studieplanering utifrån vilka betyg du behöver just för att komma in på sjuksköterskeprogrammet; du kan läsa Naturkunskap 2 (och skippa fysik och kemi). Du kan också försöka komma in på Vård- och omsorgspaketet på komvux och bli då både behörig till sjuksköterskeprogrammet (med examensbevis från "VO") och till de yrkeshögskoleutbidlningar som Daniel nämner i sitt svar.

  Hej igen,

  vi fick nu svar från Skolverkets Upplysningstjänst, var god läs nedan - skolverkets svar i sin helhet:

  Att ”gå om” ett år i gymnasieskolan samt byte av studieväg är två olika saker.
  Det finns ingen rättighet att som elev gå om en helt år eller läsa om kurser som man redan är godkänd på. Detta för att gymnasieskolan inte har årskurser på samma sätt som grundskolan. Lagen formulerar en rätt för eleven att gå om kurs, inte en skyldighet. En elev har dock alltid rätt att läsa om de kurser som han eller hon har fått F i.

  För att ta bort ett ämne behövs beslut om individuellt anpassat program (alternativt reducerat program). Det är rektorn som får ta ställning till om detta är möjligt, men om det görs byts kursen ifråga ut mot någon annan kurs. Detta blir dock inte aktuellt i detta fall då beslutet måste fattas före utgången av det andra läsåret.

  En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid och elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång. Däremot kan en elev som får problem med studierna under gymnasietiden behöva förlänga studietiden. 

  Om en elev som läser ett nationellt program och önskar byta studieväg till nästa termin, har eleven möjlighet att byta studieväg förutsatt att eleven uppfyller behörighetskraven för den aktuella studievägen eleven önskar byta till. Om en elev byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, eleven gå om kurser som han eller hon tidigare fått lägst betyget E på.

  Eleven kan byta till ett annat nationellt program även om eleven hunnit fylla 20, om eleven uppfyller behörighetskraven för den studievägen. Det är huvudmannen för utbildningen som kan besluta att eleven ska få byta studieväg. Det handlar då om att eleven byter studieväg och påbörjar ett annat program men inte att eleven börjar om sina studier på det programmet.

  Källor:

  Utbildningens längd: 16 kap. 15 § skollagen 
  Förlängd undervisning: 9 kap. 7§ gymnasieförordningen

  Byte av studieväg: 7 kap. 9 § gymnasieförordningen 
  Extra anpassningar och särskilt stöd: 3 kap. 5 a-6 § skollagen

  Individuellt anpassat program: 9 kap. 4 § gymnasieförordningen

  Regelverk: https://www.skolverket.se/lag 
  Förlängd undervisning: https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/smafaq/gymnasieskola-och-motsvarande

  Med vänlig hälsning

  Skolverkets upplysningstjänst 

  Frågor och svar

  • Albia 27 år

   Jurist som vill bli tandläkare?

   Hej! Jag har en juristexamen men har bestämt mig för att börja studera till tandläkare. Jag tänkte ansöka till Uppsala universitets tekniskt-naturvetenskapliga basår (som täcker behörigheten för Tandläkarprogrammet, områdesbehörighet 13) och sedan ansöka med mina befintliga gymnasiebetyg och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Viviana 17 år

   Hur ska jag göra med betygen?

   Hej! Jag går 2an i gymnasiet och har några funderingar. Förra året skötte jag inte plugget alls och ligger på snitt C i nästan allt. Nu har jag tagit studierna seriösare och inser att jag inte kommer att lyckas komma in på den högskolan...

   Mikael SYV: Hej Viviana, gör ditt bästa i varje kurs du läser och så får du se sen... Varje kurs som kommer finnas i ditt examensbevis kommer spela roll, även de från årskurs 1.Komma in på... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Hur kommer man in på Tapil?

   Hej! Jag fick nyligen veta att man kan söka till tandläkarprogrammet via Tapil och vill gärna veta mer utförligt hur allting går till. Behöver man fortfarande läsa ämnen för behörighet eller hur går allting till?

   Mikael SYV: Hej Hanna,TAPIL är en variant av "Alternativt Urval" som lärosätena kan besluta om att införa (dock kan skolan också bestämma sig, när som, att sluta erbjuda den möjligheten,... Läs hela svaret
  • Rema 28 år

   Vilket är bästa jobb med hög lög inom Ekonomi?

   Hej! Jag tänker ocj påbörja läsa något inom Ekonomi branchen Men jag vet inte vilket som passar mig bättre Om det är Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, Ekonomprogrammet,Internationella marknadsföringsprogrammet eller Affärssystemprogrammet??...

   Mikael SYV: Hej Rema,i Sverige är Ekonomiyrken icke-reglerade; arbetsgivare får anställa vem de vill. Och olika arbetsgivare kan tänka olika. Hur det är i andra länder, rekommenderar jag att kolla med respektive land.HälsnignarMikael
  • stina 15 år

   Bo på annan ort?

   Jag är lite inne på att gå i en skola på en annan ort än där jag går i grundskolan och även bor. Linjen finns i kommunen jag bor i min jag är inne på att gå någon annanstans. Har man fortfarande chans att komma in på det...

   Mikael SYV: Hej Stina,du har rätt att söka till vilken utbildning du vill - på gymnasiet, men var du BOR som icke-myndig, bestämmer dina vårdnadshavare.Att komma in kan du i vilken stad som helst men om dina... Läs hela svaret
  • Chadoman 16 år

   Kan man bli läkare om man inte läser natur och sedan tar ett basår?

   Hej! Jag går nu första året på natur och jag undrar om man nu bestämmer sig för att läsa ett lättare program och sedan få jätte höga betyg och därefter plugga ett vetenskapligt basår, kommer de betygen från som du har...

   Mikael SYV: Hej,som reglerna är nu, så spelar det ingen roll vilket program man läste på gymnasiet, utan man måste ha Grundläggande och Särskild behörighet... Läs hela svaret
  • Oskar 20 år

   Vilken utbildning?

   Hej! I framtiden skulle jag vilja jobba med något inom management, ledarskap, personal eller organisation. Jag funderar på att antingen läsa till företagsekonom/civilekonom eller personalvetarprogrammet etc. Är det någon av utbildningarna som ger en bredare grund till management eller räknas som...

   Mikael SYV: Hej Oscar,då yrken inom de områden som du är intresserad av är i Sverige icke-reglerade (arbetsgivare får anställa vem hen vill), är det mycket svårt att ge svar på dina frågor.Jag... Läs hela svaret
  • Emmy 15 år

   Hur funkar gymnasiestudier i Australien?

   Hej! Jag och min familj ska flytta till Australien nästa år där jag kommer behöva gå gymnasiet år 1 och 2. Vi kommer sedan flytta hem och jag kommer gå mitt sista år på gymnasiet hemma. Vi kommer flytta till Melbourne i Victoria där jag...

   Mikael SYV: Hej Emmy,ett förslag som jag har är distansstudier - hermods.se/utbildningar-och-tjanster/gymnasium/hermods-distans Om ni flyttar pga minst en av dina vårdnadshavare kommer jobba utomlands, har du... Läs hela svaret
  • Alexandra 20 år

   Vilken utbildning?

   Hej! Jag är intresserad av marknadsföring, men tycker det är svårt att hitta en utbildning på universitetsnivå som inte är kortare kurser som riktar sig till just marknadsföring. Jag skulle tycka det vore kul att exempelvis jobba som...

   Julia SYV: Hej Alexandra, det finns utbildningar inom olika skolformer, inte endast på högskolor och universitet; se ex. en lista yhguiden.se/resultat?Education.text=marknadsföring/distans - yrkeshögskoleutbildningar på... Läs hela svaret
  • Erik 18 år

   Vilka konsekvenser ger hög frånvaro?

   Hej Jag har av olika orsaker haft ganska hög frånvaro i gymnasiet (åk 2&3) och undrar vilka konsekvenser detta kan ge? Jag är redan medveten om att man kan förlora sitt studiebidrag från CSN men jag tänker utöver detta.

   Jag tänker...

   Julia SYV: hej Erik,frånvaro "som sådan" noteras inte i examensbeviset eller i studiebeviset. Om du får godkända betyg, så uppnår du, förhoppningskraven, Kraven för Examensbevis och... Läs hela svaret
  • Daniela 42 år

   Lärare, sjuksköterska eller socionom på halvfart eller distans?

   Hur kan jag läsa till socionom, sjuksköterska eller lärare på distans? Jag har fullständig gymnasieskola från 1996 men enbart matematik A godkänd. Har naturvetenskap a och b.? Jag har en magisterexamen I europavetenskap och en kandidatexamen i ekonomisk...

   Julia SYV: Hej Daniela, socionom och sjuksköterska kan man i Sverige bli endast genom att ta examen från respektive högskoleprogram; du måste alltså först komma in... Läs hela svaret
  • Anthon 25 år

   Höja betygssnitt genom nya kurser?

   Hej. Jag har 19.7 i betygssnitt (tog studenten 2013, dvs g/vg/mvg-betyg och meritpoång). Jag vill läsa upp mina betyg till ca 21.5 för att komma in på de utbildningar jag vill. Kan jag då bara läsa nya gymnasiekurser på komvux, istället för att...

   Julia SYV: Hej Anthon,Vi har nu samrått med en sakkunnig: fick svar från Antagningshandläggarepå Avdelningen för antagning och studentstöd och fick fram följande: Man kan INTE läsa nya kurser... Läs hela svaret
  • Ana 21 år

   60 poäng på komvux -hur länge?

   Hej! Vad innebär 60 poäng på komvux? Hur lång tid är det om det är en 100poängskurs som man läser under en månad? Tack!

   Julia SYV: Hej Ana,om man läser på heltid på komvux, läser man då 20 gymnasiepoäng per vecka; att läsa 60 poäng (om man läser på gymnasial nivå) tar, alltså, tre veckor på heltid.VänligenJulia syv
  • Mikaela 27 år

   Pedagogiska program /kurser?

   Hej! Jag vet inte om jag vill bli förskolelärare eller lärare mm . Finns de några fristående kurser som Man kan läsa som Man sen kan tillgodose om man börjar plugga vidare ?

   Anna SYV: Hej Mikaela se gärna en lista på fristående kurser inom Pedagogik på de svenska lärosägena - studera.nu/jamfor-utbildning/?q=pedagogikAng. tillgodoräkna sig kurser - så beror det... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga