aya 20 år

  Hej, jag ska börja 3e året på gymnasiet och har icke godkänt i Fysik 1 , kemi 1 och matte 3c . Jag vill studera vidare till sjuksköterskeutbildningen , vad krävs för att jag ska komma in ? kan jag har godkänt i fysik 2 och kemi 2 och endå komma in ( tänker på att det är mer avancerat ) eller måste det vara just fysik 1 och kemi 1? Jag känner mig stressad för att jag har icke godkänt i de tre viktiga kurserna ( jag går i naturvetenskapsprogramet ) ?

  • Jelena kan du tänka dig söka om till Vård- och omsorgsprogrammet? Du måste då gå om år1 och 2 men du kan få både kunskap inom vård och högre betyg.

  2 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Aya,
  Du behöver bli Behörig till sjuksköterskeprogrammet och sedan också ha tillräckligt höga betyg (eller tillräckligt högt resultat på högskoleprovet) för att lyckas konkurrera in dig på en plats på en högskoleutbildning. Obehöriga deltar inte i konkurrensen om utb.plats på högskola/universitet. 
  Du måste, alltså få ut Examensbevis. Man får inte ha för många F-poäng, för att man då ej uppfyller kraven för examensbevis. 
  Att få godkända betyg i fysik2 och kemi2 när man fick F i lägre/lättare kurser inom samma ämnen - brukar inte gå. Det är mycket ovanligt att få godkända betyg på det sättet som du frågar om. Men jag kan givetvis inte veta om du får det eller inte. Det är inte stor chans till det, är dock min bedömning.

  Jelenas förslag (i kommentar till din fråga) tycker jag du bör överväga.
  På VO, vård- och omsorgsprogrammet ingår alla kurser som du behöver för behörighet till sjuksköterskeprogrammet, förutom matematik 2, som på VO är en valbar kurs. Om du redan har godkänt betyg i matte 2 (antar att det är 2c i så fall), då uppfyller du redan nu krav på behörighet inom matte. Men du kan få högre betyg i matte 2a än du har i 2c och på så sätt få högre meritvärde (för konkurrens).

  Ännu en fördel i att gå VO är att du provar på jobba inom vården (15 veckor praktik ingår i alla yrkesprogram, som minst, ofta fler veckor). 
  Och ännu en fördel är att du på VO blir behörig till många Yrkeshögskoleutbildningar; alltså du kan då söka till Sjuksköterskeprogrammet och samtidigt till många olika yrkeshögskoleutbildningar där man kan utbilda sig till t.ex Specialistundersköterska (med flera olika inriktningar), till Tandsköterska >, Apotekstekniker, Steriltekniker > eller Vårdadministratör.

  Tips!
  oavsett om du väljer att fortsätta och läsa år3 på din nuvarande utb., eller om du söker om till VO-programmet >> - gör högskoleprovet
  Om du inte till sommaren 2020 blir behörig till sjuksköterskeprogrammet, efter 3 år på gymnasiet - kan du söka till komvux, eller till folkhögskolorna - eller göra prövningar. Hur lång tid det kan ta eller om det lyckas - vet vi inte nu, på förhand. 

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Aya,

  jag håller med Jelena och Daniel om att du skulle få många fördelar om du läste VO i stället... men jag tänker på din ålder, 20 år. Om du är 20 år eller under 2019 fyller 20 år, då kan det vara för sent att försöka byta till ett annat program på gymnasiet. 
  I så fall har du 2 val: antingen stanna på din nuvarande utbildning och försöka göra ditt bästa och se sen...
  eller hoppa av och söka till komvux redan nu.

  Från 1 juli det kalenderår som man fyller 20 år hör man till komvux. Det finns för- och nackdelar för dig i båda alternativen. 

  Fördelar i att stanna på gymnasiet
  Du har tid att mogna och utvecklas, lära dig mer utan att behöva "jaga plats på kurser" vilket man får göra på Komvux. På gymnasiet är du garanterad plats på kurserna, gratis lunch och åkkort. Sedan, om du inte blir behörig, kan du söka till komvux efter studenten. 

  Fördelar på komvux
  Du slipper läsa fysik och kemi samt högre matte-kurser; du kan göra studieplanering utifrån vilka betyg du behöver just för att komma in på sjuksköterskeprogrammet; du kan läsa Naturkunskap 2 (och skippa fysik och kemi). Du kan också försöka komma in på Vård- och omsorgspaketet på komvux och bli då både behörig till sjuksköterskeprogrammet (med examensbevis från "VO") och till de yrkeshögskoleutbidlningar som Daniel nämner i sitt svar.

  Hej igen,

  vi fick nu svar från Skolverkets Upplysningstjänst, var god läs nedan - skolverkets svar i sin helhet:

  Att ”gå om” ett år i gymnasieskolan samt byte av studieväg är två olika saker.
  Det finns ingen rättighet att som elev gå om en helt år eller läsa om kurser som man redan är godkänd på. Detta för att gymnasieskolan inte har årskurser på samma sätt som grundskolan. Lagen formulerar en rätt för eleven att gå om kurs, inte en skyldighet. En elev har dock alltid rätt att läsa om de kurser som han eller hon har fått F i.

  För att ta bort ett ämne behövs beslut om individuellt anpassat program (alternativt reducerat program). Det är rektorn som får ta ställning till om detta är möjligt, men om det görs byts kursen ifråga ut mot någon annan kurs. Detta blir dock inte aktuellt i detta fall då beslutet måste fattas före utgången av det andra läsåret.

  En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid och elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång. Däremot kan en elev som får problem med studierna under gymnasietiden behöva förlänga studietiden. 

  Om en elev som läser ett nationellt program och önskar byta studieväg till nästa termin, har eleven möjlighet att byta studieväg förutsatt att eleven uppfyller behörighetskraven för den aktuella studievägen eleven önskar byta till. Om en elev byter studieväg får, om det finns särskilda skäl, eleven gå om kurser som han eller hon tidigare fått lägst betyget E på.

  Eleven kan byta till ett annat nationellt program även om eleven hunnit fylla 20, om eleven uppfyller behörighetskraven för den studievägen. Det är huvudmannen för utbildningen som kan besluta att eleven ska få byta studieväg. Det handlar då om att eleven byter studieväg och påbörjar ett annat program men inte att eleven börjar om sina studier på det programmet.

  Källor:

  Utbildningens längd: 16 kap. 15 § skollagen 
  Förlängd undervisning: 9 kap. 7§ gymnasieförordningen

  Byte av studieväg: 7 kap. 9 § gymnasieförordningen 
  Extra anpassningar och särskilt stöd: 3 kap. 5 a-6 § skollagen

  Individuellt anpassat program: 9 kap. 4 § gymnasieförordningen

  Regelverk: https://www.skolverket.se/lag 
  Förlängd undervisning: https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/smafaq/gymnasieskola-och-motsvarande

  Med vänlig hälsning

  Skolverkets upplysningstjänst 

  Frågor och svar

  • Victor 21 år

   Två specifika frågor angående behörighetskompletterande betyg ?

   Hej, Jag vill läsa läkarprogrammet till våren men som före detta Teknikelev saknas mina förkunskaper i biologi 2 och kemi 2. Jag har därför två prövningar i dessa ämnen nu i höst. Behöver jag också hitta prövningar i kemi 1 och biologi 1 för att få behörighet till läkarprogrammet?...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Milana 16 år

   Vad är individuella val, programfördjupning, meritpoäng och NIU?

   Hej, jag har just börjat i gymnasiet och undrar över alla dessa val som ska göras. Jag läser natur och vill fortsätta läsa det för att komma in på läkarprogrammet. Första frågan är hur funkar betygen i gymnasiet och vad är det för hundra poäng man får för en kurs? Hur räknar man ihop sina...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ruth 39 år

   Yrkesutbildning : barn och fritid ?

   Som yrkeslärare inom barn och fritidsprogram hos komvux. När ska jag sätta betyg, blir eleven godkänd med 50% eller 60% av det rätta svar. Eller varje lärare utgå från sitt sammanlagt bedömning av det som skett under hela utbildningsgång?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alina 16 år

   Frågor angående engineering management yrket?

   Hej jag går första året på gymnasiet i naturvetenskapsprogrammet och jag har nyss fått läsa om yrket som engineering management och blev intresserad. Det fanns inte så mycket info om det och jag vill veta mer om det som ex hur eka jag plugga till det? Vad gör man som engineering management? Jag...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Hanna 19 år

   Kommer jag in på lärarprogrammet?

   Hej! Jag vill läsa gymnasium lärarprogrammet inriktning geografi, religion/samhällskunskap, religion/geografi, matematik i Stockholms Universitet. Jag gick ut vård och omsorgsprogrammet, har läst sam 1a1 + 1a2, naturkunskap 1, engelska 6, historia 1a1, vilka mer ämnen behöver jag ha för att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Esther 19 år

   Varför ska jag läsa matte 1a?

   Hej! Jag ställde en fråga förut om vad som skulle hända om jag gjorde en prövning i matte 1b (som jag läst tidigare). Då fick jag svaret att jag borde läsa matte 1a istället för att det var lättare. Men jag har inte läst matte 1a... betyder det att jag måste läsa den kursen då? Istället för att...

   Julia SYV: Hej Esther, matematik 1a, 1b och 1c är i princip "samma kurs"; dock a-kurs är lite lättare än b-kurs och c-kurs är svårast. Och så är b-kurserna inom matte lite mer inriktade på... Läs hela svaret
  • Marco 19 år

   Hur man höjer sitt genomsnittliga meritvärde på komvux?

   Hej Fråga Syv Jag tog nyss examen från gymnasiet från den estetiska linjen och vill under två terminer höja mitt meritvärde på komvux. Är det möjligt att man kan läsa t ex Programmering 1&2 och läsa Matte 3 för att höja meritvärdet? Eller gäller detta endast för Matte, Svenska, Engelska...

   Julia SYV: Hej Marco; om du vill höja ditt Meritvärde - så är det att höja de betygen som du redan har i ditt examensbevis som gäller. De nya kurser, som inte redan finns i ditt... Läs hela svaret
  • Enayat 20 år

   Heltids jobb direkt efter gymnasiet?

   Hej jag är 19 år gammal och går på andra år tekniks programmet och läser programmering spåret jag undrar om det finns möjlighet att man få ett heltids jobb med två eller tre år kontrakt direkt efter gymnasiet? alltså jag...

   Anna SYV: Hej Enayat; det är alltså just som Programmerare du vill jobba? Det är alltså inte "vilket jobb som helst" du vill ha direkt efter gymnasiet, utan just som Programmerare? Stämmer... Läs hela svaret
  • Taleb 20 år

   Kemi kandidat/Fysik kandidat?

   Hej jag har en kompis som ska börja i kemi kandidat i höst och undrar om han kan ändra till fysik kandidat om det går? Isåfall hur? Tack för svar.

   Anna SYV: Hej, din kompis bör se om det finns "restplatser" på fysik kandidat; om det finns och hen är behörig, kan hen komma in på den utbildningen; om det inte finns någon ledig plats, bör hen... Läs hela svaret
  • K 23 år

   Byta Matematik 2c, 3c och fysik 1a?

   Jag har tänkt byta ut dessa ämnen mot något annat. Jag har lästa NA programmet och löser i komvux nu och tänkte om jag kunde byta dessa ämnen mot något annat. Jag för mig att det är möjligt med tanke på att dessa inte är obligatoriska från komvux och behövs dessutom inte för särskilda behörighet.

   Mikael SYV: Hej K,boka tid med syv på komvux; diskutera din studieplan med SYV på komvux. Det är det bästa rådet jag kan ge.Reglerna är många och krångliga; mycket beror på vilka... Läs hela svaret
  • Jeimy 39 år

   Kan jag komma in på SSK programmet med Matte 2a från folkhögskolan?

   Hej, jag har redan ett slutbetyg från komvux men har inte matte 2a och vill komma in på sjuksköterska programmet/ tandhygienist programmet. Jag vill helst läsa matte 2a på folkhögskola istället på komvux, går det och kan det användas...

   Mikael SYV: Hej,det spelar - för behörighet - ingen roll om du har omdöme om särskild behörighet för matematik 2 från en folkhögöskola eller betyg i matte... Läs hela svaret
  • Elina 39 år

   Har en rätt att behålla sin grundskoleplats?

   Har en rätt att behålla sin grundskoleplats om ens föräldrar vill flytta till annan ort en begränsad tid (1 år) och sedan flytta tillbaka? Skiljer sig reglerna mellan kommunal skola och friskola?

   Mikael SYV: Hej Elina,det är en skol-Juridisk fråga. Kontakta gärna jurister på Skolverket. Ring Skolverkets upplysningstjänst: tel.nr 08-527 332 00
  • emma 15 år

   jobb för 15 åring?

   hej! just nu går inte jag i skolan och ska söka jobb, är 15 år och undrar om du kan hjälpa mig att hitta hemsidor eller en plats? förstår inte när jag googlar

   Mikael SYV: Hej Emma,i Sverige får man jobba från det att man fyllde 13 år, men det är svårt att få jobb när man är under 18 år.Många jobb kräver körkort, att man jobbar sent på... Läs hela svaret
  • Zilan 18 år

   Vad krävs för att bli engelska lärare?

   Hej jag läser mitt sista år på Gymnasiet ekonomiprogrammet inriktning juridik. Efter gymnasiet hade jag tänkt studera engelska lärare för elever som läser grundskolan. Jag har ingen aning vad som krävs för att komma in i den utbildningen, vilka...

   Mikael SYV: hej Zilan,engelska på den svenska grundskolan läser eleverna både på mellan- och på högstadiet.Högstadielärare i Sverige är ofta behörig att undervisa i 3... Läs hela svaret
  • Ronja 16 år

   Jobbigt i skolan vad kan jag göra?

   Jag har väldigt jobbigt i skolan på grund av att jag lider av ångest och depression. Jag stannar helst hemma än att gå dit och känner att jag mår så dåligt just nu så jag funderar på att hoppa av. Kan man bli sjukskriven på...

   Anna SYV: Hej! Prata med kuratorn. Hen har relevant utbildning och erfarenhet för att hantera den typen av frågor. Skolsköterska kan bistå med hjälp i kontakter mot vårdcentral och skolläkaren eller psykologen.

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga