Shahd

  Hej, Jag vill gärna veta om man får bestämma själv studietakten när man läser svenska som andraspråk på komvux eller måste man läsa varje nivå på minst en termin? Varierar det från en kommun till en annan? Jag vill bli klar med svenskan för att kunna läsa vidare på universitet och vill inte slösa tid på komvux och sen SAS 1,2,3?

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej!
  Det brukar gå till så här att lärare i svenska gör bedömning om hur snabbt varje studerande kan klara av kurser i SAS grund, alltså svenska som andraspråk på grundskolenivå, och "tilldelar" antal timmar för just den studerande. Det är tidigare utbildningsbakgrund som brukar vara avgörande i bedömningen angående vilken grupp: snabb, långsam eller medel som studerande får utbildningsplats i.
  Eftersom SAS grund är studier på grundskolenivå, så har den studerande rätt att läsa i andra kommuner än den kommun som hen är folkbokförd i.
  När man går vidare upp, på gymnasienivå, SAS 1 och sedan SAS 2 och 3 - då gäller andra regler: det är i den kommunen där man är folkbokförd som man kan läsa och varje kurs är på 100poäng, och måste klaras på fem veckor om man läser på heltid; alltså SAS 1,2 och 3 läses på sammanlagt 15 veckor.

  Om du anser att du kan läsa i snabbare takt - prata med läraren. Jag skulle lita på lärarens bedömning om hen säger att du läser i "rätt takt". Språkinlärning är en komplicerad process och kan gå i "ojämn takt": ibland går det snabbare och ibland långsammare. Det är viktigt att skaffa sig Goda Grunden, så att man inte bara "tror" att kan kan och förstår, men gör egentligen inte det.

  Om du har pratat med lärare men inte förstår eller kan acceptera lärarens förklaring, vänd dig till rektorn. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för det som händer på en skola.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga