Mohammed
  Hej
  Om man vill bli tandhygienist villka ämnen ska man va bra på då? Varför skiljer sig antal år för studerandet i vissa universitet? När man har pluggat 3 år i universitet hur många år måste man plugga mer för att specialisera sig?

  3 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Mohammed,

  du undrar vilka ämnen ska man va bra på om man vill bli Tandhygienist. Jag tycker att det är fördelaktigt att vara bra på matematik, kemi, biologi, psykologi samt vara "händig" (inte ha "tummen mitt i näven" :).

  Du undrar också varför antal år på utbildningen på olika orter skiljer sig åt. Svar på den frågan finns under rubriken UTBILDNING i yrkespresentationen Tandhygienist>>>www.framtid.se

  Angående din sista fråga om specialiseringar så undrar jag - hur, på vilket sätt vill du specialisera dig?

  Bästa hälsningar

  Peter SYV

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan, vi har nu fått svar från Karolinska Institutet i Stockholm som du här nere kan läsa i sin helhet:

  Tandhygienistutbildningen är på 120 hp och således två år, och leder till yrkesexamen som tandhygienist. För att få kandidatexamen i odontologisk profylaktik krävs dock ett års ytterligare studier. Vissa lärosäten har valt att slå ihop de två utbildningar och endast ge en treårig utbildning som efter avslutad utbildning ger tandhygienistexamen samt kandidatexamen i odontologisk profylaktik.


  KI har dock valt att göra det tredje året valbart, så om man endast vill åt en yrkesexamen som tandhygienist behöver man bara läsa två år. Vill man fortsätta studera på magister- och masternivå måste man först läsa det tredje året för att kunna ta ut kandidatexamen.

   

  Efter avslutad kandidatexamen i odontolgisk profylaktik finns det möjlighet att fortsätta studera för magisterexamen in odontologisk profylaktik. Kursen hittar du här: http://ki.se/utbildning/2qa173-examensarbete-for-magisterexamen-i-odontologisk-profylaktik

   

  För att vara behörig till den kursen efter kandidatexamen krävs det att du har läst ytterligare 15 hp (inom vilket ämne som helst) samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 hp på avancerad nivå: http://ki.se/utbildning/2qa172-vetenskapsteori-och-forskningsmetodik-inom-odontologi

   

  För ytterligare information föreslår jag att du kontaktar studievägledare på odontologen.

  Liselotte
  Daniel SYV

  Hejsan, vi har nu fått svar från en sakkunnig. Här nere kan du läsa det svaret så som det kom tilI oss, dvs utan våra kommentarer, tillägg mm., utan endast så som den sakkunnige har formulerat det, var så god och jag hoppas det blir av intresse och till hjälp för dig:

  Den nationella examenordningen för tandhygienstutbildningen är 120 hp. Därför måste vi examinera studenter som vill ta ut en yrkesexamen efter 120 hp.
   
  Anledningen till att det finns ett program om 180 hp började 1998/1999 med att socialminister Margot Wallström välkomnade försöksutbildningar om 180 hp då utredningar visade svårigheter att nå upp till alla målen i den nationella examensordningen efter bara 120 hp. I Göteborgs startades en sammanhållen försöksutbildning om 180 hp för yrkesexamen och kandidatexamen hösten 1999. Den gäller än idag. Övriga lärosäten i Sverige erbjuder också både yrkesexamen och kandidatexamen, antingen som ett sammanhållet program om 180 hp eller ett program för yrkesexamen efter 120 hp och ett påbyggnadsår för kandidatexamen.
   
  Sedan dess, i nästan 20 år, har utbildningen till tandhygienist utretts ett stort antal gånger, med samma resultat, att tandhygienistutbildningen av flera skäl bör vara 180 hp, men själva beslutet att förlänga utbildningen har hela tiden skjutits på framtiden och vi vet inte varför. Nu är dock beslutet om 180 hp taget och arbetet med ny examensordning börjar i januari 2017, så vi kan börja tänka bort 120 hp.
   
  Vilka påbyggnadsutbildningar för tandhygienister finns?
  Påbyggnadsutbildningar efter yrkesexamen om 120 hp finns men man får ta reda på hur det ser ut vid varje enskilt lärosäte inför varje läsår.
  Tandhygienistutbildning finns vid följande lärosäten: Malmö, Kristianstad, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Umeå.
  Med en kandidatexamen om 180 hp kan man bygga på med kurser på avancerad nivå (magister/master). Sådana kurser och program utvecklas också vid vissa av ovanstående lärosäten.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga