Soren
  Jag syftar på förstahands val, andrahands val etc. Låt oss säga att jag söker in till läkarprogrammet som förstahands val. Sen har jag tandläkare som femtehands val. Alla valen som är högre prioriterad än tandläkare har då givetvis högre antagningspoäng. Jag lyckas inte komma in på någon av de andra utbildningar men jag kommer in på tandläkare med högre betyg än vad antagningspoängen kräver. Låt oss säga nu att min kompis söker in på tandläkare som förstahandsval. Men han har precis vad som krävs i betyg för att komma in (alltså jag har högre). Vem av oss 2 blir prioriterad av systemet? Är det han för att han valde det som förstahandsval eller är det jag för jag har högre betyg trots att det är mitt femtehands val.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
   det blir Du för att du har högre betyg (meritvärde) trots att det är ditt femtehands val som blir ANTAGEN före din kompis som har lägre meritvärde. Man konkurrerar med en siffra - meritvärde- varför du måste prioritera alternativen är för att i fall du antas på ditt tredje alternativ, t.ex - då prövas du inte på fjärde, femte och så vidare... Och om du antas på ditt första alternativ, då prövas du inte på ditt andra och lägre prioriterade heltids-utbildningsalternativ.
  OBS! vid AU, alternativt urval (t.ex PIL på Karolinska institutet) kan det ställas som ett krav att man söker just den utbildningen som första alternativet, annars får man inte delta i AU.
  Och det här att man prövas ej på sina lägre prioriterade alternativ är inte alltid sant för att i fall man söker deltidsutbildningar (kurser eller program) då kan man antas till flera - upp till att det blir 150% av studietakt, alltså t.ex en heltidsutbilldning och en halvtidsutbildning eller till 3 st. halvtidsutbildningar, men läkar- och tandläkarprogrammen är i Sverige heltidsutb. och därför i fall man söker endast läkar- och tandläkarprogrammen så kan man antas endast till ett alternativ (för att skulle man antagits till 2 - skulle det bli 200% av studietakt och max studietakt som Antagning.se kan anta till är 150%).
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga