Omar 21 år

  Hej ! Jag läser just nu i teknisk basår i en högskola. Men till ht2023 så kommer jag söka till ett högskoleprogram som jag är intresserad i . Men jag kommer inte klara alla kurserna i teknisk basår och jag behöver inte kurserna heller. Jag får studiemedel och lån. Jag har kontakt CSN och frågat om att om det kommer bli något problem till mig när jag ska söka på nytt. De har sagt att eftersom det kommer kommer vara min första gång att jag söker en högskoleutbildning så kommer de inte kolla på tidigare studier som till exempel gymnasiekurser och att alla basårets kurser är gymnasie kurser. Är det rätt att alla basårets kurser är gymnasiekurser??

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Omar,

  i frågan om studiemedel är det CSN som bestämmer. Oavsett vad jag skulle svara dig, så är det CSN som fattar beslut om studiemedel. Du måste lita på information på CSN´s webbplats och på det de svarar dig när du kontaktar dem. 
  Allmänt gäller: vi rekommenderar försöka få så bra kunskaper och så höga betyg som möjligt i alla kurser du läser. Fler godkända betyg är bra att ha i olika sammanhang. När du strävar efter bättre kunskapsnivå och högre betyg så tränar du också upp din studieteknik. 
  I alla utbildningar ingår "moment" som är mindre intressanta, och som kanske också känns som "onödiga" eller tråkiga, men som ändå måste klaras av. Genom att träna på att övervinna sådana hinder, blir du bättre förberedd till framtida studier, oavsett inom vilket område studierna kommer att ligga. Jag vill därför ge dig råd att försöka klara av alla kurser du läser, även om du idag tycker att du inte kommer ha någon användning av de kunskaper eller de betygen. 
  Våra bästa tips om studieteknik - se gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga