Elev

  Ställer fråga vad gäller en vän, här är följande Elev gått ur ungdomsgymnasiet (Elprogram) utan avklarade behörigheter för att kunna arbeta. Dessutom utfärdades ett yrkesgymnasieexamen som i både Komvux, Folkhögskola samt Arbetsförmedlingen begränsade insatserna för eleven. Efter flera tvister med Gymnasiet kom rektorn överens med elev om att upphäva Gymnasieexamen. Eleven läste klart till en ny gymnasieexamen (Ekonomiprogram) och nu när den tänkt söka sig vidare till Universitetet, visar det sig att den gamla examen från Gymnasiet var fortfarande giltigt. Det vill säga att rektorn på något sätt gömt undan den gamla examen men där den åter aktualiseras när eleven söker sig vidare till Universitetet. Problem Den gamla examen har inte höga betyg i jämförelse med den nya vilket ger eleven sämre möjlighet att konkurrera med andra elever inför antagning. Dessutom är den senaste examen från ett annat program som eleven vill behålla Fråga Hur kommer det att se ut för min väns fall där det nu finns två utfärdade examen? Finns det anledning att upphäva den föregående examen med anledning av gymnasieskolans felaktigheter? Tacksam om SYV som vart med om en liknande situation kan svara på fråga, om möjligt Tackar i övrigt över er engagemang och den hjälp ni består med elevernas frågor :) Hälsningar Malik

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du beskriver en mycket ovanlig situation.
  Jag gissar på att datasystemet på Antagning.se hämtade ut det "gamla" examensbeviset från BEDA, den gemensamma betygsdatabasen. Det är möjligt att examensbeviset, trots att det upphävdes, finns fortfarande i BEDA (troligtvis pga det ej finns ngt system för hantering av den ovanliga situationen som du beskriver).
  Du/ni bör ställa frågan till UHR, Universitets- och högskolerådet.

  • Elev :

   Svar från UHR

  • Elev : Först och främst tackar dig ditt engagemang i ärendet. Svaret från UHR var att den första utfärdade Gymnasieexamen är den enda giltiga.
  • Mikael :

   Om du/ni förklarade situationen till UHR och fick svar, då är det som gäller. Fråga syv är inte en myndighet och kan inte fatta myndighetsbeslut. Jag tipsar på att försöka ta ut ett nytt yrkesexamensbevis, från ett annat Yrke. Man får ha flera Yrkesexamina och den med högre meritvärde borde i så fall gälla vid ansökan till högskoleutbildning. En ovanlig situation du beskriver! Boka tid med Rektorn på komvux och hen får ta det med Skolverket i så fall. Testa också ring till Skolverket 08-52733200.

  • Elev : Tack för svaret! Jag tycker också det. Som det redan ser ut så är det svårt att nå en vald examina. Hoppas därför på lättnader från UHR. Jag kontaktar rektorn på Komvux så får se vad de säger. Tack igen för hjälpen :)
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • : Hej Malik, jag sitter i samma situation som du. Vilket svar fick du från UHR när du ringde och pratade med dem angående din väns specifika fall? Kan man ha två examina där den sista från komvux med högre betyg/meritvärde räknas istället för den första?
  • Mikael : Reglerna säger att man kan ha flera yrkesexamina men endast 1 högskoleförberedande gymnasieexamen . Om man först får ut yrkesexamen får man sedan inte ta ut högskoleförberedande examen, men får ta ut flera andra yrkesexamina i andra yrken. Vi på Fråga Syv har inte varit med om undantag från den regeln. Tror inte undantag kan beviljas men om utfärdade utbildningsdokument är ogiltiga bör de upphävas och då har man inte fått ut examen (om den är upphävd).
  • Elev :

   Hej Anonym:

   Vad gäller upphävning av ett tidigare gymnasieexamen. Har vi försökt få min väns gymnasieexamen hävd men aktuell skola anser att de agerat korrekt. Jag tror att skolans vägran har göra med att kommun kommer  felaktig utbetalning eller att skolverket riktar sina ögon mer mot sådana skolor.

   Vi har varit i kontakt med UHR och Antagning.se och svaret vi fick lyder så här:

   För den som tidigare fått gymnasieexamen oavsett yrkesexamen/högskoleförberedande examen (oavsett skolbakgrund), kan yrkesexamen tas därefter. Dock får ingen högskoleförberedande examen utfärdas. (Även om tidigare examen omfattar ett yrkesexamen).

   För den med tidigare gymnasieexamen samt en senast utfärdad "yrkesexamen" som söker eftergymnasial utbildning med betyg, hamnar bägge dessa i urvalsplacering, antingen BI eller BIL

   För att Hamna i BI grupp med senast gymnasieexamen:

   Krävs att minst 2/3 av antalet gymnasiepoäng som ingår/ska ingå kommer från den skolform där den nya examen utfärdas därav. Exempel: Om du läst på Komvux till yrkesexamen, omfattar examen 2400 poäng vilket divideras till 2/3 vilket blir 1600 poäng som du minst ska ha från Komvux. D v s i detta fallet får du ha 800 poäng från gymnasieskolan (eller annan skolform) medans minst 1600 ska komma från Komvux. Det andra villkoret förutsätter att den nya examen är till den fördel för att ingå i BI gruppen.

    

   När senast examen inte kan hamna i Bi grupp

   Om senast examen omfattar 2400 poäng innebär det att minst 1600 poäng ska vara läst i exempelvis komvux. Är det så att ENBART 1590 är läst kommer du inte hamna i BI utan BIL gruppen.

   I det andra fallet hamnar senast examen i Bi grupp även om du uppnått 1600 poäng, om den inte är till den fördel i konkurrens.

   Bara ett examen kan ingå i en urvals grupp, så om den senast examen uppfyller krav hamnar den i Bi urval medans den andra som kan vara ditt första utfärdade examen, kommer att hamna i BIL urvalet

    

   Jag önskar att du fått svar på din fråga. Svar är inte alltid enkla att få

  • Anna :

   Jag vill kommentera ang. mångas strävan att prövas i BI, direktgruppen, vid ansökan till svenska högskoleutbildningar: det är ofta men inte alltid som det är lättare att komma in i BI. Ibland blir det lättare att komma in i BII (man ser det i antagningsstatistiken). Det är givetvis så att hen som vill komma in på en viss högskoleutbildning prövar olika vägar in. Att det är svårt att hitta hur man kan höja sitt meritvärde - stämmer. Om det vore lätt, skulle det bli så många sökande med högsta meritvärde att antal utbildningsplatser ej skulle räcka och utlottning (slumpen) skulle avgöra vem som blir Antagen. FRåGA SYV kan inte ändra antagningssystemet till högskolestudier eller reglerna kring utfärdandet av gymnasieexamina; vi kan bara förklara hur reglerna ser ut och ge råd. Råden vi ger är att göra högskoleprovet så många ggr man kan! Se sig om efter andra utbildningar. Söka till alla de olika orter och vara beredd att flytta till skolorten. Boka tid hos SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd för att diskutera just "din" unika situation och få individuelltanpassade råd.

  • Elev :

   (Avse giltighet för ansöka & konkurrens)

   Hej,påträffade en elev som tidigare tagit yrkesexamen och sedan fått utfärdat ett högskoleförberedande examen. Efter möte med komvux beslutades att ett högskoleförberedandeexamen inte borde utfärdats men går inte att återkalla, dvs utfärdelsen ska fortsätta gälla. När fråga ställdes sedan till UHR, var svaret att trots att senaste examen inte kan återkallas kommer antagningssystemet känna igen felaktigheten och inte ta med examen inför bedömning.

   KORTFATTAD

   1. För dig som tidigare fått högskoleförberedande- eller yrkesexamen utfärdat, kan du ENBART få yrkesexamen utfärdad som både är giltigt inför en eftergymnasial ansökan samt kan med denna examen ha möjlighet att konkurrera i urvalgrupp BI eller BIl.

   1b. För dig som av någon anledning råkar få högskoleförberedande examen utfärdad efter att tidigare tagit examen är en sådan examen helt tandlös om du ska fortsätta studera i Sverige. Rekommendation är att komplettera till yrkesexamen om du inte vill använda din första examen av nån anledning.

   2. För dig som aldrig fått någon typ av gymnasiekompetens (Yrkesexamen, högskoleförberedande examen, slutbetyg, studieomdöme), kan du välja att läsa yrkesexamen eller högskoleförberedande examen utan hinder.

   2b. För dig som fått ett första gymnasieexamen utfärdat, men sedan återkallas av den skola som utfärdat det OCH där du läst till högskoleförberedande exmaen, ska du se till att denna skola även utfärdar ett intyg på återkallelsen. Denna intyg ska du skicka in till antagning.se så att de sedan rensar ditt tidigare felaktiga gymnasieexamen. Detta eftersom skolan vanligen skickar kopia till Antagning.se genom beda systemet.

   SYFTET med publicering är tydliggöra gränserna för vissa elever som råkat hamna under en sådan svår situation. Händelsen förekommer inte ofta, men har gjort det mest i de fall där elever flyttat till annan skola, valt gå annan program eller där av någon anledning skett mindre kommunikation mellan elev och skola.

   -Förordning om vuxenutbildning 4 kap 19 §

   -Involverade kontakter: Kommunalvuxenutbildning, UHR, Skolverket & antagning.se

  • Julia : Tack för kommentaren och för förtydligande.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga