Malik 29 år

  Ställer fråga vad gäller en vän, här är följande Elev gått ur ungdomsgymnasiet (Elprogram) utan avklarade behörigheter för att kunna arbeta. Dessutom utfärdades ett yrkesgymnasieexamen som i både Komvux, Folkhögskola samt Arbetsförmedlingen begränsade insatserna för eleven. Efter flera tvister med Gymnasiet kom rektorn överens med elev om att upphäva Gymnasieexamen. Eleven läste klart till en ny gymnasieexamen (Ekonomiprogram) och nu när den tänkt söka sig vidare till Universitetet, visar det sig att den gamla examen från Gymnasiet var fortfarande giltigt. Det vill säga att rektorn på något sätt gömt undan den gamla examen men där den åter aktualiseras när eleven söker sig vidare till Universitetet. Problem Den gamla examen har inte höga betyg i jämförelse med den nya vilket ger eleven sämre möjlighet att konkurrera med andra elever inför antagning. Dessutom är den senaste examen från ett annat program som eleven vill behålla Fråga Hur kommer det att se ut för min väns fall där det nu finns två utfärdade examen? Finns det anledning att upphäva den föregående examen med anledning av gymnasieskolans felaktigheter? Tacksam om SYV som vart med om en liknande situation kan svara på fråga, om möjligt Tackar i övrigt över er engagemang och den hjälp ni består med elevernas frågor :) Hälsningar Malik

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du beskriver en mycket ovanlig situation.
  Jag gissar på att datasystemet på Antagning.se hämtade ut det "gamla" examensbeviset från BEDA, den gemensamma betygsdatabasen. Det är möjligt att examensbeviset, trots att det upphävdes, finns fortfarande i BEDA (troligtvis pga det ej finns ngt system för hantering av den ovanliga situationen som du beskriver).
  Du/ni bör ställa frågan till UHR, Universitets- och högskolerådet.

  • Malik

   Svar från UHR

  • Malik Först och främst tackar dig ditt engagemang i ärendet. Svaret från UHR var att den första utfärdade Gymnasieexamen är den enda giltiga.
  • Mikael

   Om du/ni förklarade situationen till UHR och fick svar, då är det som gäller. Fråga syv är inte en myndighet och kan inte fatta myndighetsbeslut. Jag tipsar på att försöka ta ut ett nytt yrkesexamensbevis, från ett annat Yrke. Man får ha flera Yrkesexamina och den med högre meritvärde borde i så fall gälla vid ansökan till högskoleutbildning. En ovanlig situation du beskriver! Boka tid med Rektorn på komvux och hen får ta det med Skolverket i så fall. Testa också ring till Skolverket 08-52733200.

  • Malik Tack för svaret! Jag tycker också det. Som det redan ser ut så är det svårt att nå en vald examina. Hoppas därför på lättnader från UHR. Jag kontaktar rektorn på Komvux så får se vad de säger. Tack igen för hjälpen :)
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • Anonym Hej Malik, jag sitter i samma situation som du. Vilket svar fick du från UHR när du ringde och pratade med dem angående din väns specifika fall? Kan man ha två examina där den sista från komvux med högre betyg/meritvärde räknas istället för den första?
  • Mikael Reglerna säger att man kan ha flera yrkesexamina men endast 1 högskoleförberedande gymnasieexamen . Om man först får ut yrkesexamen får man sedan inte ta ut högskoleförberedande examen, men får ta ut flera andra yrkesexamina i andra yrken. Vi på Fråga Syv har inte varit med om undantag från den regeln. Tror inte undantag kan beviljas men om utfärdade utbildningsdokument är ogiltiga bör de upphävas och då har man inte fått ut examen (om den är upphävd).
  • Malik

   Hej Anonym:

   Vad gäller upphävning av ett tidigare gymnasieexamen. Har vi försökt få min väns gymnasieexamen hävd men aktuell skola anser att de agerat korrekt. Jag tror att skolans vägran har göra med att kommun kommer  felaktig utbetalning eller att skolverket riktar sina ögon mer mot sådana skolor.

   Vi har varit i kontakt med UHR och Antagning.se och svaret vi fick lyder så här:

   För den som tidigare fått gymnasieexamen oavsett yrkesexamen/högskoleförberedande examen (oavsett skolbakgrund), kan yrkesexamen tas därefter. Dock får ingen högskoleförberedande examen utfärdas. (Även om tidigare examen omfattar ett yrkesexamen).

   För den med tidigare gymnasieexamen samt en senast utfärdad "yrkesexamen" som söker eftergymnasial utbildning med betyg, hamnar bägge dessa i urvalsplacering, antingen BI eller BIL

   För att Hamna i BI grupp med senast gymnasieexamen:

   Krävs att minst 2/3 av antalet gymnasiepoäng som ingår/ska ingå kommer från den skolform där den nya examen utfärdas därav. Exempel: Om du läst på Komvux till yrkesexamen, omfattar examen 2400 poäng vilket divideras till 2/3 vilket blir 1600 poäng som du minst ska ha från Komvux. D v s i detta fallet får du ha 800 poäng från gymnasieskolan (eller annan skolform) medans minst 1600 ska komma från Komvux. Det andra villkoret förutsätter att den nya examen är till den fördel för att ingå i BI gruppen.

    

   När senast examen inte kan hamna i Bi grupp

   Om senast examen omfattar 2400 poäng innebär det att minst 1600 poäng ska vara läst i exempelvis komvux. Är det så att ENBART 1590 är läst kommer du inte hamna i BI utan BIL gruppen.

   I det andra fallet hamnar senast examen i Bi grupp även om du uppnått 1600 poäng, om den inte är till den fördel i konkurrens.

   Bara ett examen kan ingå i en urvals grupp, så om den senast examen uppfyller krav hamnar den i Bi urval medans den andra som kan vara ditt första utfärdade examen, kommer att hamna i BIL urvalet

    

   Jag önskar att du fått svar på din fråga. Svar är inte alltid enkla att få

  • Anna

   Jag vill kommentera ang. mångas strävan att prövas i BI, direktgruppen, vid ansökan till svenska högskoleutbildningar: det är ofta men inte alltid som det är lättare att komma in i BI. Ibland blir det lättare att komma in i BII (man ser det i antagningsstatistiken). Det är givetvis så att hen som vill komma in på en viss högskoleutbildning prövar olika vägar in. Att det är svårt att hitta hur man kan höja sitt meritvärde - stämmer. Om det vore lätt, skulle det bli så många sökande med högsta meritvärde att antal utbildningsplatser ej skulle räcka och utlottning (slumpen) skulle avgöra vem som blir Antagen. FRåGA SYV kan inte ändra antagningssystemet till högskolestudier eller reglerna kring utfärdandet av gymnasieexamina; vi kan bara förklara hur reglerna ser ut och ge råd. Råden vi ger är att göra högskoleprovet så många ggr man kan! Se sig om efter andra utbildningar. Söka till alla de olika orter och vara beredd att flytta till skolorten. Boka tid hos SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd för att diskutera just "din" unika situation och få individuelltanpassade råd.

  • Malik

   (Avse giltighet för ansöka & konkurrens)

   Hej,påträffade en elev som tidigare tagit yrkesexamen och sedan fått utfärdat ett högskoleförberedande examen. Efter möte med komvux beslutades att ett högskoleförberedandeexamen inte borde utfärdats men går inte att återkalla, dvs utfärdelsen ska fortsätta gälla. När fråga ställdes sedan till UHR, var svaret att trots att senaste examen inte kan återkallas kommer antagningssystemet känna igen felaktigheten och inte ta med examen inför bedömning.

   KORTFATTAD

   1. För dig som tidigare fått högskoleförberedande- eller yrkesexamen utfärdat, kan du ENBART få yrkesexamen utfärdad som både är giltigt inför en eftergymnasial ansökan samt kan med denna examen ha möjlighet att konkurrera i urvalgrupp BI eller BIl.

   1b. För dig som av någon anledning råkar få högskoleförberedande examen utfärdad efter att tidigare tagit examen är en sådan examen helt tandlös om du ska fortsätta studera i Sverige. Rekommendation är att komplettera till yrkesexamen om du inte vill använda din första examen av nån anledning.

   2. För dig som aldrig fått någon typ av gymnasiekompetens (Yrkesexamen, högskoleförberedande examen, slutbetyg, studieomdöme), kan du välja att läsa yrkesexamen eller högskoleförberedande examen utan hinder.

   2b. För dig som fått ett första gymnasieexamen utfärdat, men sedan återkallas av den skola som utfärdat det OCH där du läst till högskoleförberedande exmaen, ska du se till att denna skola även utfärdar ett intyg på återkallelsen. Denna intyg ska du skicka in till antagning.se så att de sedan rensar ditt tidigare felaktiga gymnasieexamen. Detta eftersom skolan vanligen skickar kopia till Antagning.se genom beda systemet.

   SYFTET med publicering är tydliggöra gränserna för vissa elever som råkat hamna under en sådan svår situation. Händelsen förekommer inte ofta, men har gjort det mest i de fall där elever flyttat till annan skola, valt gå annan program eller där av någon anledning skett mindre kommunikation mellan elev och skola.

   -Förordning om vuxenutbildning 4 kap 19 §

   -Involverade kontakter: Kommunalvuxenutbildning, UHR, Skolverket & antagning.se

  • Julia Tack för kommentaren och för förtydligande.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Mana 25 år

   Vad är lägsta meritvärdet jag kan ha?

   Hej, planen är att söka till lärare f-2 våren 2023. Jag undrar vad meritvärdet brukar ligga på (eller minst bör ligga på) för att bli antagen? Jag har ca 13.58 just nu.

   Anna SYV: Hej Mana!Antagningsgränserna förändras (går upp och ner) och utbildningsutbud förändras också. Om du vill söka till högskole-universitetsprogram i Sverige som startar... Läs hela svaret
  • Oleh 29 år

   Krävs matematik 3b och 4 för komvuxarbete naturvtenskap och teknik?

   Hej! Jag studerar på komvux. Planerar välja komvuxarbete naturvetenskap och teknik men först undrar jag om man måste ha med matte 3b och matte 4.?

   Anna SYV: Hej Oleh!I naturvetenskapsprogrammets båda inriktningar på gymnasieskolan ingår matematik 1c, 2c och 3c som obligatoriska kurser. i inriktningen Naturvetenskap ingår... Läs hela svaret
  • T 22 år

   Nästa komvux kurs?

   Hej, Jag ska läsa Anatomi och fysiologi 1 i september och ska också söka till nästa Kurs som bygger på den inför nästa kursstart eftersom sista ansökningsdag är 14 augusti, dock så vet jag att man inte blir godkänd för att läsa kursen om man inte har liksom läst kursen innan, vad behöver jag göra?

   Liselotte Johansson: Hej T, du behöver kontakta SYV-en på komvux och göra studieplanering. Du kan göra ansökan till alla kurser som du vill läsa och det är bra om du gör det "i tid" (inom... Läs hela svaret
  • Sanna 17 år

   Prövning matte1b?

   Hej, Jag ska börja 2an på gymnasiet efter sommarlovets slut. Men innan det ska jag göra matte prövning i matte1b eftersom jag inte klarade nationella provet tidigare. Min fråga är om krav gränsen för godkänt har desamma som det tidigare provet...

   Liselotte Johansson: Hej Sanna!Prövningar brukar bestå av 2 delar - skriftliga och sedan muntliga. Till den muntliga delen skriver läraren och medbedömaren ihop frågorna utifrån elevens svar på den skriftliga delen av... Läs hela svaret
  • Leny 28 år

   Vad ska man studera efter SVA3?

   Hej! Jag började med SFI utav mitt rent intresse och har nästan klarat mina hela Svenska studier (SVA3). Nu undrar jag vad kan jag läsa efter SVA3 för att ytterligare förbättra mitt språk. Det skulle bli kul om det är lite praktiskt. Jag vill inte...

   Liselotte Johansson: Hej Leny,Högre kurser i svenska som andraspråk än SAS 3 finns Inte, inom gymnasial utbildning i Sverige, och det gäller både gymnasiet och komvux, men det finns andra kurser som mer eller mindre... Läs hela svaret
  • Ellen 24 år

   Kan man ersätta ämnen?

   Hej! Jag gick på naturvetenskapliga programmet i gymnasiet och har pluggat upp alla samhällsämnena och fler än som behövs för att ta ut en samhällsvetenskaplig gymnasieexamen. Komvux ger också en examen med endast 2400 poäng. Kan jag då önska att ersätta de naturvetenskapliga ämnena...

   Liselotte Johansson: Hej Ellen,jag vill först svara på den frågan som du ställer sist - om särskild behörighet och hur meritvärde räknas ut i det fallet. Antagning.se räknar fram meritvärde till varje... Läs hela svaret
  • Felicity 22 år

   Vad krävs för obduktionstekniker?

   Hej! jag ska börja plugga nu och har nästan en full undersköterska utbildning. Jag undrar vad det är jag behöver plugga för ämnen för att kunna ansöka till obduktionstekniker?

   Milla SYV: Hej Felicity!Det jag idag ser i en platsannons om jobbet som Obduktionstekniker (idag hittade jag endast 3 st. lediga jobb som Obduktionstekniker i platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats) är... Läs hela svaret
  • Adam 19 år

   Vill bli polis i USA, är det möjligt?

   Hej! Är en kille bosatt samt medborgare i Sverige för tillfället, jag jobbar i nuläget som Väktare och vill utvecklas inom detta område med lagar osv. Men jag har länge kollat på Youtube där man kan se hur poliserna jobbar i USA via bodycams....

   Milla SYV: Hej Adam,att få medborgarskap i USA är svårt och brukar ta lång tid. Det är inte ovanligt att man först efter 10års lagligt vistelse i USA kan få sitt amerikanska... Läs hela svaret
  • Natanael 24 år

   BF-urvalsgruppen?

   Hej! Jag har läst samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, och kom ut med fullständiga betyg. Jag kom in på folkhögskola för att läsa naturvetenskapliga ämnena, för att kunna sedan bli behöriga till tandläkarprogrammet. Min...

   Milla SYV: Hej Natanael,du kommer inte kunna konkurrera i BF-urvalet och jag ska förklara varför: för att kunna konkurrera i BF-urvalet ska man ha Omdöme om Grundläggande behörighet från Allmänna kurser... Läs hela svaret
  • Linnéa 20 år

   Får jag meritpoängen?

   Hej! Vill läsa till ingenjör och läste ekonomiprogrammet i gymnasiet. Direkt efter läste jag ett tekniskt basår via högskola för att få behörighet, men jag saknar ännu betygen för att komma in på den linjen som jag önskar. Jag undrar om jag kommer få meritpoängen om jag väljer att läsa upp...

   Milla SYV: Hej Linneá! Reglerna säger att om den högskole-universitetsutbildning som du söker till kräver matte4, då ger godkänt betyg i Kursen "matte5" en (1.0) meritpoäng. För dig med... Läs hela svaret
  • Line 22 år

   Ändras mitt snittbetyg om jag läser andra kurser än de jag failat?

   Hej! Jag tog studenten från gymnasiet år 2019 med ett studiebevis. Jag fick underkänt i 4st kurser: Filosofi 1 (50 poäng) Psykologi 2 (50 poäng) Etnicitet och kulturmöten (100poäng) Sociologi (100poäng) Jag har varit hos olika studie- och...

   Milla SYV: Hej Line,Vi rekommenderar att du gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux, men jag kan redan nu svara att de SYV-ar du pratade med förut har rätt:... Läs hela svaret
  • Jennifer 22 år

   Distans högskola inom journalism?

   Hej! Jag avslutar mina studier på allmän kurs distans (folkhögskola) under våren 2023. Därmed vill jag börja högskola hösten 2023. Problemet är att det inte verkar finnas de jag är intresserad av på distans. Distans är ett måste för mig, annars kommer jag inte klara utbildningen. Jag är...

   Milla SYV: Hej Jennifer!utbildningsutbud av högskole-universitetsutbildningar i Sverige med start hösten 2023 kommer att fastställas till mitten av mars 2023, så ännu kan man inte se alla utbildningar som... Läs hela svaret
  • Josefin 31 år

   Vilken behörighet krävs?

   Hej! Jag har slutbetyg utfärdat 2010 från ett yrkesförberedande program. Jag vill söka in till socionomprogrammet, beteckningen på kurserna har ändrats sedan jag tog examen så därav lite förvirring hos mig. Jag har bland annat läst svenska...

   Milla SYV: Hej Josefin!I särskild behörighet till socionomprogrammet ingår bland annat att ha godkänt betyg i Matematik B, som i dagens kursutbud motsvarar Matematik 2a, eller 2b eller 2c. Vilka gamla kurser motsvarar de... Läs hela svaret
  • Aliyah 21 år

   Byta från mälardalensuni till kth?

   Hej! Jag har nyligen kommit in i programmet civilingenjör produkt och produktdesign i Mälardalensuniversitet och undrar om det är möjligt att byta till samma utbildning i kth, har man gått några terminer in i programmet?

   Milla SYV: Hej Aliyah!Du ställer en fråga som inte går att ge ett generellt förhands-svar på. Svar på din fråga beror på om det uppstår lediga platser på programmet... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga