Meena

  Hej SYV! Jag tog studenten för ungefär 2 år sedan och tills dess har jag kompletterat mina betyg. Det är så att jag har några ämnen som jag inte kan göra prövning i, tex. en prövning i mitt hemspråk är ganska svårt och tror inte att det finns prövning i naturvetenskaplig specialisering (eller finns det?). Min fråga är: är det möjligt att byta ut Dari 100 poängs kursen (mitt modersmål) till en annan kurs med samma poäng? För att Dari är väl inte ett obligatorisk kurs i naturvetenskapsprogrammet. Och om det är möjligt ska man göra prövning i den kursen eller kan man läsa den kursen på komvux? Syftet är alltså att jag ska få högre betyg i den "nya" kursen så att mitt meritvärde höjs. Tacksam för ert svar! // Meena

  • Anna : Har du fått Examensbevis eller Studiebevis när du gick ut gymnasiet? Om du fick Studiebevis, fick du senare ut examensbevis från komvux?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Meena!
  Jag ställde 2 frågor i kommentaren till din fråga: "Har du fått Examensbevis eller Studiebevis när du gick ut gymnasiet? Om du fick Studiebevis, fick du senare ut examensbevis från komvux?" - det är avgörande för att kunna svara på din fråga att veta om du har examensbevis eller studiebevis.

  Examensbevis från gymnasiet  eller från komvux
  I Examensbeviset kan inget ändras. Och detta oavsett om det går eller inte går att hitta var man kan göra prövningar.
  Om du i ditt EXAMENSBEVIS har betyg i en viss kurs, t.ex Modersmål 1 (Dari) eller Moderna språk (Dari 1) - då måste du höja betyget i just exakt samma kurs, alltså i samma språk och samma svårighetsnivå (om det är 1, 2 eller "Aktiv tvåspråkighet").
  För konkurrens kan man göra Högskoleprovet och prövas med det resultatet i HP-urvalsgruppen, när man söker till svenska högskole-universitetsutbildningar.

  Studiebevis från gymnasiet
  Om du däremot har ett Studiebevis (alltså om du inte uppnådde kraven för examensbevis) då gör du planering mot examensbevis med SYV-en på komvux. I den planeringen behöver du inte ha modersmålskurser eller kurser i ämnet moderna språk.

  Utökade kurser
  Du satt rubrik till din fråga som handlar om "utökade kurser". Man kan i sitt examensbevis ha en eller flera U-kurser (utökade). De är markerade med "U". Betyg i U-kurser räknas in ibland, inte alltid. Återkom med uppgift vilka kurser som i ditt examensbevis är markerade med "U".

  Efter gymnasiet
  Om man läser gymnasiala kurser (på komvux) eller gör prövningar i gymnasiala kurser efter gymnasiet, då räknas betygen in enligt följande:
  - om man höjde betyget i en kurs som finns i examensbeviset från gymnasiet, då räknas det högre betyget i stället för det lägre betyget;
  - om man läser en ny kurs eller gör prövning i en ny kurs, då räknas betygen endast om en sådan kurs krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. I andra fall räknas inte betygen i de nya kurserna in.

  Undantag
  I mattekurser finns det undantag, kan man säga. Om man i sitt examensbevis har matte-kurser i b- eller c-spåret kan man "ersätta dem" med högre betyg i a-spåret. "Ersättning" gäller på så sätt att inget i dokumentet Examensbevis ändras, men betyget i matematik 1a kommer räknas in i stället för matematik 1b eller 1c; och på samma sätt betyget i matematik 2a kommer räknas in i stället för betyget i matematik 2b eller 2c; på nivå 3 finns endast två kurser och betyget i matematik 3b kommer räknas in i stället för 3c (eller tvärtom, beror på vilket betyg som är högre - högsta betyget räknas in).
  Alltså, om du i ditt examensbevis har kurserna i b- eller c-spåret i ämnet Matematik, kan du göra prövningar i a-spåret och på nivå 3 i matematik 3b och om du får högre betyg, kommer de högre betygen räknas in i stället.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga