1 Svar

  Vägledare SYV

  Hej Eiad!
  Det första jag tänker på är möjlighet att bli Förstelärare.

  Sedan har jag också följande tips:
  Skolledare/rektorer brukar ha lärarutbildning i grunden och ha arbetat som lärare i några år innan de söker jobb som rektor.
  En annan möjlighet för lärare, bl.a för ämneslärare eller gymnasielärare är att satsa på forskning, alltså sikta på att bli forskare i t.ex pedagogik, didaktik eller i det ämnet som man är behörig lärare i. Titta gärna på yrkespresentation Skolforskare.
  Jag kan tänka mig att man med utbildning till ämneslärare/gymnasielärare kan bli "Läroboksförfattare", Praktiksamordnare eller söka jobb på kommunala Utbildningsförvaltningar, på privata utbildningsföretag eller på Skolverket - för att jobba med skolutvecklingsfrågor.

  Sedan finns det i Sverige ett antal yrken där man kan jobba "med vilken som helst högskoleutbildning som är på minst 3 år", t.ex finns bland de yrken:
  Arbetsförmedlare
  Studiestödsutredare
  Utredare på FK
  Civilutredare hos Polismyndigheten.

  • : Tack för svaret :)
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga