1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej A!
  Alla kurser som inte är obligatoriska är Valbara.
  U-kurser (utökade) är de som är "för många kurser...". I examensbevis från komvux ryms endast 2400 poäng; av dem 100p. är GA (gymnasiearbete). Och så 2300p. kurser (som inte är U-kurser) vars betyg räknas in i Jämförelsetalet.
  Sedan, om personen har betygen i fler kurser än så hen egentligen behöver för att få ut examensbevis, så skrivs de betygen in som U-kurser, med markeing "U" vid betyget - i exam.beviset.
  Betygen som fås Efter det att exam.beviset är utfärdat kommer inte ingå i examensbeviset; detta för att inget i exam.beviset får ändras.
  Alltså om "för många betyg finns" då examensbevis ska utfärdas, skrivs de kurserna som är "extra, för många" - in i exam.beviset med U-markering. Betygen i U-kurser räknas in i jämförelsetal endast om U-kurser krävs för särskild behörighet eller om de ger meritpoäng; i andra fall räknas inte de betygen in, alls.

  Obligatoriska kurser är de som MÅSTE INGÅ i exam.beviset. Utan dem kan man inte få ut examensbevis.
   

  • : Kommer det att vara olika U-kurser beroende på vilket program man läser? Exempelvis teknikprogrammet? Vilka är U-kurser då för teknikprogrammet?
  • Anna : Att ha U-kurser är ett Undantag. Som regel, har man inte U-kurser alls. U-kurserna är de som man läste "för många av" vilket sker om man byter program eller om man läste först på gymnasiet och sedan på komvux... Det finns ingen lista på vilka som "u-kurser på teknikprogrammet är" för att det är, som sagt, ett undantag.
  • : Vad kallas de kurserna som man läser och är inte obligatoriska då? t.ex moderna språk, företagsekonomi 1.. etc
  • Anna :

   Som jag kan se i Programplanen för TE så får moderna språk läsas som programfördjupande, men inte företagsekonomi 1 (ser inte den kurser in listan på Gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/TE/programplan/Programplan_TE). Pga reglerna är mycket friare på komvux (ang. vilka kurser som får ingå i exam.bevis) då får både många kurser Moderna språk och företagskonomi 1 ingå i exam.beviset som "vanliga kurser" för att uppnå "volymen"). I fall Företagskonomi 1 finns i exam.beviset som U-kurs kommer inte det betyget räknas in.
   Om moderna språk ingår som U-kurser, så räknas endast betygen i mod.språk 3och4 /pga de ger meritpoäng/; och till de några få högskoleutb. där mod.språk 3 krävs, kommer betyget i mod.språk 3 räknas in pga den kursen krävs för Särskild behörighet.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga