lydia

  hej, jag funderar lite på att jobba med böcker och arkivering mm så funderar på ovanstående yrken men funderar på vart man kan plugga och vad som krävs.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du får gärna kika på info om yrken på www.framtid.se

  Framtid.se/yrke/arkivarie och
  framtid.se/yrke/bibliotekarie

  Utb.till bibliotekarie
  För att bli bibliotekarie utbildar du dig inom högskolan där du läser biblioteks- och informationsvetenskap.

  Bibliotekarieutbildningen tar 3 till 4 år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap kan även finnas som distansutbildning på halvfart.

  Utbildningen är öppen för sökande med gymnasieutbildning och för sökande med tidigare högskoleutbildning. För att få ut en kandidat- eller magister examen måste sökande med enbart gymnasieutbildning komplettera med andra ämnen. Informationsteknologi, ekonomi och naturvetenskap är bra ämnen att infoga i en bibliotekarieutbildning. Det är också vanligt att läsa humanistiska ämnen.
  Annan bra kompetens som blir allt viktigare för en bibliotekarier, beroende på arbetsplats, är teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring, metadatahantering och pedagogik för att nämna några exempel.
  Många bibliotekarier tar ut magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap (ettårig heltidsutbildning eller tvåårig halvtidsutbildning efter grundutbildning-kandidat). Det tar sammanlagt fyra års studier på heltid på högskolenivå för att uppnå magisterexamen.

  ***
  För att i Sverige bli Arkivarie, gäller följande: Utbildning finns inom högskola och universitet, både på kandidat- och masternivå.  Till exempel kan man skaffa sig en kandidatexamen (motsvarande 3 års studier på heltid), inom vilken man läser kurser i historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap eller idéhistoria men som också bör innehålla studier i arkivvetenskap. Det kan även finnas program i kulturvetenskap (ca 3-4 års studier) med arkivvetenskap i examen eller med en kurs i arkivvetenskap som påbyggnad.

  Förkunskapskraven inför högskoleutbildningar som leder till yrket Arkivarie kan variera mellan utbildningsorterna med allt från endast grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier.

  För anställning som arkivarie vid Språk- och folkminnesinstitutet och Svenskt visarkiv brukar följande utbildning krävas: högskoleutbildning med språkvetenskaplig, etnologisk eller musikvetenskaplig inriktning.

  • : om jag gått vård och omsorg och är godkänd i alla ämnen gick högskoleförberedande, räcker det för bibliotekarie? eller måste jag fortfarande läsa upp något mer?
  • : är det lätt att få jobb som bibliotekarie?
  • Anna : Det går att gå olika vägar för att bli bibliotekarie, därför går det inte att ge ett generellt svar om behörighet. ... ang. om det är lätt eller svårt att få jobb, så är det också svårt att säga pga å ena sidan så finns det uppgifter att vissa bibliotek läggs ner men å andra sidan, så blir det allt vanligare att skolbibiotelek öppnas pga de kraven som för inte så länge började ställas på att det ska finnas skolbiblioteken.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga