emanuel 22 år
  hej. jag går första terminen i nian. nästa år ska jag ha nationella prov. jag har ganska bra betyg och jag tror att jag kommer få bra resultat på proven, men jag undrar vad som skulle hända om man blir underkänd på nationella proven. vad händer om man har bra betyg men sedan får dåligt betyg eller underkänt på nationella proven för att man till exempel inte har lärt sig allt man skulle för man har dåliga lärare?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Emanuel,
  det är läraren i varje ämne som sätter betyg - utifrån en samlad bedömning: hur eleven presterade under hela kursen och resultat av alla prov inkl. det Nationella provet.

  Vår erfarenhet är att oftast används det resultat av det Nationella provet för att höja elevens betyg. Det är sällan så att betyg sänks pga resultat av det Nationella provet.

  Om du ligger på B-nivå, t.ex. och får C på det Nationella provet, så tror jag du får B i kursen i alla fall, däremot om man ligger på C nivå och får F på det Nationella provet, så kanske man får D som slutbetyg i Nian.

  Oftast är det så att om elev ligger på F under hela kursen och sedan skriver E på det Nationella provet, får eleven E på kursen.

  Lärarna försöker hitta möjlighet att ge ett godkänt betyg. Om man har haft "en dålig dag" (var sjuk eller pga ngt. annat inte kunde prestera just den dagen) kan man be om att få göra Omprov (tillsammans med de elever som var sjuka och inte närvarande på skolan vid provtillfället).

  I fall du känner att du har bättre kunskaper än vad betyg visar, be att få möjlighet att visa vad du kan.

  I fall du inte får gehör för dina synpunkter hos din lärare, kan du be dina föräldrar kontakta rektor på skolan. 

  Angående "dåliga lärare" så är det svårt att vara bra lärare för ALLA elever i en klass. Vi är alla olika och vissa lärare passar bättre ihop med vissa elever (olika personligheter och olika inlärlingsstilar).

  Jag har svårt att tro att samtliga elever i din klass har exakt samma åsikt.

  Ett råd är att försöka ta mer eget ansvar och läsa mer i läroböcker, söka info- på internet och i värsta fall - om du verkligen tycker att läraren är mycket "dålig" be att få byta klass till en parallell klass som har en annan lärare.

  Om du har hög närvaro, kommer i tid, gör läxorna, anstränger dig både på lektionerna och vid hemarbete - och samtidigt känner att din utveckling hämnas av en "dålig lärare", är det dags att klaga hos rektorn.

  Det kanske finns möjlighet för dig att byta skola?

  Jag vet inte om du fick det svaret som du har hoppats på, men det är det svaret som jag kan ge dig. Mina bästa råd: försök ta mer eget ansvar, gör ditt bästa både på lektionerna och hemma, läs framåt i läroböcker, be föräldrarna om hjälp med läxorna, sök info- i olika ämnen på internet. Detta kommer du att ha nytta av på gymnasiet & även senare i livet.
  Bästa hälsningar & lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga