1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  gymnasial kurs Räddningsmedicin tillhör ämnet Sjukvård och enligt skolverket gäller följande:

  Innehållet i kursen Räddningsmedicin ska behandla följande centrala innehåll:

  - Medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar.

  - Räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation och verksamhetsområden.

  - Lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten.

  - Organisationer och myndigheter som hanterar olyckor och katastrofer, deras insatser samt hur de samverkar.

  - Risker med transporter av farligt gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar transporter av farligt gods. Hur man agerar vid olyckor där farligt gods är inblandat.

  - Fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador, olycksfall och akuta sjukdomar hos de drabbade, hos närstående och hos insatspersonal.

  - Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade.

  - Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock.

  - Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande.

  - Bemötande av människor som befinner sig i svåra situationer.

  - Betydelsen av kommunikation och samarbete i den prehospitala vården.

  - System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

  För med information läs på skolverkets hemsida, kontakta skolverket eller fråga lärarna som undervisar i den kursen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga